وکیل بیمه بندرعباس

 وکیل امور بیمه شخصی است که در خصوص کلیه امور بیمه ای بر قوانین و مقررات بیمه کشور تسلط کامل دارد. استفاده از وکیل بیمه  در پرونده های بیمه باعث کاهش هزینه ها و صرف وقت میشود. وکیل بیمه با قوانین بیمه  با امور بیمه ای مانند بیمه شخص ثالث، صندوق تامین خسارات بدنی،بیمه حوادث و آتش سوزی و از این قبیل موارد بیمه ای اشناییت کامل دارد.

وکیل امور بیمه بندرعباس

مطالبات معوق بیمه گذاران و مشتریان،یکی از مشکلات اصلی است
که شرکت های بیمه ای در خصوص امور بیمه ای با آن مواجه هستند.
این معوقات بیمه گذاران بدلیل ورشکستگی بیمه گذاران، بدحسابی تخلفات کارمندان و نمایندگیها بوجود میاید.

بهروز اصبحی وکیل بندرعباس
بهروز اصبحی وکیل بندرعباس بهترین کیفری

اصطلاحات بیمه ای

بیمه گذار:شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه را میخرد و متعهد میشود که در موعد مقرر  براساس قرارداد بیمه نامه حق بیمه را پرداخت کند.


بیمه گر: شرکتی که براساس شرایط بیمه نامه، خسارتهایی که به اشخاص بیمه گذار و اشخاص ثالث   وارد میشود جبران و پرداخت میکند.


مورد بیمه : اموالی از بیمه گذار که تحت پوشش قرارداد بیمه نامه قرار میگیرد.

وصول مطالبات بیمه

وکیل بیمه بندرعباس
guest
4 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments