مطالبه مهریه بعد از فوت شوهر

مطالبه مهریه بعد از فوت شوهر

مطالبه مهریه بعد از فوت شوهر :((هیچ کس از فردای خودش خبر ندارد)) جمله ای معروف و در نظر برخی کلیشه ای ، اما واقعا چه کسی می تواند تضمن کند که فردا زنده ایم؟ در مسئله زندگی مشترک نیز در هر لحظه ممکن است برای هرکدام از طرفین نکاح اتفاقی رخ دهد و عقد ازدواج خود به خود باطل شود اما در این میان مسئله حقوقی بسیار مهم ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است و آن مطالبه مهریه بعد از فوت شوهر است . قطعاً مهریه از حقوق غیرقابل انکار و بسیار مهم و ارزشمند بانوان است که قانون مدنی و قانون حمایت خانواده نیز نسبت به حقوق مالی زنان اهتمام و ارزش بسیاری قائل شده به همین دلیل قانونگذار قوانین و مقررات زیاد و دقیقی را در خصوص مهریه و نحوه مطالبه مهریه از شوهر تدوین نموده است که در ادامه ، مطالب فوق العاده کاربردی که به شدت راهنمایی کننده است را بیان خواهیم نمود.

بعد از فوت شوهر چگونه مهریه بگیریم؟
این پرسش شاید پرسش شما هم باشد و شاید دغدغه این روزهای زندگی شما.
آیا امکان مطالبه مهریه بعد از فوت شوهر وجود دارد؟ برای این پرسش یک جواب قاطع داریم و آن یک بله بسیار بزرگ است. برای گرفتن مهریه ۲راه وجود دارد :

گرفتن مهریه بعد از فوت شوهر از طریق اداره اجرای ثبت با توسل به توقیف اموال و دارایی متوفی : یعنی زوجه به اداره ثبت و استاد محل زندگی شوهرش مراجعه می کند و با ارائه مدارک شناسایی و سند ازدواج و همچنین سندی که نشان دهنده فوت شوهر است با معرفی تمام اموال و داشته های شوهر ، درخواست توقیف اموال را به منظور جلوگیری از سؤاستفاده فرزندان و وراث متوفی تقدیم اداره اجرای ثبت می نماید. با این اقدام هیچ کدام از ورثه متوفی حق دخل و تصرف در ترکه را تا زمان پرداخت مهریه زن نخواهند داشت.

آیا بعد از فوت زن مهریه تلعق می گیرد؟
از جالب ترین و کاربردی ترین مسائل و پرسش های مطرح شده در جلسات فی مابین موکلین و وکیل مهریه عدل جویان مطرح این پرسش است((اگر زن فوت کند تکیلف مهریه زن چه می شود))؟ قطعاً و حتماً حتی پس از مرگ و فوت زن مهریه زن قابل مطالبه بوده و وراث زن یعنی فرزندان و برادران و پدر ومادر زن می توانند مهریه زن را بگیرند.

۴نکته به شدت کاربردی که حتما باید بدونید!!
پس از فوت شوهر دعوی مطالبه مهریه باید بر علیه وراث مطرح شود چون خود متوفی که دیگر وجود خارجی ندارد اما این به معنای وظیفه وراث به پرداخت بدهی پدرشان نیست. این یعنی چی؟ کمی پایین تر توضیح دادم برو پایین…
وارثان مرد هیچ وظیفه در قبال پرداخت بدهی پدرشان من جمله مهریه ندارند بی خودی علیه وارثان شکایت نکنید!!
به شدت کاربردی و جذاب: اگر مرد فوت کند در حالی که در طول زندگی مشترک تا به حال رابطه جنسی و نزدیکی با همسرش نداشته باشد بازهم زن مستحق دریافت کل مهریه خواهد بود در حالی که اگر زندگی مشترک و عقد نکاح به دلیل غیر از مرگ شوهر باطل می شد و رابطه جنسی بین آنها نبود هیچ مهریه ای به زن تعلق نمی گرفت
نمیدونم اینرو کی به شما گفته ولی به خدا پدرشوهر و مادرشوهر مرد هیچ وظیفه ای برای پرداخت مهریه و بدهی مرد ندارند.

مطلب پیشنهادی ⬅  معامله به قصد فرار از دین مهریه

دقت کنید دعوای اخذ مهریه بعد از فوت شوهر باید بر علیه وارثان مطرح شود. نوبت به تشکیل دادگاه می رسد دستور به تحریر ترکه و سپس مهروموم ترکه متوفی داده می شود، پس از تحریر ترکه و معین شدن بدهی های شوهر نوبت به پرداخت مهریه زن می رسد تا زمانی که بدهی مرد یعنی مهریه زن پرداخت نشود هیچ کدام از وراث حق تصرف در اموال و تقسیم اموال را ندارد.

مهریه زن مقدم به طلبکاران است؟
خلی جاها شنیده ایم که مهریه زن بر همه طلبکاران مقدم است این یعنی چی؟ اولا که این جمله غلط است زیرا همه جا مهریه زن بر طلبکارن مقدم نیست در برخی موراد این قضیه برعکس می شود. دقت کنید!!

زمانی که یکی از طلبکاران متوفی زودتر از زن نسبت به مطالبه حق خود اقدام کند و زودتر درخواست توقیف اموال دهد ابتدعاً باید حقوق طلبکار پرداخت شود بعداً اگر چیزی باقی بماند نوبت به پرداخت مهریه زن می رسد پس می بینیم که در برخی از موارد حقوق طلبکارن بر زن مقدم می شود اما در یک حالت و آن زمانی که هردو یعنی طلبکار و زن با هم درخواست توقیف اموال دهند در این حالت حقوق زن بر طلبکار مقدم می شود.

مهریه براساس نرخ روز محاسبه می شود
اگر مهریه زن سکه باشد که تکلیف مشخص است ، میزان و مقدار سکه تعیین می شود سپس مرد باید یا عین سکه را تهیه کند یا قیمت سکه ها را بر اساس قیمت بازار به صورت وجه نقد به حساب زن واریز کند اما اختلاف و بحث حقوقی زمانی است که مهریه زن وجه نقد باشد، مثلا مهریه زن ۱۰ سال پیش ۲۰میلیون تومان بود آیا الان باید همان ۲۰ میلیون تومان پرداخت شود؟

قانون به شدت به حقوق زنان اهمیت و اهتمام ورزیده و نسبت به این مسئله قانون حمایت خانواده پاسخی روشن بیان داشتند : اگر مهریه زن پول نقد باشد ، مهریه وی با توجه به تورم ایجاد شده و همچنین شاخص که بانک مرکزی تعین می کند تعین می شود. حال فرمول محاسبه مهریه زن بعد از فوت شوهر چگونه است؟ مهریه زن با توجه به شاخصی که بانک مرکزی ارائه می دهد توسط کارشناسان دادگستری محاسبه می شودسپس از محل ترکه متوفی به حساب زن واریز می شود.

اگر زن مهریه را بعد از فوت شوهر ببخشد می تواند آن را مطالبه کند؟
این مسئله کمی دشوار و پیچیده است اما باید بگویم ؛ اگر زن مهریه خودش را ببخشد و این بخشش در قالب عقد هبه باشد هر زمان که دلش خواست می تواند از هبه رجوع کند یعنی بگوید مهریه ام را می خواهم مگر اینکه در ضمن عقد متعهد شود که هیچ حقی نسبت به رجوع از بذل یا هبه ندارد در این صورت امکان رجوع از مهریه بخشیده شده به هیچ وجه وجود نخواهد داشت.