نکات حقوقی- وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
درباره مبایعه نامه:
در تنظیم مبایعه نامه دقت کنید که فروشنده با دست قبلی خود (کسی که فروشنده مال را از او خریده) دعوایی نداشته باشد که نتیجه آن به قرارداد شما هم نفوذ کند. برای تحقیق در این مورد به دادگاه محل استقرار ملک، محل سکونت و محل کار طرف معامله تان مراجعه کنید و با دادن مشخصات فروشنده از مسئول رایانه بخواهید تا اگر پرونده ای در رابطه با مال مورد معامله وجود دارد شما را در جریان بگذارد.
مبایعه نامه تنظیم مبایعه نامه نکات مهم در تنظیم مبایعه نامه نکات تنظیم قرارداد بیع نامه
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
درباره مبایعه نامه:
در تنظیم مبایعه نامه در خصوص هویت طرف قرارداد تحقیق کنید و به عکس و کارت ملی اکتفاء نکنید و تحقیق محلی کنید. ممکن است فروشنده خواهر یا برادر دوقولوی مالک باشد.
مبایعه نامه تنظیم مبایعه نامه نکات مهم در تنظیم مبایعه نامه بیع نامه نکات مهم تنظیم قرارداد
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
تبادل چک مسدود شده
اگر چکی را از کسی بگیرید و حساب آن به دستور مقام قضایی مسدود شده باشد و شما آن را برای پاس کردن به بانک ببرید، ممکن است بانک در همان لحظه به دلیل دستور مقام قضایی با کلانتری تماس بگیرد و شما بازداشت شوید. اگر نتوانید ثابت کنید چک را از چه کسی گرفته اید گرفتاری برایتان ایجاد می شود. بنابراین اگر چکی را از کسی می گیرید که در وجه شما نوشته نشده است، حتما از کسی که چک را از او می گیرید بخواهید که پشت چک را امضا کند و ترجیحاً بنویسد که به شما واگذار کرده است.
چک چک مسدود شده تبادل چک مسدود شده
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
درباره چک
وقتی قراردادی تنظیم می کنید و بابت مبلغش چکی می کشید، در صورتی که قرارداد به هر دلیلی باطل و فسخ شود، برای اطمینان از پس دادن چک در چنین شرایطی، خسارت تاخیر در پس دادن چک تعیین کنید که مثلا ظرف دو روز لاشه چک را پس بدهد وگرنه فلان مبلغ بابت خسارت تاخیر در تحویل چک دریافت می شود (تعیین ضمانت اجرا).
چک خسارت تاخیر در تحویل چک چک در قرارداد
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
درباره چک
اگرموجودی حساب کسی که چک کشیده کم تر از مبلغ چک باشد می توانید از بانک بخواهید آن موجودی را به شما بدهد و اصل چک نزد بانک می ماند و فرم مخصوصی به شما می دهد که هم جای چک و هم جای گواهی عدم پرداخت را می گیرد. اگر کارمند بانک آن مبلغ را به شما نداد و گفت که باید آن مقدار کسری واریز شود درست نیست و باید حتما آن مقدار موجودی و گواهی کسری به شما داده شود. اگر اینکار را انجام نداد می توانید با رئیس شعبه صحبت کنید یا با بازرسی بانک تماس بگیرید.
چک
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
دعوی علیه شرخر
وقتی شرخر علیه شما در دادگاه برای دریافت مبلغ چک دعوی طرح می کند دعاوی و خواسته هایی که شما به اقتضای دعوی های شرخر و دعوی شخص اصلی می توانید طرح کنید به ترتیب زیر می باشند:
یک- فسخ قرارداد علیه شخصی(فروشنده ای) که چک را به او داده اید
دو- دعوی متقابل علیه شرخر برای پس دادن چک
سه- درخواست فراخواندن شخصی که چک را به او داده اید به عنوان یک شخص جدید که به دعوی شما علیه شرخر وارد می شود تحت عنوان حقوقی «دعوی جلب ثالث به خواسته استرداد چک»
چهار- تقاضای رسیدگی همزمان به هر دو دعوای فسخ قرارداد و استرداد چک
شرخر شرخر چک چک
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
قرارداد مشارکت در ساخت
در مشارکت در ساخت از آنجایی که هزینه های ساخت بر عهده سازنده می باشد و تلاش سازنده هم ممکن است بر این باشد که هزینه ها را کاهش دهد دقت کنید که هنگام تنظیم قرارداد ویژگی ها و مشخصات مصالحی که قرار است استفاده شود به طور دقیق در قرارداد ذکر شود یا اختیار انتخاب مصالح مهم و ترکیب آن ها برای مالک محفوظ باشد. به خاطر داشته باشید که هر ساله دعاوی زیادی به دلیل اختلاف نظر درباره نوع مصالح در مراجع قضایی ثبت می شود.
مشارکت در ساخت قرارداد مشارکت در ساخت
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
قرارداد مشارکت در ساخت
در قرارداد حتما برنامه زمانبندی برای هریک از مراحل ساخت بگنجانید و برای تاخیر در هر مرحله ضمانت اجرا تعیین کنید تا سازنده طبق زمانبندی پیش برود. در غیر این صورت ممکن است هزینه و زمان زیادی از مالک تلف شود.
مشارکت در ساخت قرارداد مشارکت در ساخت
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
درباره خرید و فروش ملک
به یاد داشته باشید که تنظیم مبایعه نامه در آژانس املاک بدون شهود (دونفر شاهد) ضمانت اجرای قانونی ندارد. حتما دو شاهد در تنظیم مبایعه نامه حضور داشته باشند تا در صورت بروز مشکل در مراجع قانونی حرفتان پیش برود. در ضمن به خاطر داشته باشید که این دو شاهد باید هم مورد اعتماد شما باشند و هم شرایطی داشته باشند که تمام قضات با سلایق مختلف شهادت آن ها را قبول کنند: خویشاوند نباشند؛ کارمند شما نباشند؛ شما کارمند او نباشید؛ با طرف مقابلتان دشمنی یا اختلاف نداشته باشند. خودشان در موضوع دعوی ذینفع نباشند.
مبایعه نامه تنظیم مبایعه نامه
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
درباره خرید و فروش ملک
در تنظیم مبایعه نامه دقت کنید که هر چیزی که در مبایعه نامه می نویسید واقعی باشد. مثلا اگر پول را خارج از بنگاه داده اید یا بابت طلبی توافق کرده اید که ملک را بدهید، حتما همین موارد نوشته شود. اگر به جای این موارد نوشته شود وجه نقداً فی المجلس پرداخت شد، یکی از طرفین می تواند ادعا کند که مبایعه نامه صوری بوده و وجه نقداً پرداخت نشده است. شاهدهایی که قرارداد را امضا کرده اند هم قاعدتا تأیید خواهند کرد که در بنگاه پولی پرداخت نشده است.
مبایعه نامه تنظیم مبایعه نامه
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
چک تضمین یا اصل تعهد؟
در قراردادتان مشخص کنید چک تضمین دقیقا بابت چه چیزی است و آیا جایگزین اصل تعهد هم هست یا نه. معمولا چک تضمین جایگزین اصل تعهد نیست. مثلاً به اجرا گذاشتن چک تضمین حسن انجام کار به این معنی نیست که مسئولیت درست انجام دادن کار توسط صادر کننده چک، با اقدام طرف مقابل روی چک از بین می رود.
چک چک تضمین
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
واریز نقدی و پس گرفتن چک
اگر برای طلبی چکی از شخصی دارید و صاحب آن چک بخواهد زودتر از سر رسید چک پول شما را بدهد و لاشه چک را بگیرد. شما اول باید ببینید آن پولی که برای شما واریز می شود آیا از طرف صاحب چک است بعد لاشه چک را بدهید زیرا ممکن است صاحب چک با شخص دیگری همدست شده باشد و آن شخص پول برای شما واریز کند و بعداً پولی که واریز کرده را از شما بخواهد و علیه شما دعوا طرح کند.
چک
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
حق زن برای اشتغال
از آن جایی که مردان طبق قانون می توانند از کار کردن زنان در مواردی جلوگیری کنند، زنان می توانند برای جلوگیری از استفاده نابه جای مردان، این شرط را ضمن عقد ازدواج قید کنند که به زوجه در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید اختیار داده می شود. به یاد داشته باشید حتی بعد از ازدواج نیز می توان این حق را در دفتر اسناد رسمی اخذ نمود.
حق زن برای اشتغال اشتغال زن شرط ضمن عقد ازدواج
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
حق زن برای تحصیل
از آن جایی که مردان طبق قوانین حق دارند در مواردی از تحصیل زنان جلوگیری کنند، زنان می توانند برای جلوگیری از استفاده نا به جای مردان، این شرط را ضمن عقد ازدواج قید کنند که به زوجه در ادامه تحصیل تا هر مرحله که خودش لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید اختیار داده می شود. به یاد داشته باشید حتی بعد از ازدواج نیز می توان این حق را در دفتر اسناد رسمی اخذ نمود.
حق زن برای تحصیل حق تحصیل زوجه شرط ضمن عقد ازدواج
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
چک تضمین غیرقابل انتقال
اگر چکی به عنوان تضمین حسن انجام کار به کسی می دهید عبارت «غیر قابل انتقال به شخص ثالث» را قید کنید. چون اگر طرف قرارداد چک را به شخص ثالث انتقال داد شما دیگر در مقابل شخص ثالث نمی توانید استدلال کنید که تعهدات خود را انجام داده اید و تقاضای پس گرفتن چکتان را بکنید چون این موارد به شخص ثالث ارتباطی پیدا نمی کند. در واقع ممکن است مقام قضایی دستور دهد ابتدا مبلغ چک توسط شما به شخص ثالث پرداخت شود، پس از آن به اختلاف شما با طرف تعهدتان رسیدگی شود.
چک چک تضمین چک تضمین غیرقابل انتقال
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
نوشتن متن چک
هیچ گاه نوشتن متن چک را به طرف مقابل واگذار نکنید. چون ممکن است بعداً بتواند چک را دستکاری کند و شما نمی توانید ادعا کنید که با دو دستخط متفاوت نوشته شده است.
چک نوشتن متن چک