نمونه دستور بازداشت پلاك ثبتي به عنوان وثيقه

نمونه دستور بازداشت پلاك ثبتي به عنوان وثيقه دانلود pdf رایگان نمونه word جدید متن شکایتنامه دادسرا جرم کیفری حکم مجازات دادگاه وکیل دادگستری بندرعباس

دانلود نمونه متن شکایت و شکوائیه pff word
دانلود نمونه متن شکایت و شکوائیه

نمونه دستور بازداشت پلاك ثبتي به عنوان وثيقه

بسمه تعالی

به : ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاك بخش …..

از : شعبه …………دادگاه عمومی …………………

موضوع : بازداشت پلاك ثبتی شماره ……….

با سلام و عرض ادب،

احتراماً دستور فرمایید سند مالكیت شماره …………. به شماره ثبت …….. دفتر جلد ……….. صفحه ……….. ملكی آقای / خانم ………… فرزند ………….. كه درخواست وثیقه نموده است در صورتی كه مانع بازداشت ندارد. …

مطلب پیشنهادی ⬅  وکیل اثبات مالکیت بندرعباس