نمونه دادخواست فسخ نکاح به دلیل جنون ادواری همسر

فسخ نکاح و مهریه تعریف فسخ نکاح دادخواست – وکیل بندرعباس مدت زمان فسخ نکاح نمونه رای فسخ نکاح تدلیس در نکاح و مهریه فسخ نکاح بعد از چند سال تعریف فسخ نکاح

انواع طلاق، شرایط دریافت مهریه، دریافت نفقه
 

نمونه دادخواست فسخ نکاح به دلیل جنون ادواری همسر

نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مرد به زوجیت یکدیگر در می آیند که یکی از مهم ترین عقود در روابط میان افراد است . عقد نکاح برای زوجین حقوق و تکالیف مالی و غیر مالی به بار می آورد به عبارت دیگر عقد ازدواج نیز مانند سایر عقود آثاری دارد که در قوانین و مقررات مختلف به آن اشاره شده است . زمانی که زن و مردی با هم ازدواج می کنند این امکان وجود دارد که به دلیل برخی شرایط تصمیم به طلاق و یا عقد نکاح آنان منحل شود که موارد انحلال عقد که همان موارد فسخ نکاح است در قانون مدنی و عقدنامه زوجین بیان شده است . فسخ نکاح با طلاق متفاوت است و همچنین آثار و تبعات حقوقی متفاوتی نیز دارد اما چه فسخ نکاح از جانب مرد و چه فسخ نکاح از جانب زن در صورتی که در دادگاه یکی از شرایط فسخ احراز گردد موجب فسخ نکاح است که یکی از عیوبی منجر به فسخ نکاح که میان زن و مرد مشترک می باشد جنون است . در قانون جنون به دو دسته جنون دائمی و جنون ادورای تقسیم می گردد که در هر دو صورت به زوجه یا زوج در صورت وجود شرایطی امکان فسخ نکاح را می دهد که در این صورت زوجه باید با تنظیم و نوشتن دادخواست فسخ نکاح به دلیل جنون ادواری همسر به مرجع قضایی درخواست فسخ نکاح را بدهد که دادگاه با بررسی مدارک و شواهد در صورت احراز جنون زوج رای مقتضی را صادر می کند . در این مقاله به بررسی نمونه دادخواست فسخ نکاح به دلیل جنون ادواری همسر و نحوه تنظیم و نگارش دادخواست فسخ نکاح به دلیل جنون ادواری همسر می پردازیم .

نمونه دادخواست فسخ نکاح به دلیل جنون ادواری همسر
نمونه فرم دادخواست فسخ نکاح به دلیل جنون ادواری همسر برای ارائه به دادگاه نخستین در ذیل قرار داده ایم :

نحوه تنظیم و نگارش دادخواست فسخ نکاح به دلیل جنون ادواری همسر
نحوه نوشتن و تنظیم نمونه دادخواست فسخ نکاح به دلیل جنون ادواری همسر به طور کلی به صورت زیر می باشد ، به عبارت دیگر چه زوج و چه زوجه می تواند به صورت تقریبی دادخواست زیر را به دادگاه ارائه دهند اما با توجه به شرایط هر فرد و نوع پرونده وی تغییراتی در آن به وجود می آید .

مطلب پیشنهادی ⬅  نکته های طلاق توافقی در سال ۹۹

خواهان : . . . . . . ( مشخصات زوجه ) ( زن )

خوانده : . . . . . . ( مشخصات زوج ) ( شوهر )

وکیل یا نماینده قانونی : …….. ( در صورت داشتن وکیل ، نام و نام خانوادگی و مشخصات وکیل نوشته می شود )

خواسته یا موضوع و بهای آن : ( تقاضای فسخ به لحاظ جنون ادواری خوانده ( زوج )

دلایل و منضمات دادخواست : 1 –  فتوکپی مصدق عقدنامه . . .  2 – فتوکپی مصدق گواهی پزشکی . . .
شرح دادخواست :
سلام با احترام به استحضار می رساند :
با توجه به عقدنامه مورخ . . . فی مابین اینجانب خواهان . . . و خوانده آقای . . . متاسفانه بعد عروسی ( قبل از عروسی ) متوجه جنون ادواری ( جنون اطباقی _ جنون مستمر ) خوانده شدم و نظر به فتوکپی مصدق گواهی پزشکی ( پزشکی قانونی _ پزشک معالج ) و عدم امکان ادامه زندگی مشترک با مشارالیه ، لذا به استناد ماده 1121 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور نسبت به فسخ واقعه نکاح با احتساب خسارات قانونی را دارم .

نکته قابل توجه این است که اگر زوج یا زوجه بخواهند به دلیل جنون ادواری همسر تقاضای طلاق بدهند باید توجه داشته باشند که تفاوتی که میان جنون زن و جنون مرد وجود دارد این است که جنون مرد در هر حال سبب ایجاد حق فسخ برای زن خواهد شد ؛ چه این جنون قبل از عقد بوجود آمده باشد و چه بعد از ازدواج مرد دیوانه بشود . منتها ، جنون در زن تنها موقعی سبب ایجاد حق فسخ برای مرد می شود که زن حین عقد مجنون باشد و جنون بعد از عقد سبب ایجاد حق فسخ برای مردان نمی شود .
از آنجایی که فرض بر درمان نشدن یا سختی درمان این بیماری ها است ، در این صورت اگر این بیماری ها درمان بشوند ، بنظر می رسد که فسخ مبنای خود را از دست بدهد و دیگر نمی توانند به استناد جنون همسر درخواست طلاق بدهند  .
جنون ادواری را می توان گفت به معنای وضعیت با بیماری است که گاهی فرد در دوران صحت و عاقلانه رفتار می کند و گاهی دچار جنون است .