وکیل دعاوی پزشکی بندرعباس

وکیل دعاوی پزشکی بندرعباس بیان می دارد، پزشکان مطابق با قانون دارای مصونیت می باشند. این مصونیت با توجه به شغل حساس و خاص و البته مقدس پزشکان به ایشان اعطا شده است. چرا که پزشکان با ودیعه الهی که همان جان انسان است در ارتباط هستند. ولیکن چنانچه در فرض بروز تقصیر و یا عدم رعایت نظامات پزشکی و اهمال و عدم مهارت و دیگر موارد مقرر در قوانین مدون، پزشکان نیز قابل تعقیب کیفری می باشند.

به اعمالی که در اثر قصور پزشکی در راستای امور پزشکی که شامل انجام عملیات درمانی در مطب های خصوصی خود و یا درمانگاه ها و بیمارستان ها مرتکب می شوند، جرایم پزشکی گفته می شود.

وکیل دعاوی پزشکی در بندرعباس

گستردگی خدمات پزشکی موجب شده است که به همین تناسب تعداد شکایت های طرح شده علیه پزشکان از طرف بیماران یا از طریق وکیل شکایت از پزشک نیز افزایش یابد. لذا سوالات متعددی در خصوص نحوه شکایت از پزشک، مراحل رسیدگی یا مرجع صالح برای شکایت از پزشک، نحوه گرفتن دیه از پزشک و یا سایر تخلفات انتظامی پزشکان به ذهن بزه دیدگان این حوزه مطرح می گردد.

دعاوی پزشکی

تخلفات انتظامی پزشکان چیست؟

مطابق ماده ۶۴٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ که در این مورد اشعار می دارد: (( اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه در غیر این موارد قانونی اسرار مردم را فاش کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند ))

تخلفات انتظامی پزشکان شامل مواردی از قبیل حفظ اسرار بیماران، صدور گواهی خلاف واقع، خطای پزشک در نسخه نویسی، سهل انگاری پزشک اهمال و کوتاهی و عدم توجه کافی به شرایط بیمار و نوع عمل جراحی و یا تجویز داروی اشتباه و یا حتی نحوه مصرف آن توسط بیمار… می باشد که ضمانت اجرا به علت عدم رعایت آنها در نظر گرفته شده است که این موارد قابل شکایت از پزشک و پیگیری از طریق دادسرای جرایم پزشکی و سازمان نظامی پزشکی می باشد.

آیا امضای فرم رضایتنامه توسط بیمار الزامی می باشد؟
اخذ فرم رضایتنامه کتبی از بیمار توسط پزشک مانع از تعقیب کیفری پزشک نمی باشد. بدین توضیح که فرم رضایت اعطاشده در راستای عمل پزشکی بوده و هرگونه تخلف و تعدی یا تفریط از نظامات پزشکی قابل تعقیب و شکایت از پزشک می باشد.

در واقع از آنجا که هیچ مسلمانی، حقی مبنی بر وارد کردن جرح به دیگری ندارد، و این موضوع که پزشکان لاجرم از مداوای بیمار می بایست اینگونه افعال را انجام دهند فلذا اخذ رضایت از بیمار امری ضروری و پیش بینی شده در قانون میباشد. اما رضایت اعطا شده به پزشک بعد از بوجود آمدن ایراد و صدمه بدنی مانع از طرح شکایت از پزشک نمیباشد.

البته لازم به ذکر است که در مواقع ویژه و اضطراری که اخذ رضایت از فرد بیمار مقدور نمیباشد اخذ رضایت از اولیای قانونی آنها و یا درصورت صغر سن از ولی یا قیم وی صورت میپذیرد. استثنا در این امر، موارد اورژانسی است که امکان اخذ رضایت و به دلیل نبودن وقت و یا در دست نبودن اولیای قانونی و یا ولی اشاره نمود که به علت اولویت سلامت و حفظ جان اخذ رضایت ضروری نمیباشد و ابتدائا مداوا صورت میپذیرد.

