وکیل واخواهی بندرعباس

واخواهی در امور حقوقی، حقی است که به محکوم علیه داده شده که با جمع آوری دلایل و مدارک معتبر مانع از اجرای حکم و رای دادگاه شود. چرا که ممکن است واخوانده برای عدم حضور خود در دادگاه دلایل منطقی و قابل قبولی برای قاضی دادگاه داشته باشد. بنابراین با واخواهی، محکوم علیه می تواند به رای صادر شده اعتراض نماید.

وکیل واخواهی در بندرعباس

طبق ابتدای ماده 305 قانون مدنی محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید، این اعتراض محکوم علیه به دادگاه بدوی یا تجدید نظر خواهی را واخواهی گویند.

شرایط واخواهی در امور حقوقی برای واخوانده باید چگونه باشد؟

  • دادخواست واخواهی باید به دفتر دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم شود.
  • هزینه دادرسی برای واخواهی در امور حقوقی باید توسط محکوم علیه یا واخوانده پرداخت شود.
  • این دادخواست واخواهی در امور حقوقی باید در مهلت گفته شده تقدیم دادگاه گردد.
  • واخوانده باید بداند که زمانی می تواند حق واخواهی در امور حقوقی را داشته باشد که حکم دادگاه غیابی صادر شده باشد.
  • در واخواهی در امور حقوقی باید به حقوق واخواه هم توجه شود.
  • واخواهی در اثر اعتراض به بهای خواسته باشد.
  • واخواهی برای اعتراض براساس ادله و دلایل محکمه پسند باشد.
  • ایراد گرفتن به دادرسی مثل ایراد عدم صلاحیت دادگاه یا دادرس.

چه کسانی می توانند حق واخواهی در امور حقوقی را داشته باشند؟

در حقوق ایران، حق واخواهی در امور حقوقی را فقط مختص آرای غیابی صادر شده می دانند و برای آرای که حضوری صادر می شوند حق واخواهی وجود نخواهد داشت. و این حق واخواهی، حقی است که برای محکوم علیه تعریف شده است. یعنی محکوم علیه باید در مهلت مقرر و تعیین شده اعتراض خود را درخصوص رای غیابی صادر شده به دادگاه صادر کننده رای تقدیم کند.

آیا واخواهی در امور حقوقی برای خواهان می تواند وجود داشته باشد؟

ذکر این نکته لازم است که بدانیم احکام دادگاه حقوقی در خصوص خواهان همواره حضوری محسوب می شود، چه خواهان در جلسات دادگاه حضور داشته باشد و چه نباشد و اینکه اگر وی یا وکیل او هیچ گونه لایحه برای دادگاه نفرستاده باشند باز هیچ حقی در خصوص واخواهی نخواهند داشت.

تفاوت واخواهی در امور حقوقی و امور کیفری

همانطور که گفته شده در آیین دادرسی مدنی یا حقوقی، واخواهی همواره برای آرای غیابی وجود داشته است، و این زمانی است که هیچگونه ابلاغیه و یا لایحه دفاعیه بین خوانده و دادگاه رد و بدل نشده باشد. اما در آیین دادرسی کیفری واخواهی با امور حقوقی متفاوت می باشد. به این صورت که چنانچه جرم انجام شده مربوط به حقوق الناس و جنبه عمومی داشته باشد دادگاه می تواند در صورت نبودن هیچ لایحه و دفاعیه از محکوم علیه حکم غیابی صادر نماید و در مقابل محکوم علیه نیز می تواند از حکم غیابی صادر شده واخواهی نماید. اما برای امور کیفری وقتی دادگاه برای رسیدگی به حقوق الله تشکیل شده باشد قاضی دادگاه نمی تواند حکم غیابی مبنی بر محکومیت افراد محکوم علیه صادر نماید. و اینکه در امور کیفری در مواقع تحقیقات مقدماتی در دادسرا حضور یا عدم حضور متهم در این مراحل ملاکی برای صدور رای غیابی نیست.

آیا می توان واخواهی در امور حقوقی را به عنوان یک مرحله جدید دادرسی دانست؟

در این خصوص بین اساتید و علمای حقوق اختلاف است. برخی از این افراد، واخواهی در امور حقوقی را یک مرحله جدید از دادرسی می دانند. اما برخی دیگر بیان دارند که از آنجایی که واخواهی در امور حقوقی در همان دادگاهی که حکم غیابی محکوم علیه را صادر کرده است قابل بررسی می باشد آن را به عنوان ادامه کار دادگاه دانسته اند و رسیدگی به این دادخواست را یک مرحله جدید از دادرسی نمی دانند.

واخواهی در امور حقوقی بعد از اتمام مهلت قانونی آن امکان پذیر می باشد؟

طبق قانون آیین دادرسی مدنی، فرد معترض از رای غیابی صادر شده می تواند اعتراض خود را در مهلت تعیین شده به دادگاه صادر کننده رای تقدیم نمایند. در این قانون برای افراد ایرانی مهلت بیست روزه و برای افراد مقیم خارج کشور دو ماه می باشد و این مهلت، هم برای واخواهی از رای غیابی دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدید نظر یکسان می باشد. حال اگر فردی بنا به دلایل و شواهد موجه نتواند در مهلت های گفته شده در دادگاه حاضر شود و دادخواست واخواهی خود را تقدیم دادگاه نماید می تواند درخواست واخواهی از رای غیابی را بعد از مهلت قانون به دادگاه بدهد.

چه زمانی رای غیابی برای امور حقوقی صادر می شود؟

سه شرط برای صدور رای غیابی توسط دادگاه الزامی است اول اینکه خوانده، قائم مقام و یا وکیل وی در هیچ یک از جلسات دادرسی دادگاهی حضور نداشته باشد، دوم اینکه خوانده دعوی حقوقی، هیچ گونه دفاعیه کتبی در دادگاه مطرح نکرده باشد و در آخر هیچ گونه اخطاریه ای از طرف دادگاه به وی (خوانده) ابلاغ نشده باشد. اما در کل در صورتی که دو شرط اول وجود نداشته باشد اما شرط سوم برای محکوم علیه موجود باشد زمانی که رای دادگاه صادر می شود این رای صادر شده غیابی نیست.

منظور از ابلاغ قانونی برای دعاوی واخواهی در امور حقوقی چیست؟

ابلاغ واقعی ابلاغی است که در آن مامور ابلاغ اوراق قضایی را به شخص خوانده تسلیم و در نسخه دیگر اخطاریه رسید دریافت نماید اما ابلاغ قانونی ابلاغی است که در آن اوراق به بستگان خوانده تسلیم می شود. بنابراین بنا بر تبصره یک ماده 306 قانون آیین دارسی مدنی چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی صادر شده بعد از اتمام مهلت قانونی برای اعتراض یا همان واخواهی، و قطعی شدن آن، به اجرا گذارده می شود. و در صورتی که محکوم علیه مدعی شود که هیچ گونه ابلاغی به وی نشده است می تواند دادخواست واخواهی خود را به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم نماید.

آیا واخواهی مانعی برای صدور تامین کیفری است؟

چنانچه محکوم علیه رای غیابی، در دادگاه واخواهی در امور، در دادگاه حاضر شود و قبلا از محکوم علیه تامین کیفری اخذ نشده باشد و یا اینکه قبلا در مراحل تحقیقات مقدماتی در دادسرا تامین کیفری اخذ شده باشد دادگاه این اختیار را خواهد داشت اقدام به اخذ تامین کیفری مجدد نموده یا تامین قبلی را تغییر دهد و اما نکته ای که در این جا وجود دارد این هست که عدم اخذ تامین کیفری مانع از واخواهی در امور نمی شود.

آیا واخواهی با درخواست دادگاه تجدید نظر منافات دارد؟

واخواهی حق تجدید نظر را ساقط نمی کند، بلکه فرد معترض می تواند پس از واخواهی، درخواست تشکیل دادگاه تجدید نظر را نیز خواهان باشد اما باید بدانیم که فرد معترض می تواند با اسقاط حق واخواهی از خود، فقط از حق درخواست دادگاه تجدید نظر استفاده کند. و ذکر این نکته هم ضروی است که بر خلاف واخواهی که فقط حق محکوم علیه می باشد درخواست دادگاه تجدید نظر می تواند از طرف محکوم له یا شاکی نیز باشد.

آیا واخواهی در امور حقوقی می تواند سبب تشدید مجازات شود؟

واخواهی، باعث تشدید مجازات نمی شود و دادگاه صادر کننده رای غیابی مجوزی برای تشدید مجازات ندارد. هر چند در خصوص این تشدید مجازات هم اختلاف نظر های در بین حقوقدانان وجود داشته است و از نظر آنان تشدید مجازات در مرحله واخواهی فاقد اشکال می باشد. اما این تفسیر از قانون به نفع متهم نبوده و قانون همچنان با نظر تشدید مجازات در مرحله واخواهی مخالف می باشد.

آیا محکوم علیه بعد از درخواست واخواهی در امور حقوقی خود می تواند منتظر تغییر رای باشد؟

واخواهی می تواند سبب تغییر حکم غیابی شود و این امر از بدیهی ترین نتایج درخواست واخواهی می باشد در اثر واخواهی ممکن است رای غیابی به طور کلی دگرگون شود و یا اینکه مجازات کاهش پیدا کند یا تبدیل یا تعلیق در مجازات صورت گیرد.

وکیل واخواهی بندرعباس
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments