وکیل رفع توقیف خودرو بندرعباس

وکیل رفع توقیف بندرعباس

یکی از روش های احقاق حقوق افراد در قبال دینی که دیگری نسبت به آن ها داشته، توقیف اموال است و در این بین توقیف خودرو نیز یکی از روش های توقیف اموال می باشد. هنگامی که توقیف خودرو صورت می پذیرد، خودروی شخص مدیون توقیف شده و توانایی دخل و تصرف در آن را ندارد. در قانون ، روش ها و راهکار هایی جهت رفع توقیف خودرو وجود دارد که وکلای متخصص و حرفه ای آن ها را شناخته و نسبت به این راهکار ها تسلط دارند و میزان تسلط و شناخت آن ها در این موضوع، در واقع میزان تخصص آن ها را مشخص می سازد.برای آشنایی با رفع توقیف خودرو باید در ابتدا با مفهوم توقیف خودرو و دلایل آن آشنا شویم تا با درک مختصری از این موضوع نسبت به رفع توقیف خودرو اقدام نماییم.

توقیف خودرو چیست و چرا صورت میگیرد؟

توقیف خودرو در واقع یکی از روش های ایجاد انگیزه و اعمال فشار بر شخص مدیون می باشد تا از این طریق شخص نسبت به رفع بدهی خود اقدام نماید. توقیف خودرو بر دو نوع است: توقیف فیزیکی خودرو و توقیف قانونی خودرو.

در توقیف قانونی خودرو، شخص مدیون توانایی فروش خودرو و یا انتقال آن به غیر را ندارد و در توقیف فیزیکی خودرو، علاوه بر توقیف قانونی، شخص امکان دخل و تصرف و استفاده از خودرو را ندارد. بنا بر نوع توقیف خودرو، دادگاه اقدام به توقیف خودرو مذکور می نماید و در این خصوص کارشناسی را به محل فرستاده تا خودرو را ارزش گذاری و ضبط نماید.

در توقیف خودرو، آنچه مسلم است این موضوع خواهد بود که توقیف خودرو در صورتی رخ خواهد داد که شخصی به دیگری مدیون (هر نوع دینی را شامل می شود به طور مثال مهریه و یا چک و سفته) بوده و توقیف خودرو از سوی وی انجام شده است. در واقع توقیف خودرو یکی از راه های فشار بر شخص مدیون می باشد تا از این طریق نسبت به رفع دین خود اقدام نموده و خودرو خویش را از توقیف آزاد سازد. به این نکته توجه داشته باشید که خودرو توقیف شده در صورت امتناع شخص مدیون و درخواست طلبکار، دادگاه قادر خواهد بود که خودرو وی را مصادره کرده و پس از کسر هزینه عملیاتی، مابقی را به عنوان تمام و یا بخشی از دین طلبکار به وی ببخشد. لذا داشتن وکیلی با تجربه در خصوص از دست ندادن خودرو شخصی شما بسیار حیاتی می باشد.

رفع توقیف خودرو چگونه صورت می پذیرد؟

در صورتی که به جهت وصول طلب و دین خود قادر به اخذ اجراییه بوده و پس از مراحل قانونی آن را اخذ نماید، خودرو شخص مدیون توقیف می شود. وکیل قانونی او تقاضای رفع توقیف خودرو را به دادگاه تسلیم نموده و باید با ارائه مدارک و مستندات در دادگاه ثابت کند که خودرو شامل بند 5  وسیله امرار و معاش برای شخص می باشد و از این طریق به حکم صادره دادگاه اعتراض نماید. در صورتی که دادگاه با این اعتراض که خودرو در زندگی شخص مدیون ضروری و وسیله امرار و معاش وی می باشد، موافقت کند، حکم به رفع توقیف خودرو را صادر می نماید. در صورتی که دادگاه ضرورتی را در خصوص خودرو توقیف شده در امرار و معاش شخص مدیون تشخیص ندهد و یا تشخیص دهد که خودرو ارزان تری قادر به رفع نیاز وی می باشد، حکم عدم رفع توقیف خودرو صادر می شود. در صورتی که از سوی دادگاه بدوی حکم رفع توقیف خودرو صادر نشود، امکان شکایت و پیگیری در مرجع و دادگاه تجدید نظر برای فرد وجود خواهد داشت.

اعتراض به توقیف خودرو

در صورتی که طلبکار بتواند در خصوص دین خود به موجب اقدامات تامینی خودرو شخص مدیون را توقیف نماید، در این صورت تحت شرایطی خاص می توان جهت رفع توقیف خودرو اعتراضی را تسلیم دادگاه نموده تا از این طریق از خودرو شخص مدیون رفع اثر گردد. موارد زیر برخی از شرایط خاص اعتراض جهت رفع توقیف خودرو اشاره شده است :

خودرو توقیف شده نزد شخص ثالث باشد

در هنگامی که خودرو در نزد ثالث باشد و توقیف انجام شود و ثالث ادعای تصرف و مالکیت کند و یا متعلق به دیگری باشد.

 

اتلاف و یا از بین رفتن خودرو توقیف شده

در صورتی که خودرو توقیف شده تامین خواسته، تلف گردد دادگاه حکم به رفع توقیف خودرو خواهد داد.

رضایت طلبکار اخذ شود

در شرایطی که با رضایت طلبکار، موضوع تامین خواسته تغییر کند، در این صورت رفع توقیف خودرو صورت می گیرد.

اعتراض به قرار تامین خواسته در مرحله ی بدوی و دستور موقت همراه با دادخواست اصلی در مرحله تجدید نظر.

دین پرداخت شود در صورتی که شخص محکوم علیه، خود با پرداخت دین باعث رفع توقیف خودرو توقیف شده گردد.

نقش وکیل متخصص و با تجربه در رفع توقیف خودرو

رفع توقیف خودرو، چه فیزیکی و یا قانونی مستلزم آشنایی با مواد قانون اساسی در این خصوص بوده و نیز علاوه بر تسلط بر قانون اساسی، نیازمند تجربه و آشنایی به زبان حقوق می باشد. اثبات این موضوع که خودرو توقیف شده  بوده و وسیله امرار و معاش شخص مدیون می باشد کار دشواری بوده و نیازمند مهارت و تجربه بالا می باشد که وکیل رفع توقیف خودرو این خصوصیات را دارا می باشد. همچنین آگاهی از شرایط و نحوه اعتراض برای رفع توقیف خودرو شخص مدیون و نیز آشنایی با ادبیات حقوقی این زمینه نیازمند تجربه و مهارت بالای وکالت است. داشتن وکیلی توانا در امور قضایی، شانس پیروزی شما و احقاق هرچه بهتر حقوق شما در دادگاه را افزایش داده و سبب اجرا شدن هرچه تمام تر عدالت می شود. لذا در خصوص پرونده های رفع توقیف خودرو، پیشنهاد ما به شما، اخذ وکیل با تجربه و متخصص در زمینه رفع توقیف خودرو می باشد.

 

 

وکیل رفع توقیف خودرو بندرعباس
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments