نکات حقوقی- وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
انتقال مال غیر
انتقال مال غیر به دیگری جرم است و مجازات های زیر را در پی خواهد داشت:
حبس از یک تا هفت سال
پرداخت جزای نقدی معادل مالی که گرفته شده.
رد مال به صاحب آن
انتقال مال غیر مجازات انتقال مال غیر
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
پارک خودرو در مقابل پارکینگ دیگران
پارک کردن خودرو در مقابل پارکینگ دیگران علاوه بر غیراخلاقی بودن، جرم ممانعت از حق نیز محسوب می شود و مجازات یک ماه تا یک سال حبس را در پی خواهد داشت.
پارک خودرو ممانعت از حق
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
تعدیل اقساط مهریه
مردی که اقساط مهریه پرداخت می کند، اگر با تغییر وضعیت اقتصادی توان پرداخت اقساط را نداشته باشد، می تواند تقاضای تعدیل اقساط مهریه را جهت کم شدن مبلغ اقساط بدهد. زنی نیز که مهریه دریافت می کند، می تواند تقاضای تعدیل اقساط جهت افزایش مبلغ اقساط بدهد. دادگاه نیز با توجه به وضعیت معیشت و درآمد مرد و نرخ تورم نسبت به تعدیل اقساط تصمیم می گیرد.
مهریه اقساط مهریه تعدیل اقساط مهریه
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
نفقه در ازدواج موقت
در ازدواج موقت نفقه به زن تعلق نمی گیرد، مگر این که در زمان عقد توافقی در این مورد صورت گرفته باشد.
نفقه ازدواج موقت نفقه در ازدواج موقت
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
سند رسمی قرارداد پیش فروش
پیش فروشندگان و پیش خریداران ساختمان برای جلوگیری از مشکلات بعدی از جمله فروش ملک به چند نفر، باید به جای مراجعه به بنگاه های مشارو املاک به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و سند رسمی قرارداد پیش فروش تنظیم کنند.
قرارداد پیش فروش پیش فروش ساختمان
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
مزاحمت در اماکن عمومی
ایجاد مزاحمت برای زنان و کودکان در معابر و اماکن عمومی و بیان الفاظ و حرکاتی که به شأن و حیثیت آنان توهین شود، مجازات حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق را در پی خواهد داشت.
مزاحمت مزاحمت خیابانی مزاحمت در اماکن عمومی
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضا
شخصی که از سفید مهر یا سفید امضای دیگری که به او سپرده شده و یا به هر طریقی به دست آورده سوء استفاده نماید به مجازات حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
سفید مهر سفید امضا سوء استفاده از سفید امضا خیانت در امانت
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
بدهی متوفی
ورثه مسئول پرداخت بدهی های متوفی از اموال خود نیستند. بدهی های متوفی از اموالی که از او به جا مانده پرداخت خواهد شد.
بدهی متوفی ارث
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
وصیت
شخص فقط تا یک سوم از اموال خود را می تواند وصیت کند و مازاد بر این یک سوم در صورت تایید وراث اجرا خواهد شد.
وصیت
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
چک بدون تاریخ
اگر در محکمه ثابت شود که چک در زمان صدور بدون تاریخ بوده است، صادر کننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت. اما از طریق حقوقی می توان پیگیری کرد.
چک چک بدون تاریخ
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
یادگاری نویسی بر روی دیوار اماکن فرهنگی
نوشتن بر روی دیوار اماکن فرهنگی جرم می باشد و مجازات حبس از یک ماه تا 3 ماه را در پی خواهد داشت.
یادگاری نویسی بر دیوار تخریب تخریب اماکن فرهنگی
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
سرپرستی کودکان و نوجوانان توسط دختران
دختران و زنان بدون شوهر در صورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، می توانند منحصراً سرپرستی دختران را بر عهده بگیرند.
