نمونه شکایت نامه دایر کردن مرکز فساد و فحشا در ملک مورد اجاره

نمونه شکایت نامه دایر کردن مرکز فساد و فحشا در ملک مورد اجاره دانلود pdf رایگان نمونه wordجدید متن دادسرا جرم کیفری حکم مجازات دادگاه وکیل دادگستری بندرعباس

دانلود نمونه متن شکایت و شکوائیه

نمونه شکایت نامه (شکواییه) دایر کردن مرکز فساد و فحشا در ملک مورد اجاره

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ….

با عرض سلام وتحیت

به استحضار حضرتعالی می رساند :

اینجانب به موجب اجاره نامه شماره …. مورخه ….. ملکی مسکونی را واقع در آپارتمانی شش طبقه به آدرس ….. به آقا/خانم …. (مستأجر) اجاره داده ام. پس از گذشت مدتی از عقد قرارداد، از طریق همسایگان با بنده تماس حاصل شده و مدعی رفت وآمدهای مشکوک و بعضاً صدای موزیک زیاد تا دیر وقت که موجب سلب آسایش همسایگان شده است، شدند. …