وکیل خلع ید بندرعباس

وکیل خلع ید

یکی از پر تکرارترین این دعاوی ملکی، دعوی خلع ید می باشد که  در این گونه دعوی ها مالک از شخصی که به صورت غیر قانونی ملک وی را متصرف شده است، شکایت می‌کنند و تعداد خاصی از مراجع قضایی درخواست خلع ید شخص متصرف از ملک را می دهد. در این گونه دعاوی شخص متصرف اول به شیوه قانونی و قراردادی و با اجازه مالک به انتفاع از ملک پرداخته است ولی بعد از تمام شدن زمانی که از قبل مشخص شده بود، ملک را به مالک اصلی تحویل نداده است و به شیوه غیر قانونی آن را به تصرف خود درآورده است. مهمترین مسئله ای که در این گونه دعاوی باعث می شود که مالک اذیت و درگیر شود و گرفتن وکیل ملکی را برای او الزامی می کند این است که مالک باید مالکیت بلامنازع  بر ملک را ثابت کند.

وکیل خلع ید بندرعباس

وکالت خلع ید از ملک

عمده متصرفین غیر قانونی املاک تحت بهانه های غیر قانونی خود را مالک ملک معرفی نموده و مدعی وجود رابطه مالکیت با ملک مورد تجاوز دارند .

شرایط دعوای خلع ید؛

  • تصرف غاصبانه
  • فقدان مالکیت متصرف
  • اثبات مالکیت قانونی متقاضی خلع ید

است همین شرایط ساده در عمل و در مقابل دادگاه های و تحت ضوابط دادرسی گاها بسیار دشوار گشته و منتهی به احکام شکست خورده می گردد،استفاده از خدمات وکالت تخصصی خلع ید و نیز مشاوره وکیل دادگستری قدم نخست در جهت صحیح و به سمت موفقیت است.اختلاف مالکیت صرفا در املاک شش دانگی منتهی به تصرفات غاصبانه نمی گردد گاهی اوقات مالکین مشاع از قبیل ورثه متوفی یا شرکای قراردادی به جهت اختلافات مالی و غیره مبادرت به تصرف بدون اجازه و قرارداد و تجاوز از حدود مالکیت می نمایند ،طرح دعوای خلع ید علیه شریک مشاع بسیار رایج بوده و برخلاف تصور غالب قابل طرح در دادگاه ها می باشد .

ادله اثبات خلع ید از ملک

قانون در خصوص املاکی که جریان ثبتی آنها به اتمام رسیده فقط مالک ثبتی ملک را مالک حقیقی و برخوردار از حقوق مالکانه می داند و از او دفاع می کند.

دعوای خلع ید از قرارداد ناشی نمی گردد لذا تصرف غاصبانه ملک در واقع یک عمل حقوقی است  واز این جهت ریشه قراردادی ندارد لذا تنظیم دادخواست و شیوه تحصیل دلیل در آن بسیار حساس بوده و دارای ابعاد حقوقی منحصر به فرد می باشد.

اثبات تصرف ملک موضوع مالکیت در دعوای خلع ید توسط وکیل دعاوی خلع ید بسیار اهمیت دارد چرا که در غیر اینصورت به صرف انکار تصرف توسط غاصب ولو به صورت کذب دعوا شکت خورده و تمام وقت و هزینه مصروف به هدر خواهد رفت.

دفاع از دعوای خلع ید

در پاره ای از دعاوی خلع ید طرح شده خوانده که طرف دعوای خلع ید است در دفتر ثبت املاک فاقد مالکیت رسمی بوده اما در عین حال به موجب روابط حقوقی با مالک یا مالکین ثبتی در واقع مالک ملک مورد تصرف می باشد اما به گونه غیر ثبتی فرضا به معامله بیع یا صلح ثبت نشده مالک است .

در اینگونه موارد اثبات مالکیت توسط خوانده باعث رد دعوای خواهان توسط دادگاه است که در بسیاری از موارد جهت اثبات این مراتب طرح دعاوی طاری طریق نیل به این مقصود می باشد لذا تشخیص نحوه دفاع امری در تخصص یک حقوقدان است.

وکیل پرونده خلع ید

وکیل متخصص پرونده خلع ید و سایر دعاوی مربوط به املاک می تواند شما را در طرح دعاوی و دفاع از آن همراهی کرده و از اتلاف وقت و هزینه شما جلوگیری به عمل آورد بسیاری از دعاوی یا به غلط طرح می گردند و یا در طول رسیدگی مراجع قضایی توسط اصحاب دعوا با طرز صحیح پیگیری نشده و محکوم به بطلان یا منتهی به آرای ناعادلانه می گردند،هیچ شعبه ای از دادگاه های کشور قانونا نمی تواند برای اصحاب دعوای خلع ید یا سایر دعاوی حقوقی تحصیل دلیل کرده و آنرا به کار گیرد لذا حضور وکیل می تواند موجبات تحقق عدالت قضایی را فراهم نماید .

وکالت خلع ید و قلع ونزع آثار تصرفات غاصبانه

عموما متصرفین غاصبانه املاک مسکونی و زراعی مبادرت به اقداماتی از قبیل احداث ابنیه م مستحدثات و کاشت درخت و سایر تصرفات غیرقانونی که آثار مشهودی در ملک باقی می گذارد،از جمله دعاوی قابل طرح به انضمام  دعوای خلع ید دعاوی قلع و نزع بنا و اشجار می باشد که به عنوان دعوای مربوط غالبا طرح و نتیجه آن تماما وابسته به دعوای اصلی می باشد.

 

تماس با وکیل بندرعباس

وکیل خلع ید بندرعباس