نکات حقوقی – وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
اختیار زن در طلاق
اگر زنان احساس می کنند حق شان در طلاق با همسرشان یکسان نیست می توانند شرط وکالت بلاعزل مطلق و بدون قید و شرط در طلاق را از مرد بگیرند و به عنوان یکی از شروط ضمن عقد در سند ازدواج قید کنند. زنان بعد از ازدواج هم می توانند این وکالت مطلق و بدون عزل را برای گرفتن طلاق از مرد در سند جداگانه ای در دفترخانه اسناد رسمی بگیرند.
وکالت در طلاق طلاق شرط ضمن عقد ازدواج وکالت بلاعزل در طلاق وکالت بلاعزل زوجه در طلاق
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
حق زن برای خروج از کشور
طبق قانون گذرنامه زن متاهل برای خروج از کشور باید از همسرش اجازه کتبی بگیرد. زنان برای اینکه در خروج از کشور بعد از ازدواج دچار مشکل نشوند می توانند وکالت بلاعزل در صدور جواز خروج از کشور را از شوهر بگیرند و در سند ازدواج قید کنند.
حق خروج از کشور زن وکالت بلاعزل برای خروج از کشور حق خروج از کشور زن
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
درباره مبایعه نامه
مبایعه نامه قراردادی است که اشخاص (در بنگاه معاملات املاک) برای معامله اموال غیرمنقول (آپارتمان، باغ، زمین و …) تنظیم می کنند. دقت داشته باشید که با تنظیم مبایعه نامه معامله پایان نیافته است و باید سند مال مورد معامله به صورت رسمی در دفتر اسناد رسمی انتقال داده شود.
مبایعه نامه بیع نامه
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
درباره مبایعه نامه
در تنظیم مبایعه نامه دقت کنید که اگر مال مورد معامله بین چند نفر مشاع (مشترک) باشد و یکی از آن¬ها بخواهد از طرف دیگران هم معامله کند و یا خریداران چند نفر باشند و بخواهند با وکالت به جای دیگری هم معامله کنند، حتما مطمئن شوید که دارای وکالت رسمی هستند یا نه. همچنین اگر شخصی به عنوان نماینده می خواهد مبایعه نامه را امضا کند مطمئن شوید که نمایندگی او قانونی است و حق امضاء در این مورد را دارد.
مبایعه نامه تنظیم مبایعه نامه مبایعه نامه مال مشاع
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
درباره مبایعه نامه
در تنظیم مبایعه نامه دقت کنید که فروشنده از طریق مراجع قضایی ممنوع المعامله نباشد. برای مثال افراد ورشکسته حق معامله ندارند.
مبایعه نامه تنظیم مبایعه نامه ممنوع المعامله
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
درباره مبایعه نامه
در تنظیم مبایعه نامه خریدار باید دقت کند که ملک اگر از طریق ارث به فروشنده رسیده است، گواهی انحصار وراثت و تسویه حساب مالیات بر ارث را مشاهده کند.
مبایعه نامه تنظیم مبایعه نامه نکات مهم در تنظیم مبایعه نامه
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
درباره چک
برای پول قرض دادن سعی کنید چک نکشید. چون چک کشیدن می تواند به این معنی باشد که شما به فردی که به او قرض می دهید بدهی داشته اید. بهتر است همیشه رسید گرفته شود و در آن نوشته شود بابت چه چیزی پول داده شده است.
چک چک بابت قرض رسید چک
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
درباره چک
در معامله ای که یک فروشنده و دو خریدار وجود دارد و چک متعلق به یکی از خریداران است، از خریدار دیگر هم بخواهید حتما پشت چک را به عنوان ضامن امضاء کند.
چک ضامن چک
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
درباره سفته
برای دادن سفته به عنوان ضمانت در محل کار (سفته ضمانت حسن انجام کار) و یا به هر عنوان دیگری، حتماً از طرفی که برای او سفته صادر می کنید (ترجیحا در دفتر اسناد رسمی) رسید بگیرید و عنوان امانت و حسن انجام کار را بنویسید یا این که شماره سفته و موضوع آن را در قراردادتان درج کنید تا بعداً از سفته شما سوءاستفاده ای نشود.
سفته سفته حسن انجام کار سفته ضمانت کار سفته برای ضمانت کار رسید سفته
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
درباره سفته
اگر سفته را برای دادن وکالت در وصول کردن آن ظهرنویسی (پشت نویسی) می کنید باید این موضوع در پشت سفته نوشته شود و به امضای ظهرنویس برسد چون اصولاً ظهرنویسی سفته برای انتقال آن است.
سفته پشت نویسی سفته ظهرنویسی سفته وکالت در وصول سفته پشت نویسی سفته وکالت در وصول