وکیل ترخیص کالا از گمرک بندرعباس

وکیل ترخیص کالا از گمرک بندرعباس

ترخیص کالا از گمرک بندرعباس فرایندی گمرکی است که کالاهای صادراتی و وارداتی بوسیله انجام تشریفات قانونی
از گمرک بوسیله صاحب کالا یا نماینده قانونی او خارج میشوند.
در وکیل ترخیص کالا از گمرک، سند و مدارک تهیه و تنظیم میشوند،
هزینه هایی که در ترخیص کالا مورد محاسبه قرار میگیرند، شامل مالیات، سود بازرگانی ،حقوق گمرکی، تسهیلات است.

وکیل ترخیص کالا از گمرک

بعد از اینکه کالا به گمرک وارد شد ، در انبار گمرک نگهداری میشود.
در این مرحله فروشنده کالا، اسناد را ارسال و خریدار نیز اسناد مربوطه گمرکی را دریافت میکند،
سپس ترخیص کار از طرف صاحب کالا که نماینده قانونی او است،قبض انبار و ترخیص کالا را دریافت میکند.
تشریفات قبل از اظهار کالا باید قبل از اینکه کالا در گمرک حضور یابد انجام شود
از طریق درگاه اینترنتی اطلاعات در سامانه گمرکی ثبت شود
و تشریفات گمرکی انجام میشود.تشریفات گمرکی براساس هدفی که واردات و صادرات کالا دارد، نوع رویه های گمرکی با یکدیگر تفاوت دارند.

#وکیل گمرک

رویه های گمرکی – وکیل ترخیص کالا

رویه های متعدد گمرکی برای امور ترخیص کالا از گمرک براساس هدفی که واردات و صادرات کالا دارد،
بوسیله هیئت وزیران تدوین و به وزارت اقتصاد و دارایی کشور و گمرک ابلاغ میشود.

 • ترخیص کار: شخص حقیقی یا حقوقی است که از طرف صاحب کالا، کار ترخیص کالا را انجام میدهد.

فرایند ترخیص کالا فرایندی پیچیده و زمان بر است که انجام آن برای صاحب کالا امری دشوار است.

پس بهتر است ترخیص کالا از گمرک را به ترخیص کار بسپارید.

ترخیص کالا از گمرک در ایران- وکیل گمرک بندرعباس

برای ترخیص کالا باید یکسری از مجوزهای قانونی گمرکی انجام شود.
روش های زیادی برای ترخیص کالا وجود دارد؛
در ایران ترخیص کالا از گمرک بنادر، بوشهر، بندرعباس انجام میشود.
ترخیص کالا در فرودگاه و مناطق آزاد نیز انجام میشود.

در ایران برای ترخیص کالا باید یکسری از مدارک و سندها به شرح ذیل آماده و ارائه گردد.

مجوزهای ترخیص کالا از گمرک عبارتند از

 1. مجوز استاندارد
 2. مجوز بهداشت
 3. مجوز وزارت ارشاد و کانون پرورش فکری کودکان
 4. مجوز سازمان انرژی اتمی
 5. مجوز وزارت ارتباطات و مخابرات
 6. مجوز مبارزه با مواد مخدر
 7. مجوز قرنطینه مرزی
 8. مجوز قرنطینه نباتی
 9. مجوز وزارت راه
 10. اخذ کارت حق العمل کاری
 11. اخذ کارت بازرگانی

ترخیص کالا از گمرک چه مراحلی دارد

 • دریافت مجوز ترخیص کالا
 • اسناد و پرونده ترخیص کالا تکمیل شود.
 • اطلاعات ترخیص کالا از طریق سیستم ELP
 • از اظهارنامه پرینت گرفته شود.
 • کوتاژ و تعیین مسیر دریافت شود.
 • مسیر سبز: صندوق
 • مسیر زرد:اسناد و مدارک بوسیله کارشناس، بررسی و مجوزهای لازم برای ترخیص کالااخذ میشود.
 • مسیر قرمز:اسناد و مدارک بوسیله کارشناس بررسی و ارزیابی میشود و مجوزهای لازم اخذ میشود.
 • ارزیابی کالا
 • گرفتن مجوزهای لازم
 • کارشناس سرویس مجازی
 • ده درصد کرایه حمل و نقل خارجی
 • صندوق
 • انبارداری
 • درب خروج

روند ترخیص کالا چگونه است؟

در گمرک بوسیله یک سیستم الکترونیکی ،سیستم یکپارچه اینترنتی بنام ( سیستم نگار)
کلیه اسناد کاغذی بوسیله این سیستم به سیستم ترخیص الکترونیکی گمرکی منتقل میشوند.

مراحل اظهار و ترخیص کالا شامل موارد ذیل است:

 • ثبت کردن اظهارنامه
 • کامل کردن اظهارنامه واردات و ثبت کردن آن در سیستم گمرک اولین مرحله ترخیص کالا از گمرک می باشد؛

که به صورت آنلاین در سیستم گمرک ثبت میشود.

 • در زمان ورود کالا به گمرک مواردی همچون نوع کالا ،کمیت، علامت تجاری کالا، ارزش و وزن کالاش، توجه میشود.
 • اگر مشکلی وجود نداشته باشد،شماره اعلامیه ورود کشتی یا هواپیمایی بوسیله سیستم الکترونیکی گمرک به شرکت حمل و نقل داده میشود.
 • زمانی که کالا به بندر میرسد، وارد کننده یا ترخیص کار به محض ورود کالا به بندر اظهارنامه را به سیستم الکترونیکی گمرک ارائه میکند.
 • کوتاژ: برای ثبت اظهارنامه واردات و صادرات کالا شماره ای در نظر گرفته میشود که به آن کوتاژ گویند.

بررسی و تایید اظهارنامه

در مرحله دوم از ترخیص کالا  اسناد و مدارک، توسط واردکننده کنترل و تایید میشود.
اعتبار سنجی اطلاعات بوسیله سیستم الکترونیکی گمرک انجام میشود
سپس شماره اظهار نامه داده میشود و پرداخت الکترونیکی توسط وارد کننده انجام میشود.

عوارض و مالیات واردکننده

 • مرحله سوم ترخیص کالا از گمرک شامل،پرداخت عوارض و مالیات می باشد،که برای پرداخت عوارض؛و مالیات دو راه وجود دارد
 • پرداخت توسط فیش بانکی انجام شود.
 • پرداخت الکترونیکی انجام شود.

ارائه اسناد و مدارک

برای ترخیص کالا علاوه براطلاعات، باید مدارک و اسناد از جمله مجوزهای لازم ، فاکتور خرید کالا،
پکینگ لیست ،مانیفست ، بارنامه در زمان ترخیص کالا از گمرک ارائه شود.

تطبیق اسناد :

مرحله پایانی ترخیص کالا از گمرک شامل ارزیابی اسناد و مدارک دریافتی از صاحبان کالا و تاجران است.
برای ارزیابی و کنترل صدور صورتحساب به قسمت حسابداری ارائه میشود.

#وکیل گمرک

مدارک لازم برای ترخیص کالا

 • بار گذاری بارنامه
 • ترخیصیه
 • قبض انبار
 • پروفرما(پیش فاکتور)
 • پکینگ لیست
 • فاکتور
 • گواهی مبدا

در مورد کالا وارداتی و صادراتی باید اسنادی به اظهارنامه ضمیمه شوند،که در مورد کالا وارداتی شامل اسناد ذیل است:

 • کالا وارداتی
 • سند خرید کالا
 • سند حمل کالا
 • ترخیصیه کالا
 • قبض انبار کالا

مجوزها و گواهی که در مرحله ترخیص کالا وارداتی لازم است شامل:

 • اسناد بانکی
 • گواهی مبدا
 • صورت عدل بندی
 • کلیه اسنادی که گمرک آن را براساس قانون و مقررات گمرک ضروری میداند

تبصره یک:در صورتی که در مرحله ترخیص کالا تحویل اسناد ترخیصیه، موافقت بانک،
مجوزهایی که برای ترخیص کالا لازم و ضروری است،میسر نباشد،با تشخیص رئیس گمرک اظهارنامه قبول و به جریان خواهد افتاد.

تبصره دو:اگر در ترخیص کالا از گمرک تنظیم اظهارنامه و تحویل آن به گمرک
از طرف شخصی غیر ازصاحب کالا باشد،
شخص ترخیص کننده کالا باید دارای وکالتنامه رسمی باشد.
در وکالتنامه رسمی باید حدود و اختیارات وکیل تعریف شده باشد.اگر کارگزار گمرک ،ترخیص کننده کالا باشد،
باید دارای وکالتنامه رسمی باشد.در مورد نهادهای دولتی و وزارتخانه ها معرفی نامه به جای وکاتنامه رسمی برای ترخیص کالا پذیرفته میشود.

تبصره سه:اگر در ترخیص کالا صاحب کالا، شخص حقیقی باشد، اظهارنامه از طرف او یا کارگزار گمرک
توسط وکالتنامه رسمی و وکالت نامه کارگزاری گمرکی انجام میشود.

برای ترخیص کالا صادراتی از گمرک مجوزها و گواهی هایی لازم است که شامل موارد ذیل می باشد- وکیل گمرک

قبض انبار

مجوز ارزیابی خارج از اماکن گمرکی

سیاهه فروش( فاکتور)

فهرست عدل بندی، در صورتیکه کالاهای صادراتی یکنواخت نباشند.

گواهی و مجوزهای قانونی لازم

پروانه ورود موقت

پروانه ورود قطعی

کلیه اسناد و مدارکی که برای اجرای قانون و مقررات گمرکی ضروری است.

 پروانه ترخیص کالا

– در مرحله ترخیص کالا ، اخذ پروانه ترخیص کالا به آن جنبه قانونی میدهد
شماره و کد شناسایی نیز در این مرحله انجام میشود.

هزینه ترخیص کالا- وکیل گمرکی

هزینه های ترخیص کالا ،هزینه هایی است که از صاحب کالا در زمان ترخیص کالا دریافت میشود
شامل انبارداری، باربری، تخلیه، تعرفه ازمایشگاه، بارگیری، بدرقه کالا، کارشناسی کالا، می باشد.
هزینه گمرکی از طریق وصول حقوق ورودی صورت میگیرد.
در مرحله ترخیص کالا، حقوق ورودی شامل پنج درصد ارزش گمرکی بعلاوه سود بازرگانی است.
مسئولیت وصول حقوق ورودی برعهده گمرک است.

 

وکیل گمرک بندرعباس
وکیل ترخیص کالا
وکیل ترخیص کالا از
گمرک بندرعباس
ترخیص کالا
ترخیص کالا از گمرک
وکیل گمرک