مجازات هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه ای

مجازات هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه ای وکیل بندرعباس

اخیراً نیز پس از مرگ رومینا دختربچه ۱۳ ساله شمالی که به وسیله پدرش بخاطر جریانات ناموسی سربریده شده بود؛ خواستگار او که بهمن نام دارد اقدام به پخش عکسهای خصوصی رومینا نمود که سبب شد در این باب مطلبی بنویسیم.

پخش چت و اسکرین شات و فیلم و عکس خصوصی دیگران چه مجازاتی دارد؟
طبق ماده ۱۶ از فصل پنجم قانون جرائم رایانه ای که تحت عنوان هتک حیثیت و نشر اکاذیب وضع شده؛ «‎‎‎هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»

همچنین طبق ماده ۱۷ همان قانون؛ «هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

مجازات خواستگار رومینا با توجه به پخش عکس های او چیست؟
همانگونه که ذکر شد مطابق ماده ۱۷ همان قانون؛ «هر کس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» درمورد رومینا چون احساسات جامعه جریحه دار شده است و مجنی علیه نیز به طرز فجیعی کشته شده است پیش بینی می شود هر دو مجازات برای مجرم تعیین گردد.

مطلب پیشنهادی ⬅  حکم اس ام اس دادن به زن شوهردار چیست؟

نشر اکاذیب رایانه ای
طبق ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای؛ هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این‌‌که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.