مالیات بر ارث چیست؟

مالیات بر ارث چیست؟

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

مالیات بر ارث چیست؟ مالیات بر ارث را می توان یکی از مهمترین مالیات هایی دانست که برای دولت ها در آمد زیادی به همراه دارد. مالیات برای ارث در واقع مبلغی است که دولت از ارث به جا مانده از فرد فوت شده کم می کند. مالیات بر اثر به طور کلی دو نوع است که در ادامه توسط وکیل مالیات آن هارا بیان می کنیم.

مالیات کلی بر ارث

در این نوع مالیات دولت از کل ارث فرد فوت شده مبلغی را برخواهد داشت و این در واقع به عنوان مالیات کلی محسوب خواهد شد.

مالیات بر ارث حین واگذاری آن

این نوع مالیات در زمان تقسیم ارث کسر می شود. وقتی ورثه قصد دارند ارث را مابین خود تقسیم نمایند می بایستی مبلغی از آن را به عنوان مالیات به دولت پرداخت نمایند.

قانون مالیات بر ارث در ایران

قانون مالیات  در ایران به سال های قدیم باز می گردد. در سال های دور مالیات برای ارث به تصویب رسید و قرار شد که دو نوع مالیات بر ارث از همه افراد کسر گردد. اما در سال نود و چهار قانون مالیات بر ارث دچار دگرگونی های فراوانی شد و تغییرات بسیار زیادی کرد. از سال نود چهار به بعد قانونی به تصویب رسید که طبق آن دولت دیگر از کل ارث فرد فوت شده مالیات کسر نخواهد کر  و ورثه موظف خواهند بود که از ارثی که دریافت کرده اند مبلغی را به عنوان مالیات به دولت بپردازند.

میزان مالیاتی که فرد وارث باید به دولت پرداخت کند با توجه به نسبت او با فرد فوت شده مشخص خواهد شد. به نسبت وارثین با فرد فوت شده طبقه وراث گفته می شود که دارای قوانین و مقررات خاص خود می باشد. در ادامه شمارا با طبقه وراث بیشتر آشنا کرده ایم.

طبقه وراث چیست و شامل چه کسانی می شود؟

طبقه وراث در واقع شامل بستگان نزدیک و دور فرد فوت شده می گردد. طبقه اول شامل پدر، مادر، نوه هاو فرزندان فرد فوت شده می شود. طبقه دوم نیز شامل پدر بزرگ، مادر بزرگ، اولیای فرد فوت شده و خواهر و برادر او و همچنین برادر زاده ها و خواهر زاده های او خوهد شد. اما طبقه سوم شامل بستگان دور فرد فوت شده می شود که احتمال ارث بردن این افراد بسیار کم است. طبقه سوم شامل افرادی مثل، دایی، خاله، عمو، عمه و فرزندان آن ها می شود که طبق قانون جز بستگان فرد به شمار می روند و در صودت موجود نبودن طبقه اول و دوم به این افراد ارث خواهد رسید.

نحوه محاسبه پالیات بر ارث فرد فوت شده چگونه است و میزان آن چقدر است؟

همانطور که می دانید نحوه محاسبه مالیات بر ارث کار دشواری نیست و توسط دولت انجام خواهد گرفت. میزان مالیات نیز متفاوت خواهد بود و با توجه به بستگان مشخص خواهد شد.

بستگان طبقه اول

بستگان طبقه اول می بایستی مبلغ مشخص شده دولت را به عنوان مالیات پرداخت نمایند و معمولا دولت برای این بستگان کمترین میزان مالیات را در نظر خواهد گرفت. مالیات افراد طبقه اول تقریبا ۷ درصد کل ارث خواهد بود که باید به عنوان مالیات به دولت پرداخت شود.

بستگان طبقه دوم

بستگان طبقه دوم نیز می بایست مالیات مشخص شده دولت را پرداخت نمایند،مالیات طبقه دوم بیشتر از طبقه اول است و طبقه دوم می بایست تقریبا دو برابر طبقه اول مالیات پرداخت نمایند. مالیات طبقه دوم پانزده درصد خواهد بود.

مالیات طبقه سوم

مالیات طبقه سوم نیز با توجه به نظر دولت مشخص خواهد شد. مالیات طبقه سوم بیشتر از تمام طبقات می باشد و این افراد می بایست میزان مالیات بیشتری را به دولت پرداخت نمایند. مالیات این طبقه تقریبا سی درصد کل ارثی که دریافت کرده اند می باشد و هر وارث می بایست سی درصد از ارث را به دولت پرداخت نماید و هفتاد درصد برای او باقی خواهد ماند.

نکته مهم در مالیات بر ارث

مالیات ارث نیز به طور کلی متفاوت است و با توجه به نوع ارث معین خواهد شد، برای مثال مالیات املاک مثل زمین، خانه و باغ از مالیات ارث ماشین و وسایل نقلیه بیشتر است و فرد وارث می بایستی برای آن ها مالیات نسبتا بیشتری را پرداخت کند. البته در این مورد نیز طبقات می بایستی میزان مالیات مختلفی را به دولت پرداخت کنند.

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس