نکات حقوقی- وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
ایمنی محیط کار
طبق قوانین (از جمله قانون کار) برای ایمنی محیط کارگاه از نظر فنی و رعایت بهداشت حرفه ای محیط کار، دستگاه های مسئول (مانند شهرداری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و…)، کارفرمایان و بازرسان (مانند اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی و…) موظف به نظارت هستند و در صورتی که احتمال بروز خطر و یا حادثه ای داده شود موظف هستند فوراً مراتب را اخطار دهند و در صورت عدم توجه، مکان مورد نظر را پلمپ کنند و یا راساً رفع خطر کنند. به طور مثال در حادثه پلاسکو شهرداری می توانست مستقیماً وارد شود و اقدام به پلمپ و رفع خطر کند.
ایمنی ایمنی محیط کار
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
گواهی تجرد (مجرد بودن)
از آنجایی که آخرین ازدواج و طلاق در شناسنامه افراد ثبت می شود، جهت آگاهی از سوابق ازدواج اشخاص، اداره ثبت احوال گواهی تجرد صادر می کند. این گواهی صرفاً در اختیار صاحب شناسنامه قرار می گیرد.
گواهی تجرد ازدواج طلاق
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
انتقال چک
اگر پس از برگشت خوردن، چک به دیگری واگذار گردد، فرد انتقال گیرنده فقط می تواند جنبه حقوقی چک را پیگیری کند.
چک انتقال چک
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
فروش دخانیات به اشخاص زیر 18 سال
فروش دخانیات به اشخاص زیر 18 سال و یا عرضه دخانیات به واسطه این اشخاص، جریمه نقدی تا دویست هزار تومان را در پی دارد.
دخانیات فروش دخانیات
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
اعتراض به جریمه رانندگی
برای اعتراض به جریمه راهنمایی و رانندگی می توان به اداره اجراییات راهنمایی و رانندگی مراجعه کرد. این اداره موظف است حداکثر تا 24 ساعت به اعتراض رسیدگی کند و در صورتی که اعتراض را موجه نداند و معترض نیز بر اعتراض خود اصرار داشته باشد، موضوع به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارجاع داده می شود که تصمیم این واحد قطعی است.
جریمه رانندگی اعتراض به جریمه رانندگی
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
توهین به ائمه و پیامبران (سبّ نبی)
هر کس به پیامبر اعظم و هریک از انبیاء الهی و معصومین و حضرت فاطمه دشنام دهد، مرتکب جرم سب نبی شده است که مجازات آن اعدام است. همچنین مجازات شخصی که از روی مستی یا اکراه یا غضب یا غفلت و یا به نقل قول دیگری این عمل را انجام دهد 74 ضربه شلاق خواهد بود.
توهین توهین به پیامبر سب نبی
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
سوء استفاده از لباس و درجه
هر شخصی که بدون مجوز و به طور علنی لباس های رسمی ماموران نظامی و انتظامی یا نشان ها و مدال های دولتی و… را بدون تغییر یا با تغییر جزیی مورد استفاده قرار دهد که باعث اشتباه شود، به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد. در صورتی که با این کار سوءاستفاده ای نیز کرده باشد، به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. البته ممکن است به موجب قوانین دیگر مجازات شدیدتری را نیز در پی داشته باشد.
سوء استفاده از درجه
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
قتل در فراش (قتل در حالت زنا)
اگر شوهری زن خود و مردی را در حال زنا ببیند و هر دوی آن ها را در همان حالت زنا بکشد از قصاص معاف است. البته در قتل زن شرط بر این است که زن نباید تحت اجبار و اکراهی باشد و تمایل به زنا داشته باشد. این مسئله در مورد ضرب و جرح نیز صادق است. همچنین عکس این موضوع که زن شوهر خود را در حال زنا با زنی ببیند و آن ها را به قتل برساند و قصاص نشود، وجود ندارد.
قتل قتل در فراش زنا
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
دریافت حق سرویس در رستوران ها
دریافت حق سرویس در رستوران ها تحت هر عنوانی غیرقانونی و از مصادیق گران فروشی است و مجازات این جرم با توجه به دفعات تکرار در طول هر سال متفاوت خواهد بود. به این صورت که علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به جریمه نقدی معادل مبلغ گران فروشی محکوم خواهد شد و در صورت تکرار اگر کل مبلغ جریمه ها بعد از مرتبه سوم به بیش از 2 میلیون ریال برسد، تابلویی با عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز بر سردر محل کسب نصب می شود و اگر مبلغ جریمه ها بعد از مرتبه چهارم به بیش از بیست میلیون ریال برسد این تابلو مجدداَ بر سردر محل کسب نصب و به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد.
حق سرویس گران فروشی
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
تصادفات رانندگی
اگر شخصی به دلیل بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم مهارت در رانندگی دیگری را به قتل برساند، به مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس و همچنین به پرداخت دیه محکوم خواهد شد.
تصادف منجر به فوت تصادف رانندگی
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
بیمه بیکاری
بیمه شده ای که بدون اراده خود بیکار شده باشد و مشمول قانون کار و تامین اجتماعی باشد، مستمری بگیر و یا از کارافتاده کلی نباشد، تبعه کشور خارجی نباشد و دارای حداقل 6 ماه سابقه (بیمه شدگان حوادث غیرمترقبه نیاز به سابقه پرداخت بیمه ندارند) پرداخت حق بیمه باشد، بیمه بیکاری به او تعلق می گیرد مشروط به این که بیمه بیکاری سه درصدی او توسط کارفرمایش پرداخت شده باشد.
بیمه بیمه بیکاری
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
پرداخت نکردن بدهی
شخصی که به موجب حکم دادگاه بدهکار شناخته شده، اگر مورد بدهی او عین معینی (مانند ماشین و…) باشد، نهایتا آن مال با حکم دادگاه به صاحبش داده می شود. اما اگر رد آن مال ممکن نباشد یا مورد بدهی عین معین نباشد (مانند پول) اموال بدهکار به نفع طلبکار توقیف می شود. اگر این امکان نیز وجود نداشت، بدهکار تا زمان اجرای حکم حبس خواهد شد. البته اگر تا 30 روز پس از ابلاغ اجراییه دادخواست اعسار (ناتوانی مالی) دهد حبس نمی شود، مگر این که دادخواست اعسار خود را پس بگیرد یا به حکم قطعی دادگاه رد شود.
بدهی
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
ملک مشاع، ملک مفروز
ملک مشاع ملکی است که بین چند نفر مشترک باشد. ملک مفروز ملکی است که بعد از مشاع بودن به صورت چند سهم جداگانه درآمده و میان شرکا تقسیم شده باشد.
ملک مشاع ملک مفروز
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
اجاره
در قرارداد اجاره هرگاه مورد اجاره به وسیله عیبی غیرقابل استفاده شود و نتوان عیب را رفع کرد، اجاره از تاریخ وقوع عیب باطل است.
اجاره
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
کیف قاپی
دزدیدن مال دیگری از طریق کیف زنی و جیب بری اگر بدون آزار یا تهدید صورت گیرد، مجازات حبس از یک تا پنج سال و شلاق تا 74 ضربه را در پی خواهد داشت. اما اگر این جرم همراه با آزار یا تهدید باشد، مجازات مرتکب به پنج تا بیست سال حبس افزایش می یابد. همچنین این نوع سرقت اگر به جان یا سلامت یا حیثیت و… افراد آسیبی وارد کند، مرتکب مسئول جبران ضرر مادی و معنوی نیز خواهد بود.
سرقت کیف قاپی
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
پرداخت دیه از طرف اولیای دم
در صورتی که تعدادی از اولیای دم قصاص بخواهند و تعداد دیگری قصاص نخواهند و دیه بخواهند، یا بعضی از اولیای دم صغیر و بعضی دیگر کبیر باشند، اولیایی که قصاص می خواهند باید سهم دیه اولیایی که قصاص نمی خواهند را بپردازند و سهم صغیر را در حساب دادگستری برای او واریز کنند. همچنین اگر مقتول یک نفر باشد و قاتل دو نفر باشند، اولیای دم مقتولی که قصاص هردو را می خواهند باید به اولیای دم هر یک از قاتلان نصف دیه یک انسان را بپردازند. در صورتی هم که قاتل مرد و مقتول زن باشد، خانواده مقتول برای قصاص باید نصف دیه مرد قاتل را به خانواده ی او بپردازند.
قتل دیه
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
مجازات های مرتبط با ماهواره
طبق قانون وارد کردن، تولید کردن و توزیع تجهیزات ماهواره جرم می باشد و علاوه بر ضبط و مصادره اموال کشف شده، مرتکب به جریمه نقدی ده تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهد شد. استفاده کنندگان از ماهواره هم علاوه بر ضبط این تجهیزات به جریمه نقدی از یک میلیون تا سه میلیون ریال محکوم خواهند شد. همچنین حمل، نگهداری، نصب و تعمیر این تجهیزات نیز جریمه نقدی از یک تا پنج میلیون ریال را برای مرتکبان در پی خواهد داشت.
ماهواره مجازات ماهواره
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
نفقه همسر و نزدیکان
نفقه (خرجی) پولی است که طبق قانون مرد باید به این افراد پرداخت کند:
همسر: بدون قید و شرط.
دختر مجرد: در صورتی که قاضی تشخیص دهد درآمد شخصی اش کفاف زندگی او را نمی دهد و در صورت بیکاری تا زمان ازدواج.
پسر: تا سن 18 سالگی و بالاتر در صورتی که مشغول ادامه تحصیل باشد و یا قادر به کار کردن نباشد.
پدر و مادر، نوه و اجداد: در صورتی که ندار باشند.
نکته1: اولویت پرداخت با همسر و سپس سایرین است.
نکته 2: نزدیکان ذکر شده (به جز همسر) متقابلاً در صورت نداری مرد و توان مالی شان باید نفقه پرداخت کنند.
نفقه
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
تغییر جنسیت و ارث
افرادی که تغییر جنسیت می دهند و نسبت شان با اعضای خانواده عوض می شود، مثلاً خواهر، برادر می شود، ارث بردن آنان نیز طبق جنسیت جدید تغییر می کند.
تغییر جنسیت ارث
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
نفقه گذشته و آینده
در دریافت نفقه زن می تواند علاوه بر نفقه آینده، نفقه گذشته خود را نیز مطالبه کند. در حالی که سایر افرادی که پرداخت نفقه آنان واجب است، مانند دختر، فقط نفقه آینده را می توانند مطالبه کنند.
نفقه
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
تخلف فروشگاه اینترنتی
در صورت مشاهده تخلف فروشگاه های اینترنتی می توان به سایت پلیس فتا مراجعه کرد و تخلف فروشگاه موردنظر را گزارش کرد.
تخلف فروشگاه اینترنتی
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
مسافرت ممنوع
مسافرت ایرانیان به بعضی از کشورها (از جمله اسرائیل) ممنوع است و در صورت رفتن به این کشورها مجازات حبس از دو سال تا پنج سال و محرومیت از داشتن گذرنامه از سه سال تا پنج سال را در پی خواهد داشت.
مسافرت
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
خرید و حمل مواد محترقه (آتش زا) غیرمجاز
خرید و حمل مواد محترقه غیرمجاز که برای جشن ها و مراسم استفاده می شوند، جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال را در پی خواهد داشت. همچنین انفجار صوتی که باعث ترس فردی شده و بر اثر آن فرد بمیرد یا آسیب ببیند، محکومیت به قصاص یا دیه را در پی خواهد داشت.
مواد محترقه انفجار صوتی
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
سرقت خودرو
مالک خودرو و یا شخصی که خودرو را در اختیار دارد موظف است در صورت سرقت خودرو یا پلاک آن مراتب را به نیروی انتظامی گزارش دهد. در صورت عدم گزارش به جزای نقدی پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد. علاوه بر این مجازات، اگر سارق با خودرو و یا پلاک آن به انجام اعمال خلافی دست بزند و خسارتی به بار آورد، ممکن است صاحب خودرو و یا شخصی که خودرو را در اختیار داشته نیز مسئول جبران خسارت شناخته شود.
سرقت سرقت خودرو
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
نشر اکاذیب در انتخابات
نسبت دادن امر دروغ و خلاف واقع به اشخاص و مقامات رسمی به قصد ناراحت و نگران کردن افکار عموم مردم و ضرر مادی و معنوی به اشخاص و مقامات به وسیله گزارش، توزیع اوراق چاپی، نقل قول و… علاوه بر اعاده حیثیت (بازگرداندن آبرو) مجازات حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا هفتاد و چهار ضربه را در پی خواهد داشت.
نشر اکاذیب نشر اکاذیب در انتخابات انتخابات
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
سند مالکیت المثنی
در صورتی که سند مالکیت شما گم شده یا از بین رفته و یا در دست شخصی باشد که پس گرفتن آن از راه قانونی نیز امکان پذیر نباشد، می توانید از اداره ثبت محل ملک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نمایید.
سند مالکیت سند مالکیت المثنی
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
اخراج کارگر
اگر کارگری اخراج خود را از طرف کارفرما غیرقانونی بداند، باید ظرف 30 روز به اداره کار مراجعه کند و درخواست بازگشت به کار ارائه دهد. کارفرما پس از فراخوانده شدن از سوی اداره کار باید در خصوص اخراج کارگر توضیح دهد. اگر اخراج کارگر با دلایل موجه و به صورت قانونی باشد، کارفرما فقط باید حق و حقوق قانونی کارگر را پرداخت کند. اما اگر اخراج کارگر بدون دلیل موجه و قانونی باشد، اداره کار حکم به بازگشت کارگر به محل کار خود را صادر خواهد کرد.
کارگر کارفرما اخراج کارگر
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
مرگ مغزی
اگر شخصی دچار مرگ مغزی شود میت تلقی می شود و تمام آثار قانونی و حقوقی مرگ نسبت به او پدید می آید.
مرگ مغزی
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
هتک حیثیت در شبکه های اجتماعی
ساختن پروفایل جعلی با عکس و فیلم خصوصی دیگران و به طور کلی انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران، حتی اگر پروفایل کاربری و عکس و فیلم نیز حذف شوند، از طریق پلیس فتا قابل پیگیری است.
هتک حیثیت انتشار فیلم خصوصی انتشار عکس خصوصی پلیس فتا
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
مجازات ترساندن
اگر شخصی با اقداماتی نظیر پشت دیوار ایستادن و به یک باره ظاهر شدن، ایجاد صدای وحشتناک و … دیگری را بترساند و آن شخص دچار آسیب و حمله قلبی گردد، شخص ترساننده با توجه به آسیب وارده و دیگر شرایط قانونی به پرداخت دیه و یا قصاص محکوم خواهد شد.
مجازات ترساندن ترس
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
مجازات پرداخت نکردن نفقه
شخصی که توانایی مالی دارد و نفقه همسر و دیگر افرادی که پرداخت نفقه آنان طبق قانون برعهده اش است را پرداخت نمی کند، به مجازات حبس شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
نفقه
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
کار اجباری
هر نوع کار اجباری ممنوع است و واداشتن افراد به کار اجباری مجازات حبس از 91 روز تا یک سال و جزای نقدی 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه را در پی خواهد داشت. علاوه بر این مجازات، مزد کار نیز باید پرداخت گردد.
کار اجباری
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
تخفیف بیمه خودرو
در زمان فروش خودرو می توان تخفیفات مربوط به بیمه را برای خود حفظ کرد و حتی می توان آن را به وابستگان خود منتقل کرد.
بیمه خودرو تخفیف بیمه خودرو
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
تقلب در امتحانات، به جای دیگری امتحان دادن
تقلب در امتحانات دانشگاه (کنکور ورودی، امتحانات نهایی و آزمون های داخلی مراکز آموزشی) تخلف انضباطی محسوب می شود و اخطار و توبیخ دانشجو و در صورت تکرار منع موقت از تحصیل را در پی خواهد داشت. اما اگر شخصی به جای دیگری امتحان بدهد، علاوه بر تخلف انضباطی عمل او جرم نیز محسوب می شود و هردو مجرم (شرکت کننده و داوطلب اصلی) به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد.
تقلب در امتحان
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
عدم پذیرش بیمار
خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران اورژانسی به وسیله بیمارستان ها جرم می باشد و با توجه به دفعات تکرار جرم، جریمه نقدی تا لغو پروانه تاسیس را در پی خواهد داشت.
پذیرش بیمار
 وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس
تخلف رانندگی
کارهایی که انجام آن در هنگام رانندگی ممنوع است، پشت چراغ قرمز هم ممنوع هستند و جریمه دارند، مانند صحبت کردن با تلفن، خوردن و آشامیدن و…
تخلف رانندگی
پیشنهادی میشود این مطلب را نیز مشاهده نمایید ⬅  نکات حقوقی - وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس