نکات حقوقی- وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
ارث شوهر از زن
اگر زن هیچ فرزند یا نوه ای از همسر کنونی یا همسر(های) قبلی خود نداشته باشد شوهر نصف اموال او را به ارث می برد. ولی اگر فرزند یا نوه ای داشته باشد شوهر یک چهارم از او ارث می برد. اگر زن به جز شوهر وارث دیگری نداشته باشد شوهر کل اموال را به ارث می برد.
ارث ارث شوهر ارث شوهر از زن
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
ارث زن از شوهر
اگر شوهر هیچ فرزند یا نوه ای از همسر کنونی یا همسر(های) قبلی خود نداشته باشد زن یک چهارم از اموال او را به ارث می برد. ولی اگر فرزند یا نوه ای داشته باشد زن یک هشتم به ارث می برد. اگر شوهر به جز زن وارث دیگری نداشته باشد باز هم زن همان یک چهارم را به ارث می برد و بقیه اموال شوهر در حکم اموال بدون وارث خواهد بود و به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ارث ارث زن ارث زن از شوهر
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
نوشتن چک فقط با یک خودکار
وقتی چکی می نویسید هرگز خودکارتان را عوض نکنید حتی اگر خودکارها همرنگ باشند. چون ممکن است بعداً کسی با خودکار سوم در چک دست ببرد و جعل نوشته یا امضاء کند. جاعل می تواند با استناد به اقرار شما به نوشتن چک با دو خودکار ادعا کند که خودکار سومی هم وجود داشته است.
چک نوشتن متن چک
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
چک برگشتی درج شده در قرارداد
اگر در قراردادی که مبلغش با چکی مشخص (با ذکر شماره و تاریخ) پرداخت می شود، نوشته باشید که در صورت پاس نشدن چک، حق فسخ ایجاد می شود؛ به خاطر داشته باشید که تعویض کردن چک ممکن است باعث شود که حق فسختان از بین برود! پس قبل از تعویض چک برگشتی یا غیرقابل وصول با یک چک جدید، حتما قراردادتان را بخوانید و با یک وکیل مشورت کنید.
چک چک برگشتی چک در قرارداد
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
اقدام قضایی دختر علیه پدر برای تامین هزینه زندگی
پدر موظف است نفقه (خرجی) دختر را تا قبل از ازدواج بپردازد. اگر پدر هزینه های زندگی دختر را تامین نکند، دختر می تواند با طرح دادخواست از دادگاه درخواست کند تا میزان نفقه را با نظر کارشناس رسمی مطابق با وضعیت دختر (هزینه های تحصیل، درمان و …) تعیین و پدر را موظف به پرداخت کند. در صورت امتناع پدر از پرداخت نفقه، دختر می تواند درخواست توقیف اموال پدر را به دادگاه ارائه کند. دختر حتی می تواند پدر را جلب کند و ممکن است با رای قاضی دادگاه کیفری، پدر به حبس محکوم شود.
نفقه نفقه دختر نفقه فرزند
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
خطر وکالت بلاعزل
وکالت بلاعزل با فوت یا دیوانگی هر یک از طرفین (وکیل یا موکل) باطل می شود پس اگر مالی را به صورت وکالتی خریداری می کنید هرچه سریع تر نسبت به تنظیم سند قطعی آن اقدام کنید تا گرفتار مشکلات بعدی نشوید.
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
چک در وجه حامل
خیلی ها عادت دارند چک را در وجه حامل بکشند. تا می توانید چک را در وجه حامل نکشید و سعی کنید در وجه شخص گیرنده چک را صادر نمایید و بنویسید بابت چه چیزی صادر شده است تا هر کسی نتواند ادعا کند که چک مال اوست یا بابت چیز دیگری گرفته شده است.
چک چک در وجه حامل
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
گم، سرقت و جعل شدن چک
اگر دسته چک یا یک برگ از دسته چکتان گم، سرقت و جعل شد باید در اولین فرصت تقاضای دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک بدهید ولی این کار کافی نیست و باید به دادسرا بروید و شکایت طرح کنید و ظرف یک هفته گواهی تقدیم شکایت از مرجع قضایی دریافت کنید و به بانک بدهید. در غیر این صورت بعد از یک هفته بانک به تقاضای هر کسی که چک را ارائه کند مبلغ آن را پرداخت می کند.
چک گم شدن چک سرقت چک جعل چک
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
محروم کردن از ارث
محرومیت از ارث در قوانین وجود ندارد و کسی حق ندارد و نمی تواند وارث خود را از ارث محروم کند. وصیت کننده می تواند حداکثر تا یک سوم از اموال خود را در وصیت نامه به فرد یا مصرف مشخصی برساند ولی بیش تر از یک سوم را جایز نیست.
ارث وصیت
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
پرداخت تدریجی مبلغ چک
در صورتی که برای بدهی چکی داده اید و تصمیم گرفتید که مبلغ آن چک را به تدریج به طلبکار بدهید، باید مشخص کنید و جایی ثبت کنید که این پول هایی که به آن شخص می دهید برای آن چک است. اگر این کار را نکنید ممکن است آن شخص پس از دریافت مبلغ چک با آن چک علیه شما در دادگاه دعوا طرح کند . اثبات این که پول های پرداختی بابت چک بوده برایتان سخت می شود.
چک پرداخت مبلغ چک
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
حضانت یا سرپرستی
حضانت یا سرپرستی دختر تا 7 سالگی با مادر و از 7 تا 9 سالگی با پدر است. حضانت پسر تا 7 سالگی با مادر و از 7 تا 15 سالگی با پدر است. دختر و پسر بعد از سنین 9 و 15 سالگی از حضانت خارج می شوند و خودشان می توانند تصمیم بگیرند که با کدام یک از والدین زندگی کنند.
حضانت حضانت دختر حضانت پسر سرپرستی
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
توقیف پول پیش خانه
وقتی که از فردی طلبکار باشید، می توانید از دادگاه بخواهید اموال او را توقیف کند. یکی از این اموال طلب¬هایی است که فرد بدهکار از دیگران دارد و شما می توانید با شناسایی این طلب ها از قاضی بخواهید که پولی که طرف شما از دیگران طلب دارد را توقیف کند و به شما بدهد. اما این درخواست همیشه پذیرفتنی نیست. مثلا اگر فرد بدهکار به شما، مستأجر شخص دیگری باشد شما نمی توانید درخواست کنید که پول پیشی که به صاحبخانه اش داده است توقیف شود، مگر این که قاضی تشخیص دهد پول پیش یا همان ودیعه از شأن و نیاز عرفی فرد بدهکار بیشتر است.
پول پیش خانه توقیف پول پیش خانه
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
سهم الارث فرزند خوانده؟
فرزند خوانده از سرپرست خود ارث نمی برد ولي سرپرست می تواند تا یک سوم اموال را برای فرزندخوانده خود وصیت کند یا این که قبل از فوت به صورت رسمی اموالی را به او انتقال دهد.
ارث فرزند خوانده
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
به اجرا گذاشتن چک تضمین
اگر در قراردادتان، وصول چک تضمین را به اثبات تخلف متعهد توسط دارنده چک (کارفرما) مشروط نکرده باشید بدین معنی است که نیازی نیست کارفرما ثابت کند تخلف صورت گرفته است بلکه کافی است ادعای تخلف کند. در این حالت اثبات عدم تخلف بر گردن کسی است که چک تضمین داده است. در حالی که مشروط کردن وصول چک تضمین قرارداد به اثبات تخلف فرد متعهد، بار اثبات را به گردن کسی می اندازد که می خواهد چک را وصول کند.
چک چک تضمین به اجرا گذاشتن چک تضمین
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
ادعای امانی بودن چک تضمین
دادگاه ها معمولاً چک تضمین را چک امانتی نمی دانند و شکایت کیفری از سوی صادر کننده چک تحت عنوان خیانت در امانت به دلیل به اجرا گذاشتن چک برخلاف قرارداد از سوی دارنده و یا همان کارفرما، معمولا نتیجه ای برای شاکی ندارد.
چک چک تضمین چک امانتی
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
معامله خودرو
در معامله خودرو تعیین مدت چند روزه ای در قرارداد برای حق فسخ ضروری است، تا اگر خودرو عیب و ایرادی دارد و یا به طور کلی معامله مشکلی دارد امکان فسخ به راحتی وجود داشته باشد. برای اطمینان از سالم بودن خودرو بهتر است خریدار به بررسی شخصی خودش اکتفا نکند و به بنگاه معاملاتی مورد اعتمادش مراجعه کند.
معامله خودرو خرید و فروش خودرو
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
تقسیم ارث
هر یک از وراث و یا افراد ذینفع (مثل طلبکارها) به تنهایی می تواند درخواست تحریر (لیست کردن اموال، منافع، بدهی های متوفی) و مهر و موم ترکه (اقدام مقام قضایی برای جلوگیری از دخل و تصرف وراث در اموال) و انحصار وراثت بدهد و عدم همراهی دیگر وراث مانع از دادن درخواست او به مراجع قانونی نیست.
ارث تقسیم ارث
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
معامله به قصد فرار از پرداخت بدهی یا دین
در بسیاری از موارد افراد برای این که بدهی خود را پرداخت نکنند، اموالشان را به نام فرد دیگری از جمله اعضای درجه یک خانواده خود می کنند که تاریخ این معامله معمولاً نزدیک به زمان طرح دعوای شخص طلبکار و یا به طور مثال زن خواهان پرداخت مهریه است و معمولا پولی هم در این معاملات رد و بدل نمی شود. دادگاه این معاملات را صوری می داند و باطل می کند و در صورت شکایت فرد طلبکار با عنوان معامله به قصد فرار از دین ممکن است فرد به حبس محکوم شود.
معامله به قصد فرار از دین
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
حضانت
وقتی که حضانت (سرپرستی) فرزند توسط دادگاه به پدر یا مادر واگذار می شود، او نمی تواند محل زندگی فرزند را بدون اجازه دادگاه به شهر دیگری منتقل کند یا فرزندش را به خارج از کشور ببرد.
حضانت
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
فروش خانه اجاره ای
اگر مالک ملکش را بفروشد و هنوز مدت اجاره مستأجر ملک باقی باشد، مستأجر باید اجاره بها را به خریدار (مالک جدید ملک) پرداخت کند. در مقابل در زمان پایان مدت اجاره مالک جدید (خریدار) باید ودیعه را به مستأجر برگرداند. مگر این که بین مالک قبلی و خریدار جدید ر توافقات دیگری در مورد ودیعه و مابقی اجاره بها انجام شده باشد. اگر کل مبلغ اجاره به صورت یکجا به مالک قبلی پرداخت شده باشد، مالک جدید حق مطالبه اجاره ماه های باقیمانده را از مالک قبلی یا مستأجر ندارد و مالک جدید شاید تحت شرایطی مثل این که در قرارداد آگاه به اجاره نبوده یا به طور کلی ضرر کرده است بتواند طبق قرارداد و قانون معامله را فسخ یا اقدامات دیگری انجام دهد.
موجر مستاجر اجاره فروش خانه اجاره ای
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
اختیار فسخ در قرارداد خرید و فروش
در تنظیم قرارداد خرید و فروش، فروشنده و خریدار بایستی با دقت اختیاراتی که در آینده برای فسخ معامله می توانند داشته باشند را در قرارداد بگنجانند و مواظب باشند که آن اختیارات را چشم بسته در قرارداد از خود سلب نکنند. به طور مثال گنجاندن خیار غبن (زیان) در قرارداد ممکن است به خریدار یا فروشنده این امکان را بدهد که با ادعای انجام معامله بیش تر یا کم تر از قیمت عرفی، معامله را فسخ کنند.
فسخ قرارداد اختیار فسخ در قرارداد قرارداد خرید و فروش خیار غبن
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
فریب در ازدواج
اگر زوج یا زوجه قبل از ازدواج با قصد فریب و صراحتاً طرف خود را با امور واهی مثل تحصیلات عالی، شغل، دوشیزگی و … فریب دهد، طرف مقابل حق فسخ عقد را خواهد داشت و حتی طبق قانون جرم تلقی می شود و زوج یا زوجه فریب دهنده به حبس محکوم خواهد شد.
فریب در ازدواج فسخ نکاح
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
پرداخت نکردن هزینه های آپارتمان
ترتیب اقدامات برای مطالبه بدهی های ساکن یک واحد از آپارتمان به صندوق ساختمان:
1- مطالبه با ارسال اظهارنامه رسمی با قید مبلغ بدهکاری از سوی مدیر ساختمان خطاب به بدهکار
2- قطع آب و دیگر خدمات مشترک ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه
3- درخواست توقیف اموال از اداره ثبت محل
البته می توان در دادگاه هم طرح دعوی کرد.
شارژ آپارتمان پرداخت نکردن هزینه های آپارتمان آپارتمان نشینی
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
اثبات سرقت
ثابت کردن جرم سرقت نیاز به شهود و ادله محکمه پسند دارد. در صورت طرح شکایت به عنوان سرقت علیه دیگران، بدون داشتن شهود یا سایر ادله محکمه پسند، ممکن است طرف مقابل شکایت تهمت و افترا مطرح کند و فرد مالباخته به حبس و جزای نقدی محکوم شود.
سرقت اثبات سرقت
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
قرارداد مشارکت در ساخت
در تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت بهتر است سند مالکیت به صورت مرحله ای به نام سازنده شود به این صورت که اگر قرار است سه دانگ از ملک به نام سازنده زده شود، این سه دانگ از شش دانگ را تبدیل به سهم کرد و در هر مرحله ای از ساخت که به اتمام رسید سهم هایی را به نام سازنده زد. به نفع مالک است که برای انتقال سند تاریخ تعیین نشود.
مشارکت در ساخت قرارداد مشارکت در ساخت
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
ارث در صورت وجود هر یک از وارثانی که دارای اولویت بالاتر هستند، وارثان اولویت پایین تر ارث نمی برند:
اولویت یک: پدر و مادر، فرزند و نوه
اولویت دو: پدر بزرگ و مادر بزرگ، برادر و خواهر و برادرزاده و خواهرزاده اولویت سه: عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آن ها.
ارث طبقات ارث