سرپرستی حضانت
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
امضا در چک
وجود امضای صاحب حساب یکی از شرایط اساسی چک است. اگر در چکی امضا نباشد و صرفاً اثر انگشت یا مهر باشد، دیگر مزایای چک را ندارد و فقط سندی است که نشان دهنده دینی است.
چک امضا چک
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
گم شدن چک
اگر چکی که صادرکننده به شخصی داده است گم شود و شخص از صادرکننده بخواهد که دستور عدم پرداخت به بانک بدهد، حتما آن شخص باید این درخواست را به صورت کتبی بنویسد و امضاء کند و به صادر کننده بدهد تا از مشکلات احتمالی در اثبات درخواست و طرح شکایت احتمالی جلوگیری شود.
چک مفقودی چک چک گم شده
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
تخلف اعضای ثبت اسناد و املاک
ثبت سند به وسیله اعضای ثبت اسناد و املاک که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین داشته باشد، مجازات یک تا سه سال انفصال از خدمات دولتی را در پی خواهد داشت.
تخلف ثبتی ثبت سند جرم ثبتی
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
ممانعت از حق ملاقات با فرزند
پدر یا مادری که حضانت فرزند را برعهده دارد، اگر از ملاقات طرف دیگر با فرزند ممانعت کند به مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
حضانت ملاقات فرزند ممانعت از حق
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
گم، سرقت و جعل شدن چک
اگر دسته چک یا یک برگ از دسته چکتان گم، سرقت و جعل شد باید در اولین فرصت تقاضای دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک بدهید ولی این کار کافی نیست و باید به دادسرا بروید و شکایت طرح کنید و ظرف یک هفته گواهی تقدیم شکایت از مرجع قضایی دریافت کنید و به بانک بدهید. در غیر این صورت بعد از یک هفته بانک به تقاضای هر کسی که چک را ارائه کند مبلغ آن را پرداخت می کند.
چک مفقودی چک سرقت چک جعل چک
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
چک در وجه حامل
خیلی ها عادت دارند چک را در وجه حامل بکشند. تا می توانید چک را در وجه حامل نکشید و سعی کنید در وجه شخص گیرنده چک را صادر نمایید و بنویسید بابت چه چیزی صادر شده است تا هر کسی نتواند ادعا کند که چک مال اوست یا بابت چیز دیگری گرفته شده است.
چک چک در وجه حامل
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
چک تخلیه مستاجر
برای تحویل چک تخلیه به موجر نکات زیر رعایت شود:
– شماره سریال چک و مشخصات آن در قرارداد اجاره قید شود.
– چک در وجه حامل نوشته نشود و بهتر است نوشته شود در وجه آقای/ خانم …. بابت تضمین تخلیه قرارداد اجاره شماره ….. مورخ …..
– قسمت حواله کرد چک خط زده شود.
– در قرارداد اجاره به روشنی مشخص شود چک بابت ضمانت چه چیزی است. آیا فقط ضمانت تخلیه به موقع است یا پرداخت اجاره بهای عقب افتاده و یا خسارات وارده به ملک را نیز شامل می شود.
چک چک تخلیه چک تضمین تخلیه
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
فروش ملک در رهن بانک
اگر ملکی در رهن بانک باشد و به فروش برسد، ممکن است با شکایت کیفری بانک مواجه شود و فروشنده تحت عنوان کلاهبردار مجرم شناخته شود.
ملک مرهونه فروش ملک رهنی رهن بانک کلاهبرداری
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
حقوق متهم
متهمی که به طور غیرقانونی دستگیر شده است، حق دارد جبران خسارت خود را از مراجع ذی ربط بخواهد.
متهم حقوق متهم
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
رسید چک
همیشه قبل از تحویل چک به طرف مقابل بهتر است یک فتوکپی از چک تهیه کنید و از طرف مقابل بخواهید زیر این فتوکپی را به عنوان رسید، امضاء و اسم وفامیل خود را درج کند. این کار مخصوصا در صورت جعل احتمالی در چک، اثبات جعلیت را آسان خواهد کرد.
چک رسید چک
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
روابط غیرمتعارف زن و شوهر در اماکن عمومی
روابط غیرمتعارف زن و شوهر در انظار و اماکن عمومی به گونه ای که احساسات عموم مردم را جریحه دار کند، بسته به مراتب جرم، مجازات حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق را در پی خواهد داشت.
عفت عمومی روابط غیرمتعارف
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
چک غیرکیفری
بعضی چک ها فقط از طریق حقوقی قابل پیگیری اند و از ابتدای صدور قابلیت تعقیب کیفری ندارند. این چک ها شامل چک سفید امضاء، چک وعده دار یا بدون تاریخ، چک مشروط، چک بابت تضمین معامله یا تعهد می شوند.
چک چک حقوقی چک کیفری
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
حریم خصوصی
پلاژهای خصوصی که در اختیار عموم مردم گذاشته می شوند، همانند منازل مکان های خصوصی هستند و ضابطین از جمله پلیس به صرف امکان وقوع جرم به این مکان ها نمی توانند وارد شوند مگر گزارشی موثق مبنی بر وقوع جرم باشد که آن هم با دستور مقام قضایی امکان ورود دارند.
حریم خصوصی پلاژ حریم شخصی
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
مهریه زن از اموال شوهر متوفی
اگر مهریه زن، معادل یا بیش تر از اموال همسر فوت شده اش باشد، وراث چیزی از اموال به ارث نمی برند و تمام اموال متوفی بابت مهریه به زن خواهد رسید.
مهریه ارث مهریه بعد از فوت شوهر
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
تظاهر به چاقوکشی
اقدام به قدرت نمایی و تظاهر به چاقوکشی جرم می باشد و مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق را در پی خواهد داشت.
چاقوکشی تظاهر به چاقوکشی
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
تجاوز جنسی
قربانیان تجاوز جنسی می توانند با مراجعه به پزشکی قانونی تا 72 ساعت پس از تجاوز با کمک های پزشکی از بیماری ایدز جلوگیری کنند و هویت متجاوز نیز تا 72 ساعت پس از تجاوز قابل شناسایی است. همچنین تا 120 ساعت پس از تجاوز می توان از بارداری ناخواسته قربانی جلوگیری کرد.
تجاوز جنسی
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
کلاهبرداری
تعریفی که عامه مردم از کلاهبرداری دارند با تعریف حقوقی آن فاصله زیادی دارد. به طور مثال مشاهده شده که برای فروش اتومبیل معیوب به جای سالم به دادسرا مراجعه شده و شکایت کلاهبرداری مطرح کرده اند، در حالی که این موضوع حقوقی است و در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار می گیرد و دادسرا به این موضوع رسیدگی نمی کند و قرار منع تعقیب صادر می کند. در این موارد بهتر است حتماً از وکلا و مشاوران حقوقی مشورت گرفت.
کلاهبرداری
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
دودی کردن شیشه خودرو
دودی کردن شیشه خودرو بیش از حد مجاز و به نحوی که مامور پلیس نتواند داخل خودرو را مشاهده کند، جریمه 50 هزار تومانی در کلان شهرها و جاده های بین شهری، جریمه 40 هزار تومانی در سایر شهرها و جریمه 20 هزار تومانی در روستاها و راه های روستایی را در پی خواهد داشت.
جریمه شیشه دودی تخلف رانندگی جرایم رانندگی
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
شکایت: ضرب و شتم شوهر
زنان پس از ضرب و شتم از سوی شوهرانشان باید سریعاً با پلیس تماس گرفته تا صورت جلسه تنظیم شود و پس از آن به پزشکی قانونی مراجعه کنند تا گواهی تنظیم شود. این اقدام در احقاق حق شان کمک بسیار خواهد کرد.
ضرب و شتم ضرب و شتم توسط شوهر
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
پرداخت نکردن شارژ ساختمان
در صورت پرداخت نکردن شارژ ساختمان و محکومیت در دادگاه، شخص علاوه بر پرداخت مبلغی که از طرف دادگاه به آن محکوم می شود، باید به همان میزان مبلغ محکوم شده جریمه بپردازد.
شارژ ساختمان پرداخت نکردن شارژ ساختمان آپارتمان نشینی
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
خسارت تاخیر پرداخت وجه چک و هزینه دادرسی
اگر صادر کننده چک قبل از جلسه دادگاه وجه چک را پرداخت کند اما خسارت تاخیر و هزینه دادرسی را نپردازد، طرف مقابل می تواند خسارت تاخیر پرداخت وجه چک (بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سر رسید چک تا زمان پرداخت وجه آن) و هزینه دادرسی را مطالبه کند و دادگاه نیز باید شخص را به پرداخت خسارت تاخیر و هزینه دادرسی محکوم نماید.
چک خسارت تاخیر پرداخت وجه چک
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
حضانت
حضانت و سرپرستی فرزند هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است. بنابراین زن نمی تواند ضمن عقد ازدواج شرط کند که همسرش حق حضانت و سرپرستی فرزند را ندارد.
حضانت سرپرستی
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
مزاحمت برای همسایه
ایجاد مزاحمت برای همسایه در ساختمان، مجازات 1 ماه تا 1 سال حبس را در پی خواهد داشت.
مزاحمت مزاحمت برای همسایه
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
ورود به منزل دیگری
ورود به زور به منزل دیگری مجازات 6 ماه تا 3 سال زندان را در پی خواهد داشت.
ورود به منزل دیگری
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
تبادل چک مسدود شده
اگر چکی را از کسی بگیرید و حساب آن به دستور مقام قضایی مسدود شده باشد و شما آن را برای پاس کردن به بانک ببرید، ممکن است بانک در همان لحظه به دلیل دستور مقام قضایی با کلانتری تماس بگیرد و شما بازداشت شوید. اگر نتوانید ثابت کنید چک را از چه کسی گرفته اید گرفتاری برایتان ایجاد می شود. بنابراین اگر چکی را از کسی می گیرید که در وجه شما نوشته نشده است، حتماً از کسی که چک را از او می گیرید بخواهید که پشت چک را امضا کند و ترجیحاً بنویسد که به شما واگذار کرده است.
چک چک مسدود شده تبادل چک مسدود شده
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
مصداق های کودک آزاری (1)
– کتک زدن و تنبیه جسمی کودک
– اخراج از منزل و طرد کودک
– بی توجهی به بهداشت، تغذیه و پوشاک کودک
– محروم کردن کودکان از بازی و تفریح
– سرزنش و ملامت کودک در حضور دیگران
– بهره کشی و توقعات نامعقول از کودک
کودک آزاری
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
مصداق های کودک آزاری (2)
– مشاجرات خانوادگی در حضور کودک
– استفاده از کودک برای تحریک جنسی بزرگسالان
– عدم ارتباط چشمی و گوش ندادن به کودک
– محروم نمودن کودک از محبت و آغوش گرم
– تنها گذاشتن کودک در منزل
– استفاده نادرست از داروهای خواب آور برای کودک
کودک آزاری
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
سفته
برای دادن سفته به عنوان ضمانت در محل کار (سفته ضمانت حسن انجام کار) و یا به هر عنوان دیگری، حتماً از طرفی که برای او سفته صادر می کنید (ترجیحاً در دفتر اسناد رسمی) رسید بگیرید و عنوان امانت و حسن انجام کار را بنویسید یا این که شماره سفته و موضوع آن را در قراردادتان درج کنید تا بعداً از سفته شما سوءاستفاده ای نشود.
سفته سفته ضمانت کار
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
مصداق های کودک آزاری (3)
– طرد و آزار کودک با جنسیت غیر دلخواه
– اجازه گریه نداشتن و کنترل احساسات کودک
– قرار دادن کودک در مکان های ترسناک
– استفاده از الکل و مواد مخدر در حضور کودک
– مسخره کردن و ایجاد حس حقارت در کودک
کودک آزاری