مجازات هتک حرمت منازل چیست ؟

مجازات هتک حرمت منازل چیست ؟

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

در ايران حق آزادي مسكن و منع هتک منازل مطابق بر شرعي و عرف و قوانین جاری کشور است. نتیجه مصونيت منازل ، امنيت تماميت جسماني شخص است، به‌ طوري كه امنيت شخصي که شامل جان و مال فرد می‌شود، وقتي تأمين میشود كه منزل شخصي نيز مصون از تعدي و تجاوز باشد. هيچكس نبايد بدون اجازه صاحب خانه وارد منزل او شود يا خانه وي را بدون اجازه مقامات قضايي و بدون رعايت تشريفات قانوني مورد تفتیش قرار دهد.ما در این مقاله در مورد هتک حرمت منازل توضیحاتی در حد نیاز ارائه میدهیم

 هتک حرمت در لغت 

بی اعتبار کردن ، رسوا کردن ، بی آبرو کردن

 هتک حرمت منازل چیست ؟

وجود منزل متعلق به غیر: لفظ منزل در موضوع این جرم شامل هر محل مسکونی اشغال‌ شده به وسیله یک شخص است.

عنوان حقوقی ساکن در محل مسکونی که از نظر حرمت منزل مورد حمایت قانونی قرار گرفته، ممکن است مواردی از قبیل مالک منزل، مستأجر و مرتهن باشد.

محل مسکونی نیز ممکن است خانه، آپارتمان، کلبه چوبی، چادر افراد چادرنشین یا کاروان در شرایطی باشد که مکان مزبور در عمل به محل سکونت اختصاص داده شده باشد. اطاق در هتل با در بیمارستان محل سکونت کسی است که آن را اجاره کرده یا در آن مستقر شده است. البته اماکن عمومی مشمول عنوان منزل نمی‌شود. (طبق ماده یک آیین‌نامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۲۸)

جرم هتک حرمت به منازل (ورود غیرمجاز) دیگران چیست؟

اين جرم از جهت شخصيت مرتكب ممكن است از طرف اشخاص عادي يا مستخدمين دولتي ارتكاب يابد.

 

هتک حرمت منازل توسط کارمندان دولت :

مأمور مستخدم دولت که مرتکب جرم هتک حرمت  (ورود غیرمجاز) به منازل دیگران شود، طبق ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ مجرم تلقی میشود.

مقصود از مامور، اعم از کارمندان قضایی و غیر قضایی، رسمی یا قراردادی، روزمزد، دائم و موقت است. ضمناً ورود مأمور دولت به منازل دیگران باید به عنوان انجام وظیفه یا به مناسبت آن باشد.

مجازات چنين مأموري حبس از يك ماه الي يك سال است اما اگر مأمور ثابت کند كه به امر يكي از رؤساي خود كه صلاحيت صدور حكم را داشته و مكره به اطاعت امر او بوده، اقدام كرده است، در اين صورت مجازات حبس مقرر در حق آمر اجرا خواهد شد و مأمور مسئوليتي ندارد و اگر ورود به منزل غير بدون اجازه و رضاي او در شب واقع شود، از كيفيات مشدده خواهد بود و مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

مطلب پیشنهادی ⬅  مجازات هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه ای

هتک حرمت (ورود غیرمجاز) به منازل توسط اشخاص عادی :

منزل یا مسکن، محل وقوع این جرم است. منزل در لغت به معنای سرا و خانه است و مسکن به معنای محل سکونت، منزل و مقام آمده است. رفتار مرتکب نیز عبارت از ورود به منزل دیگری است که همراه با عنف و تهدید باشد. بنابراین ورود، تنها با فعل قابل تحقق است و عنف اعم از مادی و معنوی است. جرم موضوع ماده ۶۹۴ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ بر اساس عمدی بودن جرایم و نیز به استناد استفاده قانونگذار از واژه‌های عنف و تهدید، عمدی است.

مجازات هتک حرمت منازل چیست؟

مرتکب این جرم به حبس از ۶ ماه الی سه سال محکوم می‌شود اما در صورتی که مرتکبین بیش از یک نفر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد مجازات آنها حبس از یک تا ۶ سال خواهد بود.

شرایط ارتکاب جرم به شرح ذیل است :

1-رضایت یا اذنی از سوی متصرف مالک به غیر داده نشده باشد، لذا رضایت اعم از اذن و اجازه میباشد.

2-ورود به منازل باید از سوی شخص حقیقی صورت گیرد که ورود اعم از این است که از طرق متعارف مثل در، یا غیر متعارف مثل از روی دیوار بالکن، پنجره و غیره باشد.

اما مواردي وجود دارد كه خود قانون، ورود مأمور دولتي را حتي بدون اجازه و رضايت صاحب خانه مجاز دانسته است. و اینکه منزل در موضوع این جرم شامل هر محل مسکونی اشغال‌ شده به وسیله یک شخص است.
این موارد عبارت از ورود جهت تفتيش منزل در موارد جرم مشهود،  ورود جهت تفتيش منازل به وسيله مأموران وصول عايدات دولت و ورود به منزل غير در موارد قهريه و فورس‌ماژور مثل طوفان، سيل، زلزله و آتش‌سوزي است.

3-ارتکاب این جرم از سوی کارمندان دولت یا اشخاص عادی میتواند صورت گیرد.

 

استنادات قانونی هتک حرمت منازل :

در قانون مجازات اسلامی ایران بخش تعزیرات مصوب 1375 مواد مختلفی تحت فصل جداگانه ای به این امر اختصاص پیدا کرده است از جمله مواد 580 ، 690 الی 696 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و همچنین اصول 22 و 33 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس