هزینه تعمیرات پارکینگ به عهده چه کسانی است؟

هزینه تعمیرات پارکینگ به عهده چه کسانی است؟

هزینه مشاعات ساختمان چگونه محاسبه می‌شود؟
هزینه مشاعات ساختمان چگونه محاسبه می‌شود؟

با سلام و خسته نباشد

ساختمان ما ۱۰ واحدی می باشد که فقط ۷ واحد دارای پارکینگ می باشند و دسترسی به حیاط از طریق پارکینگ است
آیا کسانی که دارای پارکینگ نمی باشند در هزینه ی رنگ آمیزی و بازسازی پارکینگ شریک هستند؟

بله فضای کلی پارکینگ برای رفت و آمد و حیاط جزء مشاعات محسوب خواهد شد و باید پرداخت کنند.

مطلب پیشنهادی ⬅  وکالت فروش ملک چیست؟