وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه و ساختار آن

 

وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه و ساختار آن
وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه و ساختار آن

وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه و ساختار آن

سازمان اوقاف و امور خیریه سازمانی است که به انجام و سامان دادن امور موقوفه ، خیرات و از این دست امور عام المنفعه می پردازد . وقف موضوعی است که همیشه و در همه ادوار تاریخی مورد توجه مردم و دولت ها بوده است . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 63 قانونی درباره اوقاف به تصویب مجلس رسید که به موضوع وظایف و ساختار این سازمان پرداخت . هم چنین در قانون مدنی نیز به بررسی قواعدی درباره وقف مثل فروش مال موقوفه ، وقف عام و وقف خاص پرداخته شده است . از این رو در این مقاله به بررسی وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه ، مراکز تشکیل دهنده اوقاف و امور خیریه و ساختار داخلی سازمان اوقاف و امور خیریه می پردازیم .

” انجام امور مربوط به موقوفات در صلاحیت سازمان اوقاف و امور خیریه است “

وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه
مطابق ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف ، وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه از قرار زیر است :

۱.اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه ( بطن به معنی نسل است و بطون لاحقه یعنی نسل های بعدی که به عنوان موقوف علیهم محسوب می شوند ) و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد .
۲. اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است .
۳. اداره امور موسسات و انجمن های خیریه ای که از طرف دولت یا سایر ذیصلاح محول شده یا بشود .
۴. اداره موسسات و انجمنهای خیریه ای که به تشخیص دادستان محل ، فاقد صلاحیت باشد (تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه )و همچنین است در صورت نبودن ناظر یا عدم صلاحیت وی ( در اموری که ناظر پیش بینی نشده است ) .
۵. انجام امور گورستانهای متروکه موقوفه ای که متولی معین ندارد و اتخاذ تصمیم لازم در مورد آنها .
۶. تبلیغ و نشر معارف اسلامی
۷. اداره و نظارت بر اثلال باقیه ، محبوسات ، نذور ، صدقات و هر مالی که غیر از عنوان وقف برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته است .

مراکز تشکیل دهنده اوقاف و اداره امور خیریه
اوقاف و امور خیریه از سه بخش عمده تشکیل شده است . سازمان مرکزی ، واحدهای های تابعه و مراکز استانی ، سه مرکز تشکیل دهنده اوقاف و امور خیریه در سطح کشور هستند .

مطلب پیشنهادی ⬅  آدرس و شماره تلفن دادگاه ها و دادگستری های اهواز

سازمان مرکزی همان اداره اوقاف اصلی در تهران است . مراکز استانی ، اداره اوقاف در مرکز استان شهرستان ها است . در حال حاضر 47 اداره استانی و 256 نمایندگی از سازمان اوقاف در سطح کشور وجود دارد . واحد های تابعه نیز وابسته به حوزه سرپرستی هستند که به دو دسته کلی علمی – فرهنگی و تولیدی – اقتصادی تقسیم می شوند و به فعالیت های علمی و تولیدی می پردازند . از جمله واحدهای تابعه می توان دانشکده های علوم قرانی ، انتشارت اسوه ، موسسه صندوق عمران موقوفات کشور و شرکت کاشی سنتی گوهرشاد را نام برد .

” سازمان اوقاف و امور خیریه تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی “

ساختار سازمان اوقاف و امور خیریه
سازمان اوقاف و امور خیریه تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کند . سرپرست این مجموعه را نیز وزیر فرهنگ انتخاب می کند که در حال حاضر حجت‌الاسلام والمسلمین علی محمدی است . مراکز اصلی یعنی سازمان مرکزی و ادارات مرکز استان ها برای انجام وظایفی که طبق قانون بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه گذاشته شده است به چهار معاونت تقسیم شده اند . هر کدام از این معاونت ها سرپرستی انجام امور مربوط به حوزه فعالیت خود را بر عهده دارند . این چهار معاونت در واقع ساختار سازمان اوقاف و امور خیریه را تشکیل می دهند که از قرار زیر است :

معاونت امور اوقافی و امور خیریه : اداره کل امور اوقافی ، اداره کل تحقیق ، دفتر حقوقی و ثبتی ، دفتر اسناد و شناسایی موقوفات و دفتر آمار و انفورماتیک ، ادارات و دفاتر مشمول این معاونت هستند .
معاونت بقاع و اماکن متبرکه : اداره کل بودجه و حسابداری بقاع متبرکه و اداره کل هیأت امناء بقاع متبرکه و موسسات خیریه زیر نظر این معاونت هستند .
معاونت اداری و مالی و امور مجلس : که شامل چهار اداره ازجمله اداره بودجه ، تشکیلات و آموزش ، اداره کل امور مالی ، اداره مهندسی و عمران و دفتر امور مجلس است .
معاونت امور فرهنگی : که شامل دفتر امور دینی و اعزام مبلغ ، دفتر انتشارات آثار اسلامی و دفتر آموزش و مسابقات قرآنی است