چگونه میتوان از یک پزشک شکایت کرد؟

با توجه به قوانین پزشکی که در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ١٣٧۴ در خصوص تخلفات پزشکان می باشد و با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ آن دسته از پزشکانی که در انجام وظایف خود اهمال ورزیده و یا مرتکب تقصیری گردیده اند قابل تعقیب بوده و می توان پرونده مذکور را شخصا یا توسط وکیل جرایم پزشکی پیگیری نمود و این امر ابتدائا با طرح شکواییه در دادسرای جرایم پزشکی و تقدیم شکواییه به دادسرای انتظامی نظام پزشکی و سازمان مربوطه شروع می شود و با مرحله صدور رای قطعی در دادگاه صالح و هیئت تجدید نظر سازمان نظام پزشکی به پایان می رسد.

وکیل خوب دعاوی پزشکی بندرعباس

وکیل خوب در دعاوی پزشکی در جرایم غیر عمدی پزشکان که در دادگاه کیفری دو مطرح می شود با آشنایی کامل با رویه حاضر در دادسرای جرایم پزشکی و دارویی و سازمان نظام پزشکی، از ابتدا مسیر صحیح خصوصا در نحوه طرح شکواییه و استفاده درست از دلایل و مدارک ابرازی از سوی بزه دیده را رعایت می نماید. چرا که کوچکترین بی توجهی در تنظیم شکواییه و تنظیم لایحه و نحوه طرح دعوا ممکن است خساراتی جبران ناپذیر در پی داشته باشد. وکیل همچنین می بایست از قوانین و مقررات گسترده ای که در این زمینه وجود دارد آگاهی کامل داشته و با تسلط کامل بر این قوانین اقدام به طرح شکایت علیه پزشک یا دفاع از پزشکان نماید.

مرجع صالح رسیدگی به شکایت از پزشک کجاست؟

در جرایم پزشکی ابتدائا صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مدنظر می باشد که با توجه به مکان وقوع جرایم پزشکی، دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع جرم میباشد. هرچند با توجه به تخصصی بودن پرونده های پزشکی در بندرعباس دادسرای خاص رسیدگی به جرایم پزشکی در نظر گرفته شده است که دادسرای جرایم پزشکی و دارویی ناحیه ۲۶ (۱۹ سابق) می باشد. وکیل خبره در دعاوی پزشکی در ابتدا امر به نکته حائز اهمیت صلاحیت دادگاه توجه ویژه نموده تا از اتلاف وقت در آینده و اطاله دادرسی به جهت عدم رعایت صلاحیت محلی پیشگیری نماید. بطور خلاصه مراحل شکایت از پزشک شامل رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرای جرایم پزشکی و دادگاه کیفری دو و رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکان در دادسرای انتظامی و سازمان نظام پزشکی می باشد.

چگونگی مطالبه دیه از پزشک؟

پرسش عمده و کاربردی در جرایم پزشکی این است که چه خساراتی را میتوان از پزشکان مطالبه نمود؟ همانطور که پیشتر بیان گردیده در دعاوی کیفری همچون دعاوی حقوقی نیاز به تنظیم دادخواست بعنوان فرم چاپی از پیش تعیین شده نمی باشد و امور کیفری با شکایت کتبی در دادسرا و حتی بصورت شفاهی قابل پیگیری می باشد که اکنون از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می پذیرد.

لازم به ذکر است که تمامی جرایم پزشکی که شامل انجام عمل عمدی پزشک نمی باشند از دسته جرایم غیر عمدی محسوب میشوند و مطابق قانون مجازات اسلامی: مجازات جرایم غیر عمدی پرداخت دیه می باشد. میزان دیه با توجه به آسیب جسمانی و روحی بزه دیده مطابق با قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.

در اعمال پزشکی که منجر به ورود ضرر و زیان جسمانی و روحی و معنوی به بیمار میگردد علاوه بر تعقیب کیفری و قصاص در اموری که بواسطه عمد توسط پزشک صورت میپذیرد، در مواردی که بصورت تعدی یا تفریط یا عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات عمومی خسارتی به بیمار وارد میگردد، این امر قابل مطالبه تحت عنوان کیفری مطالبه دیه با اثبات جرم واقع شده میباشد. وکیل دعاوی پزشکی بندرعباس میتواند خسارت معنوی وارده را نیز صحیحا مطالبه نماید.

مطالبه خسارت ناشی از جرایم و تخلفات پزشکی به چه صورت می باشد؟
وکیل دعاوی پزشکی بندرعباس بیان میدارد پس از وقوع آسیب در جرایم غیر عمدی ارتکاب یافته توسط پزشک متخلف و اثبات دیه میتوان دادخواست مطالبه خسارت ناشی از جرایم و تخلفات پزشکی که به جهت ورود خسارت ناشی از جرایم تحقق یافته را مطابق قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم دادگاه نمود. این امر مازاد بر دیه تعلق گرفته به علت آسیب وارده می باشد. بطور مثال بیان میگردد در انجام جراحی های زیبایی بعد از حدوث جرایم غیر عمدی که منجر به پرداخت دیه می شود خسارت ناشی از جرم نیز بصورت جداگانه قابل مطالبه می باشد که این امر به جهت درمان و اعاده به حالت سابق صورت میپذیرد.

شکایت از جراح زیبایی

امروزه انجام عمل های زیبایی، امری متعارف در کشور میباشد و این عمل ها به دو دسته ضروری و غیرضروری (لوکس) تقسیم میگردند. از عمل های ضروری زیبایی میتوان به جراحی های پلاستیک برای آن دسته از افرادی که در حوادث رانندگی، حریق و مواردی ازاین قبیل گرفتار میشوند اشاره نمود. و سایر عمل های زیبایی که جنبه درمانی ندارند و به خواست اشخاص صورت میپذیرد از قبیل لیفت صورت، برجسته کردن و تزریق ژل در لب، جراحی زیبایی بینی، تراشیدن استخوان چانه، جراحی لیپوساکشن، جراحی لیپوماتیک، انواع پروتزها و کاشت مو و غیره. ممکن است پس از انجام این جراحی ها نتایج حاصله وفق توافقات اولیه صورت گرفته بین طرفین نباشد یا به نحوی صورت پذیرد که در عرف هم آن حالت دارای ایراد فاحش و غیر قابل اغماض باشد.

جرایم و تخلفات دارویی

جرایم دارویی مانند جرایم پزشکی جزو دعاوی کیفری است که در محاکم ما به دلایل و عناوین مختلفی طرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد. پرونده کیفری جرایم دارویی میتواند به دلیل شکایت از داروخانه ها باشد و یا به دلیل خرید و فروش داروی غیرمجاز باشد. بنا به هردلیلی که دعاوی کیفری جرایم دارویی طرح گردند، در مرجع صالح یعنی دادگاه انقلاب اسلامی مورد بررسی و رسیدگی قضایی قرار میگیرند. خوب است بدانید فروش داروهای روان گردان و مخدر جز در موارد درمانی که نیاز به اخذ مجوز و دستورات لازمه را دارد، ممنوع بوده و به هر میزان و کیفیتی که باشد، میتواند محکومیت فاعل را دربربگیرد.

در چه مواردی می توان از وکیل دعاوی پزشکی کمک گرفت؟

در تزریق ژل و کلاژن جهت صدمات غیر عمدی ناشی از تقصیر پزشک شکایت از پزشک از جهت تبلیغات گمراه کننده و اغفال بیماران شکایت از پزشک از جهت تظاهر در شغل پزشکی و دخالت غیر مجاز در امور پزشکی شکایت از پزشک از جهت جراحی پلاستیک و ترمیمی و زیبایی و پوست و مو

جرایم پزشکی چیست و شامل چه مواردی می گردد؟

صدور گواهی خلاف واقع افشای اسرار بیماران خودداری از کمک به مصدومین

وکیل دعاوی پزشکی بندرعباس
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments