نکات حقوقی – وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

نکات حقوقی
وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
راه های اثبات شرخری در دادگاه (1): معمولا افراد چک برگشتی را برای پاس کردن به شرخر می دهند و چک را با امضا یا وکالت به او واگذار می کنند. در دادگاه شرخر مدعی می شود که طلبکار است. اگر فردی واقعا طلبکار باشد، چک برگشت خورده را به جای طلبش نمی گیرد. شما باید در دادگاه از او بپرسید چه طلبی داشته اید که به جایش چک برگشتی تحویل گرفته اید؟
چک چک برگشتی شرخر
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
اگر به صادر کننده چک اطمینان ندارید یا اختلافی با او دارید چک را برای اصلاح یا تعویض به او برنگردانید. چون وقتی چک در اختیار صادرکننده است معنیش این می شود که بدهی اش پرداخت شده است و او می تواند ادعا کند که معادل مبلغ چک را پرداخته و چک را پس گرفته است.
چک اصلاح چک
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
اگر به کسی که چک را صادر می کند اطمینان ندارید بهتر است در حضور شما چک را بنویسد و امضا کند. چون ممکن است صاحب حساب از فرد دیگری خواسته باشد آن چک را کامل و امضا کند و بعد در دادگاه ادعای جعل امضایش را بکند!
چک تکمیل چک
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
در هنگام برگشت زدن چک از بانک بخواهید در گواهی عدم پرداخت وجه چک (برگه برگشت چک) موارد زیر را حتما درج کند:
تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، مشخصات چک و حساب مربوطه، علت برگشت خوردن چک و مشخصات دارنده حساب و صادرکننده ذکر شود. اگر حساب متعلق به شخص حقوقی مانند شرکت و … می باشد نام امضا کننده یا امضا کنندگان در بخش مربوطه نوشته شود چون علاوه بر شرکت، علیه امضا کنندگان هم می توان اقدام کرد.
چک برگشت زدن چک گواهی عدم پرداخت چک
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
اگر چک تضمینی صادر می کنید حتما مشخص کنید که این چک به جای انجام اصل تعهد و آن کار هست یا نیست. چون در غیر این صورت گیرنده چک هم می تواند ادعای وصول چک تضمین را بکند و هم ادعای پرداخت یا ایفای تعهدی که داشته اید! مثلا اگر بابت تضمین بیست میلیون تومان پول دستی چک تضمین می دهید، اگر رسید وجه و متن چک را دقیق تنظیم نکرده باشید گیرنده چک هم می تواند درخواست وصول چک را بکند هم اصل بدهی را!
چک چک تضمینی
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
ممکن است کسی که چک می کشد با سوء نیت (از قصد) امضای اصلیش را در چک نزند. اگر به او اطمینان ندارید بخواهید که در کپی چک اثر انگشت خود را بزند!
چک امضا چک مغایرت امضا در چک
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
شما نمی توانید در هر دادگاه یا دادسرایی برای طرح دعوی چک برگشتی اقدام کنید. باید آدرس شعبه بانکی که چک در آن برگشت خورده مطابق با مناطق تحت پوشش آن دادگاه یا دادسرا باشد. یعنی مثلاً در دادسرای ناحیه شش تهران فقط به چک های برگشت خورده در بانک های واقع در ناحیه شش تهران رسیدگی می شود.
چک چک برگشتی دادگاه صالح برای مطالبه وجه چک دادگاه صالح چک برگشتی
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
در هنگام تحویل گرفتن چک هایی که به صورت امضاء شده به شما داده می شود از اسکن نبودن، پرینت رنگی نبودن و جعلی نبودن اطمینان پیدا کنید.
چک امضا چک
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
اگر قرار است چیزی به کسی بفروشید و در برابرش چک دریافت کنید، حتما در قراردادتان بنویسید «تحویل دادن چک، اصل تعهد خریدار برای پرداخت ثمن (پول) را از بین نمی برد». اگر مثلا چک را گم کنید یا در یک آتش سوزی بسوزد، باید راه دیگری داشته باشید که طلبتان را وصول کنید.
چک چک در قرارداد چک ثمن معامله
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
در صورت کمبود یکی از امضاها یا مهر در چک های چند امضایی، این چک نقد نمی شود و وقت زیادی از شما برای شکایت تلف می شود. اگر چکی می گیرید که احتمال می دهید باید دو یا چند امضا و یا مهر داشته باشد، در زمان قرارداد و گرفتن چک از صادرکننده بخواهید که بنویسد که چک دو یا چند امضایی نبوده و یا نیاز به مهر ندارد.
چک چک چند امضا چک چند امضایی امضا چک
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
اگر چک سفید امضاء می کشید یا دریافت می کنید باید حدود اختیار طرف مقابل را با مشورت با وکیل در قرارداد بنویسید تا طرف مقابل سوء استفاده ای از سفید امضاء بودن چک نکند.
چک چک سفید امضا چک سفید امضاء در قرارداد
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
راه های اثبات شرخری در دادگاه (2): در مواردی شرخر به جای آدرس خود در هنگام پشت نویسی چک و یا در متن دادخواست، آدرس همان کسی را می نویسد که چک را برای شرخری به او داده است.
چک شرخر شرخر چک اثبات شرخری