مزاحمت، توهین و تهدید دختران و زنان در فضای مجازی

 مزاحمت، توهین و تهدید دختران و زنان در فضای مجازی

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

تهدید به معنای ترساندن است. در لغتنامه دهخدا ذیل واژه تهدید ترساندن، بیم دادن و بیم عقوبت دادن آمده است و آن را مترادف ارعاب، انذار و تخویف و تر عیب قرار داده است.در معنای خاص جرمی است که در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی توسط مقنن جرم انگاری شده است و آن، تهدید دیگری است.

جرم تهدید تقریبا در تمامی کشورهای جهان جرم انگاری شده است و آن به این دلیل است که امنیت روانی جامعه تضمین شود.

 

شرایط تهدید در قانون مجازات اسلامی

تهدید مدنظر مقنن در ایران دارای شرایطی است که به صورت اختصار به قرار زیر است:

  • تهدید باید صریح و واضح باشد. در کنایه و لفافه سخن گفتن تهدید نمی باشد. مثلا بگوید کاری میکنم که تا عمر داری فراموش نکنی یا بگوید کاری میکنم که مرغان هوا به حالت گریه کنند.
  • تهدیدکننده باید توانایی انجام عمل تهدید آمیز خود را داشته باشد. اگر فردی توانایی عملی کردن تهدید را نداشته باشد و تهدیدشونده هم از این امر آگاه باشد؛ جرم تهدید محقق نشده است زیرا عنصر روانی که همان برهم خوردن آرامش است محقق نشده است. مثلا فردی معلول که زمین گیر است و توانایی حرکت ندارد فردی ورزشکار را تهدید به ایراد ضرب و جرح کند.
  • تهدید باید نامشروع باشد. تهدید به امری مشروع تحت عنوان جرم تهدید قرار نمیگیرد. مثلا تهدید به برگشت زدن چک تهدید نمی باشد زیرا عملی قانونی و حق و اختیار طلبکار است که قانون به وی داده است. تهدید به افشای سر جرم محسوب می شود.
  • تهدید باید جدی و سنگین باشد. مثلا تهدید به لگدمال کردن و کثیف کردن لباس تهدیدی جدی محسوب نمی شود حال آن که تهدید به آتش زدن خانه افراد یا افشای اسرار تهدیدی بسیار جدی و سنگین است و جرم محقق است.

ویژگی های جرم تهدید در قانون مجازات اسلامی

 

جرم تهدید جرمی مطلق است و این را می توان از عبارت “اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد” دریافت. بنابراین صرف تهدید دیگری جرم را محقق میکند(در صورت دارا بودن شرایط تهدید).

تهدید جرمی است که ممکن است توسط هر وسیله ایی انجام شود و وسیله در آن موضوعیت ندارد همان طور که در صدر ماده ۶۶۹ قانون مجازات بخش تعزیرات به صراحت کلمه “به هر نحو ” آمده است و این خود بیانگر این موضوع است.

تهدید در فضای مجازی

امروزه این سوال مطرح می شود که آیا در عصر حاضر که عصر ارتباطات است تهدید به وسیله وسایل ارتباطی و شبکه های اجتماعی که جزء لاینفک زندگی عصر ماست جرم محسوب می شود یا خیر؟ پاسخ این سوال همان است که پیشتر ذکر شد و آن اینکه وسیله در تحقق جرم تهدید موضوعیت ندارد و میتواند توسط هر وسیله ی ارتباطی اعم از متن و عکس و ایما و اشاره و لفظ و… محقق شود.تهدید با وسایل ارتباطی هم با توجه به شرایط تهدید قابل تحقق است.

تهدید دختران در فضای مجازی

یکی از نمونه های فراوان تهدید از طریق فضای مجازی تهدید دختران است که بیشتر تهدید شرفی یا افشای سری از اسرار شخصی آنهاست. ممکن است هدف از تهدید لذت جویی ناروا و مجبور کردن دختر به تن دادن به یک رابطه نامشروع باشد. گاه ممکن است که این ارتباط تا برقراری رابطه جنسی پیش رود و به عبارتی زنا محقق شود.

اما زنای با توسل به زور و ارعاب هرچند به نظر یک عمل با اختیار طرفین است اما مقنن آن را در حکم تجاوز دانسته و مجازات تجاوز به عنف را برای فرد متجاوز در نظر گرفته است. مقنن در قانون مجازات اسلامی آورده است که هرگاه کسی به زنی که راضی به همبستر شدن با او نباشد در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش یا تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن زن شود حکم زنای به عنف جاری است.

آنچه در بالا آمد زمانی است که زن به واسطه فشار تهدید تن به خواسته تهدید کننده بدهد که مجازات تهدید کننده علاوه بر مجازات جرم تهدید به مجازات عمل نامشروعی که انجام می دهد نیز خواهد رسید.

در هر حال چه عملی شدن یا نشدن تهدید مجازات جرم تهدید مفروض است زیرا تهدید جرمی مطلق است و نیازی به تحقق نتیجه ندارد.

روند عملی رسیدگی به جرم تهدید در فضای مجازی

در صورت وقوع جرم تهدید، بزه دیده یا به عبارت دیگر فردی که مورد تهدید واقع شده باید به دادسرای محل وقوع جرم ( اکثر مواقع دادسرای محل سکونت خود) مراجعه کند و شکواییه و مدارک و اسناد خود را به دادسرا تحویل دهد. در تهران دادسرای ناحیه ۳۱ عهده دار رسیدگی به اینگونه مسائل است.

صرف عکس از پیامهای تهدید آمیز یا صوت ضبط شده نمی تواند دلیل متقن باشد اما اگر پلیس فتا آنها را تایید کند دارای ارزش و اعتبار می باشد و قابل استناد خواهد بود. وظیفه پلیس فتا( پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران) یا همان پلیس سایبری که واحدی تخصصی از نیروی انتظامی است تامین نظم و امنیت و آسایش عمومی و فردی در فضای مجازی است.

رسیدگی به جرایمی که در فضای مجازی صورت می گیرد کار بسیار دشواری است زیرا انتصاب جرم به متهم کار ساده ایی نیست.در صورتی که جرم صورت گرفت بزه دیده میتواند با مراجعه به سامانه ثنا شکایت خود را ثبت کند و یک پرینت از شکایت تهیه کند و آن را به دادسرای صالح تحویل دهد. عدم ثبت شکایت در سامانه ثنا مانع رسیدگی به بزه ارتکابی نیست. در تهران دادسرای ناحیه ۳۱ و در شهرستانها دادسرای محل وقوع بزه.دادیار دادسرا اطلاعات کافی در مورد جرایم رایانه ایی دارد و این نظر نباید نگران روند رسیدگی یا مسایل تخصصی بود.

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس