با اتمام تاریخ وکالت خودرو دیگر نمی توان سند خودرو را تنظیم کرد؟

با گذشتن تاریخ وکالت خودرو دیگر نمیتوان سند خودرو را تنظیم کرد؟

وکالت خودرو
وکیل دادگستری بندرعباس

با سلام

یک سال ‍پیش ماشینی را خریداری کردم. کل مبلغ پرداخت شد و فروشنده به من وکالت داد برای تعویض پلاک و تنظیم سند قطعی و … بنده همان موقع به تعویض پلاک مراجعه کردم و اقدام به تعویض نمودم. از آنجا که حواسم نبود برای تنظیم سند قطعی هم داخل وکالت نامه تاریخ قید شده به موقع برای تنظیم سند به دفترخانه مراجعه نکردم. حالا که وکالت نامه را میبرم برای تنظیم سند میگویند تاریخش گذشته نمیتوانی این کار را انجام دهی. به فروشنده هم دسترسی ندارم. چه کار کنم ؟‌آیا دفترخانه واقعاْ الان دیگر قادر نیست برایم سند قطعی بزند ؟ ‌

با گذشتن تاریخ مندرج در وکالتنامه دیگر دفتر اسناد رسمی قادر به انتقال سند نمیباشد و باید یک وکالتنامه جدید اخذ گردد.

در صورت عدم همکاری فروشنده با شما، می توانید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مطرح نمائید و از طریق دادگاه سند به نام شما منتقل خواهد شد.