نمونه فرم شکواییه هتک حرمت و نحوه تنظیم و نگارش آن

متن شکایت فحاشی و هتک حرمت شکایت افترا و اعاده حیثیت نمونه شکواییه توهین نمونه متن شکایت کیفری نمونه متن دادخواست وکیل بندرعباس نمونه رای لایحه دفاعیه

 

دانلود نمونه متن شکایت و شکوائیه pff word
دانلود نمونه متن شکایت و شکوائیه

 

نمونه فرم شکواییه هتک حرمت و نحوه تنظیم و نگارش شکواییه هتک حرمت

یکی از جرایمی که امروزه افزایش پیدا کرده است هتک حرمت یا توهین به افراد است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی را آن را جرم شناخته است هتک حرمت در لغت به معنای  شکستن حرمت ، بی احترامی و دریدن حرمت و رسوایی می باشد که در اغلب کشورهای جهان برای پیشگیری از جرم هتک حرمت و توهین مجازات سختگیرانه ای در نظر گرفته شده است در کشور ما نیز هتک حرمت و توهین جرم می باشد و فرد مرتکب به مجازات می رسد که البته با توجه به اینکه توهین یا هتک حرمت نسبت به افراد عادی یا افراد رسمی باشد مجازات متغییر است . زمانی که فردی به دیگری توهین یا هتک حرمت می کند شاکی می تواند مرتکب را ببخشد و از مجرم گذشت کند به دلیل آنکه این جرم از نوع جرایم قابل گذشت است و با گذشت شاکی پرونده دیگر برای صدور حکم به دادگاه ارسال نمی گردد اما اگر شاکی قصد شکایت و پیگیری جرم را داشته باشد ، می تواند شکایت خود را با ارائه شکواییه هتک حرمت به مرجع قضایی مطرح کند تا دادسرا با بررسی و تحقیق در خصوص جرم در مورد مجرم بودن یا نبودن متهم تصمیم مقتضی را با عنوان قرار صادر نماید که در صورت مجرم بودن متهم پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال می شود تا دادگاه حکم مقتضی را صادر نماید . به همین دلیل در این مقاله به بررسی نمونه شکواییه و نحوه تنظیم و نگارش شکواییه هتک حرمت می پردازیم .

نمونه شکواییه هتک حرمت
در ذیل نمونه شکواییه هتک حرمت علیه شخص که هتک حرمت می کند را قرار دادیم ، برگه شکواییه را می توانید از دفاتر خدمات قضایی تهیه نمایید یا در دادسرا تهیه کرده با پر کردن آن شکایت خود را برای رسیدگی ارائه نمایید . نمونه فرم شکواییه برای ارائه به دادسرا در ذیل قرار داده شده است :

نحوه تنظیم و نگارش شکواییه هتک حرمت
نحوه تنظیم و نوشتن شکوائیه هتک حرمت به طور کلی به صورت زیر می باشد اما با توجه به شرایط هر فرد و نوع پرونده وی تغییراتی در آن به وجود می آید . به عنوان مثال : مشخصات طرفین دعوا و محل و زمان وقوع جرم و همچنین توضیحات شرح واقعه نیز متغییر می باشد .

مطلب پیشنهادی ⬅  چگونه شکایت افترا و قذف مطرح کنیم؟

شاکی : …………. ( نام و مشخصات شاکی )

مشتکی عنه : …………….. ( نام و مشخصات مشتکی عنه )

وکیل یا نماینده قانونی : …………. ( در صورت داشتن وکیل ، نام و نام خانوادگی نوشته می شود )

موضوع : هتک حرمت یا توهین

دلایل و ضمائم : 1 – کپی مصدق شناسنامه   2 – کپی مصدق کارت ملی  3 – شاهدین 4 – سایر دلائل و مدارک …………..

زمان و نشانی محل وقوع جرم : ( زمان و محلی که جرم در آن اتفاق افتاده است . )

توضیحات :
باسلام ، احتراما به استحضار می رساند :
اینجانب ……….. فرزند ………. ساکن ………… از خانم / آقای ………… فرزند ……….. ساکن …………… شاکی هستم . زیرا نامبرده با استعمال الفاظ رکیک به اینجانب توهین نموده و فحاشی کرده است . برای اثبات ادعای خویش گواه دارم ، حاضرند در محضر دادسرا محترم با اداء سوگند شرعی شهادت دهند ، لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی تعزیرات خواستار .

نوشتن شرح شکواییه می تواند با زبان ساده صورت گیرد و شاکی می تواند وقوع جرم و الفاظی مشتکی عنه بیان کرده که موجب توهین و هتک حرمت است را در متن شکواییه نام ببرد به عبارت دیگر شکواییه مانند دادخواست نیازی به نگارش حقوقی و تنظیم بر اساس اصطلاحات حقوقی نمی باشد و افراد می توانند بدون نیاز به دانش حقوقی خاصی شکایت نامه را بنویسند .

به عنوان مثال : اگر فردی به دیگری هتک حرمت کند بدین معنا که از الفاظی استفاده کند که موجب شکستن حرمت یا بی احترامی ، رسوایی و یا بی عزتی استفاده کند شاکی می تواند علیه شخصی که هتک حرمت می نماید شکایت کند ، شاکی باید با تنظیم و ارائه شکواییه هتک حرمت و ارائه آن به دادسرا شکایت خود را طرح نماید و در صورتی که تقصیر متهم پرونده ثابت شود و مجرم شناخته شود پرونده برای صدور حکم به دادگاه کیفری ارسال می گردد .