وکیل برای گرفتن دستور تخلیه

گرفتن دستور تخلیه

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

وکیل برای گرفتن دستور تخلیه : در مواقعی ممکن است مدت زمان اجاره نامه به پایان برسد و با توجه به تمام شدن مهلت آن صاحبخانه از مستاجر بخواهد که ملک را تخلیه کند، وای با عدم تخلیه ملک از سوی مستاجر مواجه شود.

دستور تخلیه در واقع دستوری است که برای تخلیه خانه صادر می گردد. در مواقعی که مستاجر موظف باشد خانه را در زمان معین شده تخلیه نماید،درصورت عدم تخلیه صاحب خانه این امکان را خواهد داشت که با مراجعه به دادسرا از مستاجر شکایت نموده و خواستار صدور دستور تخلیه شود. دادگاه نیز شکایت صاحب خانه را برسی کرده و در صورت موجه و قانونی بودن شکایت، حکم تخلیه را صادر می نماید.

وکیل برای گرفتن دستور تخلیه

از هر زمانی که حکم تخلیه صادر شود مستاجر موظف است تا سه روز بعد خانه را تخلیه کرده و به صاحب خانه تحویل دهد. اما اگر مستاجر از تخلیه کردن خانه امتناع کند و سه روز از زمان صدور حکم بگذرد، تخلیه خانه توسط مامور اجرا انجام خواهد‌گرفت. بیشتر شکایات مبنی بر تخلیه ملک به این دلیل است که مدت زمان معین شده در اجاره نامه به پایان رسیده است اما مستاجر قصد تخلیه خانه را ندارد.

تقاضای صدور دستور تخلیه در دادگاه توسط صاحب خانه به چند صورت امکانپذیر است؟

برای تقاضای دستور تخلیه خانه، باید مدت زمان قید شده در اجاره نامه به پایان رسیده باشد. نحوه تقاضای به طور کلی به دو صورت امکان پذیر می باشد: تقاضای دستور تخلیه ملک و تقاضای حکم تخلیه.

تقاضای دستور تخلیه ملک

برای ارائه این دادخواست می بایستی تمام شرایط زیر موجود باشند:

  • اجاره نامه دارای دو نسخه باشد و یکی از این نسخه در دست صاحبخانه و دیگری در دست مستاجر باشد.
  • اجاره نامه باید داری مدت و زمان یاشد و مدت آن به پایان نرسیده باشد.
  • هردو نسخه ی اجاره نامه باید داری امضا و اثر انگشت صاحب ملک و مستاجر باسند و این یک مورد مهم به حساب می آید.
  • هردوی اجاره نامه ها باید دارای امضای دو نفر شاهد باشند‌

اگر تمام این شرایط موجود باشند صاحبخانه می تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف و با کمک وکیل برای گرفتن دستور تخلیه ، تقاضای دستور تخلیه ملک را ارائه دهد و خواستار تخلیه شود. دادگاه نیز موظف است دادخواست فرد را برسی کرده و یک هفته بعد حکم را صادر نماید. در صورتی که مستاجر ملک را تخلیه نکند، ملک توسط مامور اجرایی تخلیه خواهد شد. در مواردی نیز ممکن است مستاجر به دلیل وقایع و حوادث قادر به تخلیه فوری ملک نباشد که در این صورت می تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف در خواست مهلت خود را ارجاع نماید.

شورای حل اختلاف با توجه به شرایط مستاجر و موجه بودن دلیل او برای مهلت گرفتن، به مدت یک ماه به او مهلت خواهد داد و این مهلت حداکثر زمان برای تخلیه خانه می باشد و پس از یک ماه در صورت تخلیه نشدن خانه، دستور تخلیه توسط مأمور اجرایی صادر خواهد شد.

پیشنهادی میشود این مطلب را نیز مشاهده نمایید ⬅  تخلیه فوری ملک

تقاضای حکم تخلیه

اگر هیچ کدام از شرایطی که در بالا نام برده شد موجود نباشد، صاحبخانه باید تقاضای حکم تخلیه خود را به دادگاه ارجاع نماید. در صورت موافقت دادگاه حکم تخلیه اجرا خواهد شد و ملک تخلیه می شود. تقاضای حکم تخلیه بیشتر از تقاضای دستور تخلیه ملک می باشد و ممکن است یک ماه زمان ببرد. البته برای اقدام به تقاضای حکم تخلیه، میبایستی مدت زمان قید شده به پایان رسیده باشد.

اگر مدت زمان قید شده در اجاره نامه به پایان نرسیده باشد صاحبخانه می تواند از دادگاه دستور تخلیه ملک خود را بگیرد؟

در مواردی ممکن است صاحبخانه به هر دلیلی به ملک خود احتیاج داشته باشد و بخواهد قبل از اینکه مدت زمان اجاره نامه تمام شود ملک خود را تخلیه نماید. اما اگر مدت زمان قید شده در اجاره نامه به پایان نرسیده باشد دادگاه حکم تخلیه ملک را صادر نخواهد کرد و معمولا از طرفین می خواهد که باهم به توافق برسند. برای تخلیه خانه قبل از موعد نیاز به مراجعه در دادگاه نیست و صاحبخانه می تواند با پرداخت مبلغی به مستاجر از او بخواهد که ملکش را تخلیه نماید.

مرجع قضایی صالح

برای گرفتن دستور تخلیه خواهان باید به شواری حل اختلاف مراجعه کند اما در برخی از موراد مرجع قضایی صالح برای رسیدگی دادگاه حقوقی است . به هنگامی که ملک مورد اجاره شما یک مرکز تجار باشد یا حق سرقفلی آن به دیگری واگذار شده باشد در این صورت محل رسیدگی به دعوی مرجع قضایی حقوقی است که ملک در آن جا واقع است.

رجوع قاضی از دستور تخلیه

شاید برای شما جالب باشد که بدانید قاضی که دستور تخلیه را صادر کرده است می تواند به راحتی از رای خود برگردد این در صورتی است که قاضی متوجه شود که در مورد پرونده اشتباه کرده برای  باطل کردن دستور تخلیه نیز هیچ نیازی به جلسه رسیدگی و تشکیل جلسه دادگاه و حضور وکیل برای گرفتن دستور تخلیه نیست.

۴ نکته در دستور تخلیه

  1. رسیدگی به چنین پرونده هایی بسیار سریع بوده و به راحتی می توان دستور تخلیه را در کمترین زمان اخذ کرد
  2. دعاوی مربوط به دستور تخلیه در شواری حل اختلاف رسیدگی می شود مگر در صورتی که حق سرقفلی متق شود یا ملک مورد نظر یم ملک تجاری باشد .
  3. نظر به ایکه یک دعوای غیر مالی است هزینه دادرسی آن به نسبت دعاوی مالی بسیار پایین تر است.
  4. خواهان در صورت کامل بودن مدارک لازمه به راحتی می تواند اجاره های قبلی را که پرداخت نکرده را از خوانده مطالبه کند و حتی در صورتی که اجاره ها را پرداخت نکرد خواهان می تواند اجاره های معوقه را از پول پیش رهن که در اصطلاح حقوقی به آن ودیعه گفته می شود برداشت کند.

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس