معرفی انواع دعاوی حقوقی و مالی

وکیل بندرعباس ملکی انحصار وراثت چک سفته تقسیم ترکه ثبتی مطالبه وجه الزام به تنظیم سند خلع ید مالک و مستاجر شهرداری ابطال قرارداد انتقال ملک بیمه خسارت افراز

انواع دعاوی حقوقی و مالی

 

انواع دعاوی حقوقی و مالی شامل :

 

دعاوی امور ملکی ، انحصار وراثت ، چک ، سفته ، تقسیم ترکه ، امور ثبتی ، ثبت شرکتها، مطالبه وجه ، الزام به تنظیم سند ، خلع ید ، دعاوی مالک و مستاجر ، تخلیه ، دعاوی شهرداری ، دعاوی مربوط به مشارکت در ساخت ، ابطال قرارداد عادی انتقال ملک ، مطالبه بهای زمین تملیکی توسط دولت و شهرداری ، الزام شرکتهای بیمه به پرداخت خسارت ، دعاوی افراز ، تقسیم و فروش املاک مشاعی.

دعاوی حقوقی

در صورتی که به مشکل قضایی برخورد کرده باشید یا پایتان به دادگاه و دادسرا و کلانتری افتاده باشد و یا یکی از اقوام یا دوستانتان با مشکلاتی از این دست رو به رو شده باشد، احتمالاً این جمله را شنیده‌اید که موضوع حقوقی است یا موضوع کیفری است؟ با وجود اینکه این جمله زیاد شنیده می‌شود، اما بسیاری از مردم اطلاعی نسبت به آن ندارند و نمی‌دانند منظور از کلمات حقوقی و کیفری چیست. در این بخش  به تعریف این دو نوع رسیدگی (دعوای حقوقی و شکایت کیفری)، می‌پردازیم و  توضیحات بیشتری مانند نتایج هر یک از این دو و مراجع صالح به رسیدگی به هر کدام از آنها را ارائه می‌دهیم.

دعاوی حقوقی
دعاوی حقوقی مستقیماٌ در محاکم دادگستری مطرح می شود و دیگر نیازی نیست که به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه کرد بلکه بدواٌ در دادگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

دعاوی حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه شروع می‌شود و بایستی خواسته به صورت منجز و آشکار در برگه چاپی دادخواست نوشته شود که دیگر برای ثبت دادخواست شکوائیه احتیاج به مراجعه حضوری به دادگستری نیست. بلکه پس از تنظیم صحیح و قانونی آن   توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پیگیری می‌شود. حسب مورد اگر پرونده در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد به شوراها ارجاع می‌شود و گرنه به محاکم حقوقی ارجاع و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
پس از تنظیم دادخواست و باطل نمودن تمبر، دادخواست را به دفتر ثبت کل جهت ثبت رایانه ای برده و پس از ثبت حسب مورد به شورا یا شعب حقوقی مراجعه و پرونده را تسلیم می نماییم.
مدیر دفتر دادگاه پس از ثبت پرونده بایستی فوراٌ پرونده را جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر دادگاه می رساند که پس از دستور تعیین وقت رسیدگی پرونده جهت ارسال ابلاغ اوراق قضایی به دفتر عودت داده می شود.
پس از انشاء رای حکم دادگاه به طرفین ابلاغ که از تاریخ ابلاغ به مدت ۲۰ روز است، می توانند در محاکم تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظرخواهی نمایند.
چنانچه حکم دادگاه غیابی صادر شده باشد محکوم علیه غیابی می تواند درخوست واخواهی نماید.
چند نکته در خصوص دعاوی حقوقی
مهلت واخواهی برای ایرانیان مقیم خارج ۲ ماه از تاریخ ابلاغ است.
بعد از اتمام مهلت واخواهی مهلت تجدیدنظر شروع خواهد شد.
در خصوص احکام قطعی اگر خلاف شرع مقدس و قانون باشد، ظرف مهلت قانونی قابل فرجام خواهی است.
بعد از قطعی شدن حکم دادگاه پرونده جهت اجرای حکم با تقاضای صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم‌علیه و سپری شدن مهلت ده روز، قابلیت اجرا پیدا می‌کند.

 

به طور کلی مراحل رسیدگی به یک دعوای حقوقی به شرح ذیل است:

 تقدیم دادخواست به دادگاه
باطل نمودن تمبر و پرداخت هزینه دادرسی
ثبت پرونده و ارجاع آن به شورا یا شعب حسب مورد
ثبت پرونده در دفتر دادگاه و تعیین وقت رسیدگی
جلسات دادرسی و حل و فصل اختلاف
انشاء رای (حکم – قرار )
واخواهی
تجدیدنظرخواهی
فرجام خواهی
اجرای حکم