وکیل امور بیمه بندرعباس

وکیل امور بیمه بندرعباس

 

اصطلاح جدیدی است که با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد بیمه های مختلف برای حمایت از اشخاص در حوادث مطرح شده است.

 وکیل امور بیمه شخصی است که در خصوص کلیه امور بیمه ای بر قوانین و مقررات بیمه کشور تسلط کامل دارد.
از آنجاییکه اشخاص تسلط بر قوانین بیمه ای ندارند،زمانیکه با اختلافات بیمه ای روبرو میشوند،
نمیتوانند تشخیص بدهند که برای حل مشکل خود به دادگاه مراجعه کنند یا به اداره بیمه مراجعه کنند.
استفاده از وکیل امور بیمه در این خصوص که شخصی متخصص در این حوزه می باشد
و تجربه کافی در امور بیمه ای دارد، امری ضروری است.
استفاده از وکیل بیمه  در پرونده های بیمه باعث کاهش هزینه ها و صرف وقت میشود.
وکیل بیمه با قوانین بیمه  با امور بیمه ای مانند بیمه شخص ثالث، صندوق تامین خسارات بدنی،
بیمه حوادث و آتش سوزی و از این قبیل موارد بیمه ای سروکاردارد.

 

اصطلاحات بیمه ای- وکیل بیمه

بیمه گذار:شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه را میخرد و متعهد میشود که
در موعد مقرر  براساس قرارداد بیمه نامه حق بیمه را پرداخت کند.
بیمه گر: شرکتی که براساس شرایط بیمه نامه، خسارتهایی که
به اشخاص بیمه گذار و اشخاص ثالث   وارد میشود جبران و پرداخت میکند.
مورد بیمه : اموالی از بیمه گذار که تحت پوشش قرارداد بیمه نامه قرار میگیرد.

 

وصول مطالبات بیمه- وکیل امور بیمه – وکیل بیمه


مطالبات معوق بیمه گذاران و مشتریان،یکی از مشکلات اصلی است
که شرکت های بیمه ای در خصوص امور بیمه ای با آن مواجه هستند.
این معوقات بیمه گذاران بدلیل ورشکستگی بیمه گذاران، بدحسابی تخلفات کارمندان و نمایندگیها بوجود میاید.

 

فعالان بیمه

 • شرکت های بیمه
 • نمایندگی های بیمه
 • دلالان بیمه
 • صندوق تامین خسارات بدنی
 • بیمه اشخاص: بیمه اشخاص شامل چند نوع بیمه می باشد که مخصوص اشخاص حقیقی است که میتواند در طول عمر و یا بعد از فوت باعث منفعت برای صاحب بیمه یا وارثین او شود.

بیمه اشخاص شامل موارد ذیل است:
 • بیمه سرمایه
 • بیمه عمر
 • بیمه خسارات جانی
 • بیمه مکمل درمان
 • بیمه خسارات: یکی از انواع بیمه ها، بیمه خسارت است که در صورت وقوع حادثه به اشخاص تعلق میگیرد.بیمه خسارت شامل موارد ذیل است:
 • بیمه اموال
 • بیمه حوادث
 • بیمه آتش سوزی
 • بیمه مسئولیت : بیمه مسئولیتی، بیمه ای است که اشخاص در صورتی که در مسئولیتی که به آنها واگذار شده است ،دچار خسارت شوند ،بیمه  خسارت وارده را جبران میکند .
بیمه مسئولیت شامل موارد ذیل است:
 • بیمه مسئولیت اتومبیل (شخص ثالث)
 • بیمه مسئولیت هواپیما
 • بیمه مسئولیت کشتی
 • بیمه مسئولیت متصدی حمل و نقل
 • بیمه مسئولیت کارفرما
 • بیمه مسئولیت اصناف و مشاغل

انواع بیمه- وکیل بیمه

 قانونگذار براساس ماده یک آیین نامه شماره دو شورای عالی بیمه
مصوب سال 1351 انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه را مشخص کرده است.انواع بیمه به قرار ذیل است:
 1. بیمه زندگی
 2. بیمه حوادث شخصی
 3. بیمه درمانی
 4. بیمه آتش‌سوزی
 5. بیمه باربری‌‌
 6. بیمه وسایل نقلیه
 7. بیمه مسئولیت مدنی
 8. بیمه تمام خطر مقاطعه‌کاری
 9. بیمه پول در صندوق
 10. بیمه امانت کارمندان
 11. بیمه مربوط به استخراج و اکتشاف نفت و غیر
 12. بیمه باربری
 13. بیمه آتش سوزی
 14. بیمه مسئولیت تولیدکنندگان و فروشندگان محصول
 15. بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل داخلی
 16. بیمه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات ساختمانی، راهسازی و کارگاهی 

بیمه از نظر کارکرد دو نوع است

 • بیمه ریسک
 • بیمه فعالیت

بیمه از نظر هدف

 • بیمه جبران خسارت : حسارت هایی که به بیمه گذار وارد میشود، جبران میکند.
 • بیمه سرمایه: برای بیمه گذار، سرمایه ایجاد میکند.
 
موضوع بیمه

 بیمه اموال : شامل هرحق مالی ،که شخص برمال دارد.
بیمه اشخاص : سلامیت جسمی و روحی یا عمر انسان موضوع عقد بیمه است.


خصوصیات عقد بیمه
 • بیمه، عقد عهدی است.
 • عقد بیمه، عقد رضایی است و نیاز به تشریفات ندارد.
 • عقد بیمه، عقد لازم است ،با فوت و حجر یکی از طرفین زایل نمیشود.
 • بیمه، عقد مستمر است و مدت زمان بیمه باید تعیین شود.
 

دعواهایی که در امور بیمه ای بوجود میاید- وکیل امور بیمه

 

اگردر اجرای قرارداد بیمه ای با مشکل روبرو شویم، باید دعوای حقوقی در دادگاه مطرح کنیم.
دعوایی که بدلیل پرداخت نکردن حق بیمه یا جبران نکردن خسارت بیمه،
بین بیمه گر و بیمه گذار یا شخص ثالث  مطرح میشود.
حل اختلاف دعوای بیمه، بوسیله صلح و سازش و میانجی گری و داوری
براساس ماده بیست آیین نامه شماره سی و چهار بیمه اعتبار کالا انجام میشود.
دعوای امور بیمه ای در مرجع حقوقی دادگاه یا شورای حل اختلاف براساس مبلغ خواسته بیمه  مطرح میشود.
در صورتیکه در دعوای بیمه ای جرم عمد صورت گرفته باشد، دعوای مربوطه در مرجع کیفری مطرح میشود.
چون بیمه مسئولیت، بدلیل عمدی بودن، موضوع عقد بیمه نمی باشد.
براساس ماده 157 قانون کار و براساس ماده 13 قانون مسئولیت مدنی دعوای بیمه ای
در مورد امور کار در هیئت های تشخیص و حل اختلاف موضوع کار بررسی میشود.
چگونگی  توجه دعوا به بیمه‌گر

میتواند دعوای کیفری در مرجع قضایی مطرح کند.
براساس ماده بیست و دو  قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی، بیمه گر
در دادرسی حقوقی، بیمه گر میتواند به عنوان شخص ثالث وارد دعوا شود.
بیمه گر باید هزینه های  حق الوکاله وکیل را پرداخت کند.
شخص زیان دیده مستقیم دعوا را علیه بیمه گر مطرح میکند

داوری در قراردادهای بیمه ای- وکیل بیمه

شرکت های بیمه ای در قراردادها و شرایط بیمه، میتوانند در صورت اختلاف فعلی و آتی
در قراردادها با بیمه گذار توافق نمایند که برای حل و فصل اختلاف بیمه ای به داور مراجعه کنند.
اگر در حل و فصل اختلاف بیمه ای داوری از قبل تعیین شده باشد
هریک از بیمه گر و بیمه گذار شخصی را بعنوان داور انتخاب میکنند.
داوران  انتخاب شده دو طرف، یک سرداور انتخاب میکنند.
هیئت سه نفره، مسئولیت رسیدگی به اختلاف بیمه ای را برعهده دارد.
اگر طرفین رای داوری را قبول نکنند، رای داور باید بوسیله مرجع قضایی اجرا شود .
 
مستندات قانونی در مورد مطالبات خسارت از بیمه

قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث‌ مصوب (بیست و سه دی هزار و سیصد و چهل و هفت)
‌ماده یک – دارندگان وسایل نقلیه( اشخاص حقیقی یا‌حقوقی) در صورت وارد کردن خسارت به اشخاص مسئول جبران خسارات بدنی و مالی به شخص ثالث هستند.
ماده دو – هر شخصی  که بوسیله حوادث  ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی،   زیان‌های بدنی یا مالی به او وارد شود، شخص  ثالث میباشد بغیر از اشخاص ذیل:
بیمه‌گذار – مالک – یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه
همسر و پدر و مادر و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه‌گذار در صورتی که
سرنشین وسیله نقلیه‌ای باشند که راننده یابیمه‌گذار مسئول‌حادثه باشد.
تبصره – اگر دو وسیله نقلیه  باهم تصادف کنند، رانندگان آن
در برابر یکدیگر شخص ثالث هستند،چه مالک وسیله باشند یا نباشند.
ماده چهار- موارد ذیل از موارد  بیمهای موضوع این قانون خارج است:
خسارات بدلیل  عوامل  فرس ماژور از قبیل جنگ ، سیل، زلزله
خسارات وارد به متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی
خسارات ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرایم
خسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد مگر این که توافقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در این موضوع شده باشد
ماده شش – بیمه‌گر ملزم به جبران کلیه خسارات واردشده  به اشخاص ثالث است.
قانون بیمه مصوب 7 اردیبهشت ماه 1316 و ماده شش قانون بیمه اجباری..و اصول کلی قراردادها
از جمله مفاد ماده ده قانون مدنی که براساس آن
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده اند،
اگر خلاف قانون نباشد نافذ است و بیمه گذار باید خسارت را پرداخت کند.
جبران  خسارت از کار افتادگی اگر شخص با بیمه قرارداد داشته باشد، امکان پذیر است.
اگر قراردادی در مورد وسایل نقلیه وجود نداشته باشد ،در مورد خسارت بدنی به ثالث در حدود
تعهد بیمه با حکم دادگاه پرداخت دیه توسط بیمه انجام میشود و بیمه نسبت به مازاد آن تعهدی ندارد.
پرداخت بیمه از کار افتادگی مربوط به کارگر و کارفرما است که قبلا باید توسط کارفرما پرداخت گردد.
دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای بیمه ای
 
 – اگر اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار بوجود آید، مرجع صالح رسیدگی به دعوا، مرجع قضایی است.
– براساس ماده ده قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب است.
– براساس ماده یازده قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا  حقوقی در دادگاه  محل اقامت شرکت بیمه مطرح میشود.
– همچنین میتوان دعوا را در دادگاه محل وقوع حادثه مطرح کرد.
اگر شرکت بیمه شعبه های  مختلفی داشته باشد، دعوا در حوزه قضایی
دادگاهی مطرح میشود که شعبه طرف معامله یا قرارداد در آن حوزه باشد.
در صورت برچیده شدن  شعبه های  مختلف بیمه ، دعوا در دادگاه محل اقامت شرکت اصلی بیمه  مطرح میشود.
مقررات کیفری قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در حوادث ناشی از وسایل نقلیه
ماده پنجاه و نه : اگر حقوق قانونی صندوق از طرف بیمه گر یا نمایندگی آن پرداخت نشود و
درآمدهای صندوق در غیر از موارد تصریح شده قانونی  مصرف شود
و عدم اجرای تکالیف مقرر در ماده (45 ، 46، 48)
این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی دخل و تصرف در وجوه عمومی است.
ماده شصت : اگر  هر نوع بیمه نامه ای که  فروخته میشود
یا عملیات بیمه گری و نمایندگی بدون مجوز قانونی انجام شود
در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم
و علاوه برآن باید خسارت وارده را به زیاندیده یا صندوق به نرخ روز جبران کند.
ماده شصت ویک : هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی
وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم میگردد.
شروع به جرم درج شده  در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج است.
ماده شصت و دو : اگر شخص  برخلاف واقع به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه خود را معرفی کند،
به مجازات حبس درجه هفت محکوم میگردد. راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم میشود.
ماده شصت و سه : اگر مسئولیت مسبب حادثه شامل تعهدات بیمه گر باشد جز در مورد ماده پانزده این قانون، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیتهای محکومیتهای مالی در خصوص وی قابل اجرا نمیباشد.

تماس با وکیل بندرعباس

وکیل امور بیمه بندرعباس

2 دیدگاه دربارهٔ «وکیل امور بیمه بندرعباس»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.