نکات حقوقی- وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
ازدواج موقت
تعیین نکردن مهریه در ازدواج موقت موجب باطل شدن ازدواج می شود.
ازدواج موقت مهریه در ازدواج موقت
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
ارث نوزاد
نوزاد به محض تولد حتی اگر فقط یک گریه کند و بمیرد ارث به او تعلق می گیرد و سهم الارث به وراثان او می رسد.
ارث ارث نوزاد
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
حضانت (سرپرستی)
اگر مردی در هنگام طلاق حضانت فرزند را با توافق به زن بدهد، ازدواج مجدد زن موجب نمی شود این حق سلب شود.
حضانت حضانت فرزند
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
ضامن پرداخت مهریه
پدر شوهر می تواند به طور مشخص در عقدنامه ضامن پرداخت مهریه شود و بعد از ازدواج اگر شوهر مهریه را پرداخت نکرد می توان به پدرشوهر رجوع کرد و در صورت پرداخت نکردن، دادخواست مطالبه مهریه از ضامن (پدر شوهر) را در دادگاه می توان مطرح کرد. حتی اگر شوهر نیز فوت کند باز می توان مهریه را از ضامن مطالبه کرد.
مهریه ضامن پرداخت مهریه ضمانت مهریه توسط پدر زوج
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
حضانت (سرپرستی)
در صورت فوت پدر و مادر کودک، حضانت بر عهده جد پدری است.
حضانت حضانت در صورت فوت پدر و مادر
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
چک موسسات اعتباری
آن چه که عامه مردم به عنوان «چک موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه» می شناسند تابع قانون صدور چک و یک سند بانکی لازم الاجرا نیست؛ این برگه یک حواله یا سند عادی است و صرفا از طریق حقوقی و طبق قانون تجارت قابل پیگرد است.
چک چک موسسات اعتباری
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی
دعاوی مالی (تا سقف 20 میلیون تومان) مربوط به اموال منقول (قابل انتقال)، تحریر و مهر و موم ترکه و رفع مهر و موم و صدور گواهی انحصار وراثت، دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی راجع به حق کسب و پیشه و سرقفلی، برخی از جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات نقدی درجه هشت در قانون مجازات باشد، تعدیل اجاره بها، دعاوی خانوادگی (به شرط عدم شمول در ماده 29 قانون حمایت خانواده) مربوط به مهریه، نفقه و جهیزیه ( تا بیست میلیون تومان)، تأمین دلیل.
شورای حل اختلاف صلاحیت شورای حل اختلاف
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
ارث نوه
اگر پدر شخصی قبل از پدربزرگش بمیرد و عمو و عمه اش در زمان فوت پدربزرگ آن شخص زنده باشند، ارث پدربزرگ به آن شخص نمی رسد و به عمو و عمه اش می رسد.
ارث ارث نوه
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
اظهارنامه
در موارد بسیاری قبل از طرح دعوا و تقدیم دادخواست، شخصی که خواستار حقی است، حق خود را در برگه چاپی مخصوصی که اظهارنامه نام دارد قید می کند و به طرف مقابل ارسال و مطالبه می کند و یا حتی اگر اظهاراتی دارد به وسیله اظهارنامه به طرف مقابل ابلاغ می کند و جواب می خواهد. در مواردی هم ابلاغ اظهارنامه یکی از شرایط طرح دعوا در دادگاه شناخته می شود. ارسال اظهارنامه برای مراجع قضایی تکلیف به رسیدگی ایجاد نمی کند و فقط راه ارتباط و آگاهی بین دو شخص است.
اظهارنامه اظهارنامه چیست
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
حضانت (سرپرستی)
اگر حضانت کودک برعهده مادر باشد، باز هم مادر حق مطالبه نفقه کودک را از پدر دارد.
حضانت نفقه فرزند
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
صندوق تامین خسارت های بدنی
در تصادفات رانندگی اگر اتومبیل شخص مقصر بیمه نامه نداشته باشد و یا وسیله نقلیه مسبب حادثه شناسایی نشود، امکان جبران خسارت های بدنی شخص زیان دیده به وسیله صندوق تأمین خسارت های بدنی وجود خواهد داشت.
صندوق تامین خسارت های بدنی
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
تقسیم ارث مرد چند زنه
سهم الارث زن از شوهر یک زنه در صورت وجود فرزند، یک هشتم و درصورت نبود فرزند یک چهارم است. اگر تعداد زنان بیش تر باشد همان میزان به طور مساوی بین زنان تقسیم می شود یعنی در نهایت سهم کمتری به زنان می رسد.
ارث ارث زن تقسیم ارث مرد چند زنه
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
مهلت شکایت کیفری چک
دریافت کننده چک جهت شکایت کیفری در ابتدا بایستی ظرف 6 ماه از تاریخ صدور چک آن را به بانک ارائه نماید و در ادامه ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک، شکایت کیفری کند. در صورتی که این مهلت ها رعایت نشود فقط در دادگاه حقوقی حق طرح دعوی وجود خواهد داشت.
چک شکایت کیفری چک مهلت شکایت کیفری چک
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
انتقال چک بعد از برگشت
اگر چکی بعد از برگشت، به شخصی انتقال داده شود، آن شخص حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر در صورتی که آن انتقال خارج از اختیار فرد بوده باشد (مثلا دارنده چک فوت کند و چک به ورثه او انتقال پیدا کند).
چک انتقال چک انتقال چک بعد از برگشت
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
به حساب خواباندن چک
اگر چک قبل از تاریخی که روی آن نوشته شده است به حساب خوابانده شود، امکان شکایت کیفری وجود نخواهد داشت. بهتر است جهت شکایت کیفری، چک را به صورت حضوری به بانک ببرید.
چک به حساب خواباندن چک
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
وارد کردن اطلاعات چک در قرارداد
وارد کردن شماره و مندرجات چک در قرارداد نشان دهنده ی این است که چک دارای تاریخ و وعده دار است و برای چک وعده دار هم در دادگاه جزایی نمی توان شکایت طرح کرد و فقط در دادگاه حقوقی امکان طرح دعوی آن وجود دارد.
چک چک در قرارداد
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
مهریه
انتقال اموال از سوی مرد در صورتی که پس از مطالبه مهریه و نشان دهنده ی فرار از دین باشد قابل باطل شدن است. همچنین اگر به مدت کمی قبل از مطالبه مهریه انتقال انجام شده باشد، در صورتی که دادگاه طبق شواهد تشخیص دهد باز هم فرار از دین محسوب می شود.
مهریه فرار از دین
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
مهریه
در مطالبه مهریه اگر زوجه باکره باشد نصف مهریه به او تعلق می گیرد و اگر باکره نباشد کل مهریه به او تعلق می گیرد.
مهریه مهریه دختر باکره
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
نفقه
اگر زنی پس از عقد، رفتن به منزل همسر و شروع زندگی زناشویی را به پرداخت مهریه مشروط کند باز هم نفقه به او تعلق می گیرد.
نفقه مهریه
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
ارث در ازدواج موقت
در ازدواج موقت زن و مرد از یکدیگرارث نمی برند اما فرزند حاصل از ازدواج موقت از پدر و مادر خود ارث خواهد برد.
ارث ارث در ازدواج موقت
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
اجازه ازدواج از دادگاه
در صورتی که پدری بدون علت موجه از ازدواج دختر جلوگیری کند، دختر می تواند با معرفی شخصی که می خواهد با او ازدواج کند و همچنین شرایط مهریه و نکاح، از دادگاه اجازه ازدواج اخذ کند.
اجازه ازدواج از دادگاه اجازه ازدواج دختر از دادگاه
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
نرخ دیه سال 1395
دیه در ماه های عادی 190 میلیون تومان و در ماه های حرام (رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم) 253 میلیون تومان است. دیه زن نصف دیه مرد است اما به طور استثنا در تصادفات رانندگی دیه زن و مرد برابر است.
دیه نرخ دیه
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
بدهکاری متوفی
اگر شخصی فوت کند و طلبکاران زیادی داشته باشد و اموالی نیز نداشته باشد، بدهی های این شخص به ورثه ی او منتقل نمی شود و ورثه مسئول پرداخت بدهی های او به طلبکاران نیستند. اما اگر از آن فرد اموالی به جا مانده باشد، پرداخت بدهی های او از اموال در اولویت اول است.
بدهکاری متوفی ارث
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
سفته و چک شخص حقوقی (شرکت)
در صورت ورشکستگی شرکت، اگر بر روی سفته یا چک آن شرکت اقدام شود، در سفته، شرکت ضامن (مسئول) پرداخت وجه آن است. در حالی که در چک امضاءکننده (به طور مثال مدیرعامل) مسئولیت دارد. به همین دلیل هنگام ورشکستگی شرکت، چک ها را جمع می کنند و سفته همراه با مهر شرکت جایگزین آن می کنند.
سفته چک شخص حقوقی
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
قتل در ارث
اگر کسی توسط یکی از وارثانش به صورت عمدی به قتل برسد، آن وارث ارثی از او نخواهد برد.
قتل ارث
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
جرم معامله به قصد فرار از دین در چک و سفته؟
اگر صادرکننده چک پس از تاریخ سررسید چک، جهت نپرداختن مبلغ چک اموال خود را انتقال دهد، جرم معامله به قصد فرار از دِین محقق می شود. در حالی که در سفته نقل و انتقال اموال از سوی صادرکننده پس از تاریخ سررسید سفته، باعث تحقق جرم معامله به قصد فرار از دِین نمی شود.
معامله به قصد فرار از دین چک سفته
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
سفته
سفته حقوقی است و عدم پرداخت سفته در سررسید جرم نیست. حکم جلب صادرکننده در طرح دعوای سفته در دادگاه حقوقی وجود دارد ولی این بازداشت اثرات حکم کیفری و سوءپیشینه را ندارد.
سفته
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
پس گرفتن سفته از کارفرما
در صورتی که کارفرما سفته ضمانت حسن انجام کار را پس ندهد، در ابتدا باید از طریق ارسال اظهارنامه از کارفرما درخواست کرد که سفته را پس بدهد. اگر کارفرما باز سفته را پس نداد آن گاه می توان دادخواست استرداد سفته را در دادگاه علیه او مطرح کرد.
سفته ضمانت حسن انجام کار سفته ضمانت پس گرفتن سفته از کارفرما
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
سند رسمی، سند عادی
بیع نامه و هر سندی که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشود سند عادی است و فرقی نمی کند که این سند را مشاور املاک یا خود طرفین تنظیم کرده باشند. کد رهگیری مشاوران املاک نیز دلیلی بر رسمی بودن سند نیست. اگرچه می توان به این نوع اسناد در دادگاه استناد کرد، ولی اگر انکار شود، دارنده سند عادی خود باید صحت و اعتبار سند را ثابت کند.
سند رسمی سند عادی
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
ازدواج موقت
اگر در دوران عقد موقت یا همان صیغه شرعی زوجه باردار شود و عقد موقت آن ها به طور رسمی ثبت نشده باشد بایستی عقد موقت به طور رسمی ثبت شود تا بتوان برای فرزند شناسنامه گرفت و اگر زوج حاضر به ثبت ازدواج و گرفتن شناسنامه برای فرزند نشد، زوجه می تواند در دادگاه خانواده طرح دعوی کند و یا شکایت کیفری بر علیه زوج مطرح کند.
ازدواج موقت بارداری در ازدواج موقت شناسنامه فرزند ازدواج موقت
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
فرق شکایت با دادخواست
شکایت کیفری برای اعمالی است که مرتکب آن مجازات خواهد شد. شکایت کیفری ابتدا در دادسرا مطرح می شود و بعد از تحقیقات در کلانتری (یا آگاهی) و دادسرا به دادگاه کیفری فرستاده می شود. شخصی که شکایت کیفری می کند شاکی و طرف مقابل او متشاکی (متهم) نامیده می شود. به متن شکایت شکوائیه گفته می شود که در هر برگه ای می توان نوشت.
دعوای حقوقی مجازاتی ندارد و طرف دعوی به دادن حق یا انجام تکلیفی ملزم خواهد شد. دعوای حقوقی مستقیماً در دادگاه حقوقی مطرح می شود و شخصی که دعوا طرح می کند خواهان و طرف مقابل او خوانده نامیده می شود. متن خواسته باید در برگه مخصوصی که دادخواست نام دارد نوشته شود.
شکایت دادخواست فرق شکایت با دادخواست