وکیل دادگاه انقلاب بندرعباس

وکیل دادگاه انقلاب بندرعباس

دادگاه انقلاب اسلامی بعد از انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی (ره) (که بعدها حکم حکومتی نامیده شد) جهت رسیدگی و تعیین تکلیف اموال بازمانده از رژیم سابق تشکیل گردید و از جمله دادگاههای اختصاصی می باشد که به موجب قانون صلاحیت رسیدگی به یکسری موارد خاص را دارد و تحت هیچ شرایطی حق رسیدگی به موارد دیگر را ندارد.

دادگاه تخصصی با دادگاه اختصاصی تفاوت دارد به این شرح که دادگاه تخصصی از شعب دادگاه عمومی می باشد که به جرایم و یا دعاوی خاصی رسیدگی می کند و این امر مانع از ارجاع دیگر دعاوی به این شعبات نخواهند شد.

طبق ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب  به تعداد مورد نیاز در مرکز هر استان دادگاه انقلاب تشکیل می شود و در حوزه قضایی شهرستانها به تشخیص رئیس قوه قضاییه این امر انجام می گیرد. که تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می گردد.

وکیل دادگاه انقلاب

موارد صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب به شرح ذیل می باشد:

۱ – جرایمی که علیه امنیت باشند(اعم از امنیت داخلی و امنیت خارجی کشور) ، محاربه و افساد فی الارض (یعنی مواردی که شخصی برای ایجاد رعب و وحشت و از بین بردن امنیت و آرامش مردم دست به اصلحه ببرد) بغی ( به موردی گفته می شود که اشخاصی به صورت گروهی جهت مقابله با اساس نظام و امنیت ملی قیام مسلحانه کنند) تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا ایجاد حریق و یا تخریب و اتلاف اموال جهت مقابله کردم با نظام.

۲ –  موارد توهین به رهبری و مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران.

۳ – کلیه ی جرایم راجع به مواد مخدر ، روانگردانها و مشتقات آن ، قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل

۴ – موارد دیگری هم که به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته است.

تعریف مهمات : مظروفی با اشکال و ابعاد معین که حاوی باروت یا پیشرانه ای مشخص بر حسب نوع مشخصات سلاح می باشد که بر اثر فعال شدن توسط مکانیسم اسلحه می تواند پرتابه همراه خود را به فاصله تعیین شده پرتاب کند.

تعریف اقلام و مواد تحت کنترل: اقلام ،مواد و تجهیزاتی که تولید ،ساخت، مونتاژ، واردات، صادرات ، ترانزیت، ترخیص ،حمل، نگهداری و هر گونه معامله آن ها تحت کنترل باشد. از قبیل انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره، شیمیایی، رادیو اکتیو میکروبی، گازهای بیهوش کننده، بی حس کننده، اشک آور، شوک دهنده ها و تجهیزات نظامی و انتظامی) به موجب ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه ، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوبب ۰۸/۱۰/۱۳۹۲

دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرائم زیر را دارد :

۱ – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ، محاربه و افساد فی الارض ، بغی ، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق ، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام .

۲ – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری .

۳ – تمام جرایم مربوط به مواد مخدر ، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه ، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل .

۴ – سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب است .

وکیل دادگاه انقلاب بندرعباس
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments