وکیل دادسرای نظامی بندرعباس


وکیل دادسرای نیروهای مسلح در بندرعباس


دادسرای نظامی که با عنوان سازمان قضایی نیروهای مسلح شناخته شده است به جرایم نیروهای نظامی و انتظامی از جمله  نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، راهنمایی و رانندگی، ارتش، سپاه و… رسیدگی می کند. در دادسرای نظامی برابر آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح رسیدگی و مطابق قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح رای صادر می شود. با توجه به اختصاصی بودن این مرجع معمولاً وکیل بایستی تخصص در دادسرای نظامی داشته باشد یعنی وکیل متخصص در دادسرای نظامی باشد. تعدادی از سئوالهایی که امکان دارد برای شما به وجود آید عبارتند از : وکیل دادسرای نظامی چه کسی است؟ شرایط وکیل دادسرای نظامی به چه نحو است؟ وکیل متخصص دادسرای نظامی چه کسی است؟ بهترین وکیل دادسرای نظامی چه کسی است؟ بهترین وکیل دادسرای نظامی در چه کسی است؟ تفاوت وکیل دادسرای نظامی و وکیل دادسرای عمومی چیست؟
شکایت در دادسرای نظامی چگونه است؟
برای شکایت از جرایم نیروهای نظامی و انتظامی می توان به دادسرای نظامی محل وقوع جرم مراجعه نمود. بیشترین تعداد جرایم اختصاص به نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی و… با عنایت به گستردگی کار می باشد.
 چنانچه از وقوع جرم متضرر شده باشید و یا قصد پیگیری جدی موضوع را داشته باشید جدای از اعلام به سامانه مورد اشاره، می بایست راساً به دادسرای نظامی برای اعلام جرم و تعقیب کیفری مراجعه نمایید.