وکیل انحصار وراثت بندرعباس

وکیل انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت فردی است که با آگاهی کامل به قانون امور حسبی مراحل ساده برای صدور گواهی انحصار وراثت از ساده ترین تا پیچیده ترین جزییات آن را میداند و به حسب تجربه خوب در این زمینه، میانبرترین راه را جهت دریافت گواهی انحصار وراثت طی میکند. – وکیل بندرعباس

برای آنکه ارث، توسط ورثه دریافت شود در ابتدا باید وارثیت آنان تایید و در ادامه سهم الارث آنان نیز معین شود. وکیل ارثیه می تواند کلیه خدماتی که مرتبط با تقسیم ترکه، کارهای مربوط به میراث و اموال متوفی است را بررسی کند و انجام دهد.

بعضا پیش آمده است که وراث از لحاظ عاطفی توانایی انجام امور فوق را ندارند و وکیل ارثیه این کارها را به جای ایشان و در صحت و سلامت انجام میدهد. با انجام مراحل فوق مسئله انحصار وراثت به دادگاه ارجاع داده می شود و دادگاه با صدور گواهی انحصار وراثت سهم الارث هر فرد را مشخص می کند. در صورت بروز هرگونه مشکل در بین ورثه در ارتباط با مسئله انحصار وراثت می توان با دخالت وکیل ارث  یا وکیل انحصار وراثت نسبت به رفع این مسائل اقدام کرد.

 

مدارک لازم برای گواهی انحصار وراثت / حصر وراثت:

– شناسنامه و گواهی فوت متوفی :
پس از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت گردیده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می گردد. ارایه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل شده آن به ضمیمه در خواست الزامی است .
اسامی کلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی که توسط دادگستری در اختیار متقاضیان این درخواست قرار می گیرد نوشته شده و توسط 2 نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می شناسند در یکی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء ایشان نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود .

درخواست کننده حصر وراثت، می بایست علاوه بر شناسنامه خود، کپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه و به دادگاه ارایه نماید .
پس از تهیه مدارک فوق الذکر متقاضی باید دادخواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارک یاد شده به دادگاه ارایه نماید .

نکات مهم در گواهی انحصار وراثت :

1- در صورتی که در زمان فوت نطفه ای منعقد شده باشد، جنین نیز جز وراث در نظر گرفته و باید در دادخواست مربوطه قید شود .
2- در صورتی که برای محجور، قیم مشخص نشده باشد دادستان می تواند به در خواست گواهی انحصار وراثت اعتراض نماید .
3- در صورتی که بهای ترکه بیش از 10 میلیون ریال نباشد ضرورتی برای نشر آگهی نیست در این حالت دادگاه با ملاحظه مستند است و مدارک تقدیمی اتخاذ تصمیم می نماید .
4- در مورد وراث روستاییان در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یک بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست.
5- در صورتیکه متقاضی نام یک یا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام ننماید، عمل وی در حکم کلاهبرداری بوده با شکایت ایشان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث) نیز جز سایر موارد مورد نیاز جهت رسیدن به خواسته است.

ولی برای حصول خواسته مورد اطمینان و جلوگیری از فوت وقت، توصیه می شود تمامی موارد فوق را به کاردان / وکیل باتجربه ( وکیل انحصار وراثت ) در این زمینه بسپارید.

تماس با وکیل بندرعباس

وکیل بندرعباس