وکیل سفته بندرعباس

اگرچه در مقایسه با سالهای گذشته، ضریب اتکا و استفاده از این سند تجاري (سفته) تا حدودي کاهش يافته، اما همچنان سفته به عنوان ضمانتي رايج در تعاملات اقتصادي رد و بدل مي شود. بنابراین با خواندن این مقاله نسبت به جرئیات سفته و نحوه ی گرفتن وکیل وصول سفته در صورت عدم پرداخت مبلغ سفته توسط صادرکننده ی سفته آشنا خواهید شد.

وکیل وصول سفته بندرعباس

تعریف اسناد تجاری
سند تجاری، نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است و می شود برای دعاوی خود به این اسناد اعتماد کرد.

انواع اسناد تجاری
از آنجایی که سفته یک نوع سند تجاری می باشد و اکثر افراد علاقمند به شناخت انواع سند تجاری و فرق آن ها با یک دیگر است برای همین در اینجا به انواع سند های که بیشتر به گوشمان خورده است می پردازیم. انواع اسناد تجاری در قانون تجارت عبارت اند از:

برات
در قانون تجارت برای برات تعریفی داده نشده اما در علم حقوق برات سندی است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می کند مبلغی در وجه یا به «حواله کرد» شخص ثالثی در موعد معینی پرداخت کند. کسی که برات را صادر می کند براتکش و کسی که مبلغ برات را باید بپردازد براتگیر، و کسی مبلغ برات را دریافت می کند دارنده برات می گویند.

بهروز اصبحی وکیل بندرعباس
بهروز اصبحی وکیل پایه یک دادگستری بندرعباس

ویژگی های که یک سند برات باید داشته باشد:

قید کلمه برات
تاریخ تحریر
اسم شخصی که برات را تایید می کند.
تعیین مبلغ برات
تاریخ تادیه وجه برات
مکان تادیه وجه برات
اسم شخصی که برات در وجه او پرداخت می شود.
چک
چک یک برگه تاریخ دار می باشد که دارای ارزش مالی است، استفاده چک معمولا برای خرید در حال یا در آینده می باشد. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ مورد نظر برای وصول، چک را امضا می‌کند.

ویژگی های که یک چک باید داشته باشد:

تاریخ صدور چک
محل صدور چک
محل پرداخت چک
مبلغ چک
گیرنده چک
امضا صادر کننده چک
سفته
سفته در لغت معنای خود چیزی است که از کسی عاریه یا قرض یا در عوض چیزی بگیرند تا در شهر دیگر پس دهند، سفته یا فته یک نوع سند تجاری است که براساس این سند، شخصی (صادر کننده سفته) تعهد می کند مبلغ معینی را در زمان معین یا عندالمطالبه به گیرنده سفته بپردازد.

ویژگی های که یک سفته باید داشته باشد:

امضا یا مهر صادر کننده سفته
تاریخ صدور سفته
مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف آن
گیرنده وجه سفته
تاریخ پرداخت سفته
محل تادیه وجه سفته
نام سند سفته
تفاوت برات و سفته
تفاوت برات و سفته در چند جمله کوتاه عبارت است از:

در برات معمولاً سه نفر شرکت دارند: محیل (برات‌کش)، محال‌له (دارنده برات)، محال‌علیه (پرداخت کننده وجه برات یا برات‌گیر) اما در سفته تنها دو نفر شرکت دارند:‌ متعهد و متعهد ‌‌له.
موضوع قبولی در سفته وجود ندارد، زیرا حواله بر عهده شخص دیگری نیست که احتیاج به قبولی وی باشد.
در برات مکان و چگونگی پرداخت وجه شرط اصلی است. هرگاه گیرنده وجه برات، مطالبه یا اعتراض کند آثاری بر آن مترتب است. اما در سفته که بدهکار آن را امضا می‌کند وجود محل اهمیتی نخواهد داشت. به این معنا که در موعد مقرر باید سفته پرداخت شود.
در برات قید اسم محتال (طلبکار) الزامی است. زیرا از شرایط اساسی برات این است که اسم شخصی که برات در وجه یا «حواله کرد» او پرداخت می‌شود ذکر شود. اما در سفته می‌توان به نام حامل، بدون ذکر اسم شخص معینی سفته را صادر کرد.
صدور برات یک عمل ذاتاً تجاری است اما صدور سفته در صورتی یک عمل تجاری به شمار می‌آید که طرفین معامله، تاجر یا صراف یا بانکدار باشند.
نکاتی که شاید دانستن آن ها برای سفته و وصول آن بدانیم بد نباشد:
نحوه ی پر کردن سفته
هنگام پر کردن سفته باید مبلغ سفته به صورت تمام حروف نوشته شود، و مبلغی که برای سفته تعهد می شود نباید از مبلغ اسمی آن بیشتر باشد. مثلا برای تعهد سفته 270 میلیون ریال باید سفته 300 میلیونی خریده شود.

تغییر سفته
برای اینکه وضعیت سفته را تغییر دهید، می توانید آن را پشت نویسی یا ظهرنویسی کنید. مثلا عبارت «حواله کرد» روی سفته برای انتقال سند به فرد دیگری است اما اگر این عبارت را خط بزنید به این معنی است که حق انتقال سفته را از دارنده سلب کرده اید و اگر مجبور به انتقال شوید باید سفته را ظهرنویسی کنید و بنویسید که این سند به فلانی منتقل شد و پای نوشته تان را هم امضا کنید.

واخواست سفته در صورت عدم وصول سفته
در تنظیم واخواست نامه باید یک رونوشت کامل از موارد امضا شده در سفته، بنویسید و با استفاده از کاربن آن را در ۳ نسخه مشابه تنظیم کنید. بعد از تهیه و چسباندن تمبر به واخواست خود، دادگاه دستور می دهد که این برگه توسط مامور اجرا به صادرکننده سفته ابلاغ شود.

حق بازداشت در صورت عدم پرداخت سفته
برای اینکه بتوانید از مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها برای وصول طلب خود استفاده کنید، باید تا قبل از اینکه یک سال از تاریخ واخواست بگذرد، دادخواستی علیه آنها به دادگاه تقدیم کنید. اگر این کار را انجام ندهید، بعد از یک سال دعوی شما علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمی شود اما اگر دادخواست بدهید، این حق را خواهید داشت که از دادگاه تقاضای تأمین کنید. یعنی از رسیدگی تا صدور حکم، مالی از اموال صاحب سفته برای طلب خود به دادگاه معرفی کنید.

عدم وصول سفته
اگر مبلغ سفته در تاریخ سر رسید سفته وصول نشود در این صورت دارنده سفته می تواند تا ده روز بعد از تاریخ سر رسید واخواست سفته را انجام دهد.

مسئولیت ظهرنویسان سفته
سفته ممکن است با ظهرنویسی های متعدد به اشخاص متعددی منتقل شود. در این حالت صادرکننده سفته یعنی کسی که آن را امضا می کند و تمام ظهرنویس ها همگی در مقابل دارنده آن «مسئولیت تضامنی» دارند. تضامنی یعنی هر کسی که پشت ظهر نویس را امضا کرده است در صورت عدم پرداخت سفته در مقابل سفته مسئولیت پرداختی دارند.

انتقال سفته
دارنده سفته، یعنی کسی که این سند به نام او صادر شده است، می تواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد. برای این کار باید سفته را به نام نفر سومی ظهرنویسی کنید. در این صورت، تمام حقوق و مزایای مربوط به سفته، به دارنده جدید منتقل می شود. انتقال سفته با امضای دارنده آن انجام می شود. کسی که سفته به نام او امضا شده یا کسی که سفته با ظهرنویسی به او منتقل شده، دارنده سفته محسوب می شود. دارنده می تواند برای وصول وجه تعهد شده در سفته، به دیگری وکالت دهد. برای این منظور باید دارنده با نوشتن عبارت «وکالت برای وصول» سفته را پشت نویسی و امضا کند.

ضمانت سفته
در هنگام صدور سفته می توان برای اطمینان بیشتر از پرداخت مبلغ سفته تقاضای ضامن سفته کنیم. به این صورت که در صورت عدم وصول سفته به ضامن سفته مراجعه کنیم. ضامن سفته هم باید همانند دیگر ظهرنویسان پشت سفته را امضا کند و تعهد خودش را ثابت نماید.

برای تهیه سفته باید به کجا مراجعه شود؟
سفته یک تعهدی است که شخص در ازای وام یا استخدام در شرکت های خصوصی استفاده می کند و مبلغ متعهد شده برای هر صادر کننده سفته متفاوت می باشد یعنی متناسب با کاربرد سفته در مکان های مختلف قیمت تعهدی آن هم متفاوت می باشد. اما اصولا برای تهیه سفته باید به بانک ها مراجعه کرده و با پرداخت مبلغی به بانک سفته مورد نیاز خود را تهیه کنید. و خرید سفته ها در بیرون، مثل دکل های روزنامه فروش، کانکس های که به شکل مغازه هستند در کنار خیابان و یا کنار بانک ها دیده می شوند و … غیره . سفته ها فروخته شده توسط این مکان ها به ارزش و اعتبار سفته های بانک نمی باشند و امکان جعل سفته در آن ها زیاد است.

وکیل وصول سفته و ارزش حضور او برای وصول سفته
با گرفتن وکیل وصول سفته مدت زمان صدور حکم علیه صادر کننده سفته کمتر می شود.
چون که وکیل به مفاد قانون به خوبی آشنایی دارد و راههای وصول سفته را می داند می تواند شخصا به جای موکل خود، برای واخواست سفته اقدام کند.
با حضور وکیل سفته در دادگاه نیازی به حضور شاکی پرونده و یا همان خواهان نیست.
در صورتی که صادر کننده سفته برای پرداخت مبلغ سفته دلیل و برهان پوچ بیاورد وکیل وصول سفته چون که به روند توقیف اموال آگاهی دارد می تواند قبل از انتقال اموال آن ها را توقیف و برای مزایده و فروش معرفی کرد.
شخص موکل وقتی برای دریافت مبلغ سفته دچار مشکل شود حتما برای این مدت زمان هم خسارت و ضرر و زیان کرده است بنابراین وکیل وصول سفته می تواند دادخواست خسارت تاخیر را جداگانه از دادگاه بخواهد.

وکیل سفته بندرعباس
guest
2 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments