مطالبه چک از ورثه

مطالبه چک از ورثه

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

مطالبه چک از ورثه : شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که صادر کننده چک پس از مدتی از صدور چک فوت کند در حالی که هنوز وجه چک پرداخت نشده است ، اولین و مهمترین چیزی که به ذهن متبادر می وشد مطالبه چک از ورثه متوفی می باشد .
آیا اصلاً امکان مطالبه وجه چک از وراث وجود دارد ؟ در پاسخ باید بیان داست که مطابق قانون وصول چک متوفی ، می توان دادخواستسی را برای مطالبه وجه چک به طرفیت وراث به کمک وکیل چک تنظیم نمود .

نحوه وصول چک متوفی:

دارنده چک می بایست به وکیل متخصص چک مراجعه کرده و دادخواستی را به منظور مطالبه وجه چک از ورثه به طرفیت و برعلیه وراث تنظیم نماید و در دفتر خدمات قضایی الکترونیک ثبت شود، مطابق قانون وصول چک متوفی ، امکان اخذ وجه چک حتی پس از فوت صادر کننده چک نیز وجود دارد و وراث متوفی یعنی پسران و دختران وی باید از ترکه به جا مانده از پدرشان بدهی پدر را پرداخت نمایند .

اگر صادر کننده چک فوت کند آیا می توان از وراث وجه چک را مطالبه کرد؟

همسر و پسران و دختران و به طور کلی وراث متوفی در قبال پرداخت وجه چک صادر شده از سوی پدرشان هیچ وظیفه ای ندارند اما می بایست هر آنچه که ازاموال و دارای پدرشان باقی مانده برای پرداخت بدهی پدرشان استفاده کنند یعنی ابتداعاًباید بدهی پدر از ترکه باقی مانده پرداخت شود بعداً اگر چیزی از اموال باقی ماند فی مابین وراث به نست سهم الارث هر کدام تقسیم می شود.

شکایت کیفری علیه صادرکننده چک

اگر صاحب چک فوت کند دیگر دارنده چک یه هیچ وجه امکان شکایت کیفری ندارد حتی حق شکایت کیفری علیه وراث متوفی را هم ندارد مگر آنکه وراث ترکه را بین خود تقسیم کنند و از پرداخت بدهی پدرشان امتناع کنند می توان علیه وراث متوفی شکایت کرد.

مطالبه چک بعد از فوت صادرکننده

یک نکته بسیار کاربردی و مهم ، ممکن است پس از فوت صاحب چک در هنوز به زمان وموعد وصول چک باقی مانده باشد برای نمونه صادرکننده چک فوت کند اما هنوز ۲ ماه به موعد پرداخت وجه چک باقی مانده باشد حال تکلیف دارنده چک چیست؟ قانون جدید چک صراحتاً بیان می دارد در صورت فوت صادرکننده چک همه دیون و بدهکاری های وی حتی اگر مدت بسیاری به موعد پرداخت آن مانده باشد حال می شود ، یعنی بلافاصله پس از مرگ صادرکننده چک ، طلب قابل مطالبه می باشد در قدم بعدی می بایست علیه وراث متوفی به کمک وکیل حقوقی دعوی مطالبه چک اقامه گردد.

مطالبه چک از ظهرنویسیان

یکی از کاربردی ترین نکات در مطالبه وجه چک از ورثه امکان طرح دعوی مطالبه چک علیه ظهر نویس ها است.بنابریان اگر مقداری از وجه چک پاس شود ولی هنوز مقداری از ان باقی بماند به راحتی می توان به کمک وکیل دادگستری علیه همه ظهرنویسان اقامه دعوی کرد و باقی مانده چک را از همه آن ها مطالبه کرد.

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس