آدرس و تلفن دفاتر پلیس + 10 بندرعباس

لیست کامل آدرس و تلفن دفاتر پلیس + 10 بندرعباس هرمزگان نمایندگی پلیس+10ساعت کار سال ۹۹ساعت کاری گذرنامه پلیس + 10 سال 99 وکیل بندرعباس

لیست کامل آدرس و تلفن دفاتر پلیس + 10 بندرعباس هرمزگان

لیست کامل آدرس و تلفن دفاتر پلیس + 10 بندرعباس هرمزگان

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۱۱۱۱
آدرس: هرمزگان – بندرعباس – بندرعباس- خ امام- خیابان آیت الله غفاری جنب درمانگاه بعثت

کدپستی: ۷۹۱۴۹۳۵۵۴۳

تلفن:۳۳۳۱۳۲۳۵ – ۳۳۳۱۳۰۲۸ – ۳۳۳۱۳۱۵۶ (۰۷۶)

نمابر: ۳۳۳۱۳۰۲۸ (۰۷۶)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۱۱۱۲
آدرس: هرمزگان – بندرعباس – بلوار ساحلی طالقانی- حدفاصل هتل هرمز و پاساژ نیلی- روبه روی كالای قاچاق سابق

کدپستی: ۷۹۱۷۶۹۴۱۷۹

تلفن:۳۲۲۲۳۹۷۷ – ۳۲۲۴۸۹۹۳ – ۳۲۲۳۶۶۸۷  (۰۷۶)

نمابر: ۲۳۲۳۶۶۸۷ (۰۷۶)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۱۱۱۳
آدرس: هرمزگان – بندرعباس – بندرعباس- سه راه گمرگ – روبروی مصلی قدس- جنب اداره نهضت سوادآموزی طبقه فوقانی نان داغ و كباب داغ صبا

کدپستی: ۷۹۱۶۶۵۳۵۸۹

تلفن:۳۳۳۳۱۴۹۶ – ۳۳۳۳۳۷۹۰۳  (۰۷۶)

نمابر: ۳۳۳۳۳۱۴۹۶ (۰۷۶)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۱۱۱۵
آدرس: هرمزگان – بندرعباس – بلوار امام خمینی نرسیده به میدان شهدا یادبود نبش ك پیروزی ۲۰ ساختمان ایران ط ۱ واحد ۱

کدپستی: ۷۹۱۷۷۳۵۸۱۹

تلفن:۳۲۲۳۱۰۴۸ – ۳۲۲۴۷۷۵۷  (۰۷۶)

نمابر: ۳۲۲۴۳۸۶۸ (۰۷۶)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۱۱۱۶
آدرس: هرمزگان – بندرعباس – گلشهر جنوبی – حدفاصل – خیابان سمدو و فروشگاه اتكاء – روبروی بوستان دكتر ابراهیم صفا

کدپستی: ۷۹۱۶۸۳۶۵۹۹

تلفن:۳۳۶۶۶۸۳۵ – ۳۳۶۸۹۳۲۴  (۰۷۶)

نمابر: ۳۳۶۶۶۸۳۵ (۰۷۶)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۱۱۱۷
آدرس: هرمزگان – بندرعباس – بلوار امام خمینی –شهرنمایش-روبروی دفتر هواپیمایی مركزی –پاساژ عرفان-جنب املاك برچین

کدپستی: ۷۹۱۶۸۹۴۹۱۹

تلفن:۳۳۳۱۸۱۸۶ – ۳۳۳۱۸۱۸۵ – –  (۰۷۶)

نمابر: ۳۳۶۷۵۴۶۸ (۰۷۶)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۱۱۱۸
آدرس: هرمزگان – بندرعباس – بلوار امام حسین- بعد از بازار بزرگ امام حسین -ساختمان فردوس- طبقه اول

کدپستی:

تلفن:33315541 -33315789 (۰۷۶)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۱۷۶۲۱
آدرس: هرمزگان – بندرلنگه – بلوار طالقانی-جنب بانك ملی مركزی طبقه فوقانی بانك كشاورزی -ط ۱

کدپستی: ۷۹۷۱۹۵۵۳۹۹

تلفن:۴۴۲۲۰۲۶۶ – ۴۴۲۲۰۲۴۲  (۰۷۶)

نمابر: ۴۴۲۲۰۲۴۲ (۰۷۶)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۱۷۶۳۱
آدرس: هرمزگان – قشم – میدان سعدی خیابان آزادگان لقمان۴ جنب لوازم بهداشتی مسعود

کدپستی: ۷۹۵۱۶۷۷۴۶۹

تلفن:۳۵۲۲۱۹۳۴  (۰۷۶)

نمابر: ۳۵۲۲۱۸۶۶ (۰۷۶)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۱۷۶۳۴
آدرس: هرمزگان – حاجي آباد – میدان معلم بلوار معلم جنوبی روبروی آموزشگاه یكتا

کدپستی: ۷۹۳۹۱۳۳۳۷۵

تلفن:۳۵۴۲۱۸۱۷ – ۳۵۴۲۱۸۲۱  (۰۷۶)

نمابر: ۳۵۴۲۳۸۴۹ (۰۷۶)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۱۷۶۴۱
آدرس: هرمزگان – بستك – بلوار عدالت پشت مركز تجاری جنب مسجد جامع بزرگ ساختمان بستكی (شعبه مسجد جامع)

کدپستی: ۷۹۶۱۹۴۴۴۳۳

تلفن:۴۴۳۲۵۰۸۱  (۰۷۶)

نمابر: ۴۴۳۲۵۰۸۱ (۰۷۶)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۱۷۶۴۲
آدرس: هرمزگان – پارسيان – خیابان صیادان بطرف دریا-دفتر پلیس+۱۰

کدپستی: ۷۹۷۷۱۶۹۷۴۶

تلفن:۴۴۶۲۳۰۹۵ – –  (۰۷۶)

نمابر: ۴۴۶۲۳۸۲۳ (۰۷۶)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۱۷۶۶۱
آدرس: هرمزگان – رودان – رودان- بلوار شهدا- نبش خیابان شهید سدیدپناه- روبروی هلال احمر- ساختمان پلیس+۱۰

کدپستی: ۷۹۹۱۶۸۴۷۵۸

تلفن:۴۲۸۸۶۶۶۶  (۰۷۶)

نمابر: ۴۲۸۸۵۶۶۰ (۰۷۶)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۲۶۳۵
آدرس: هرمزگان – بندر خمير – بندرخمیر-بلوار امام خمینی(ره)-خ شهیدمفتح -جنب دفترامام جمعه

کدپستی: ۷۹۳۱۸۵۳۵۰۴

تلفن:۳۳۲۲۱۲۸۵ – ۳۳۲۲۱۲۸۴ – ۳۳۲۲۱۰۷۷  (۰۷۶)

نمابر: ۳۳۲۲۱۲۸۵ (۰۷۶)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۲۶۵۲
آدرس: هرمزگان – ميناب – میناب بلوار رسالت جنب عمده فروشی جمالی

کدپستی: ۷۹۸۱۶۳۳۶۵۶

تلفن:۴۲۲۸۳۲۹۰ – ۴۲۲۸۳۲۷۲ – ۴۲۲۸۳۲۸۲  (۰۷۶)

نمابر: ۴۲۲۸۱۰۰۲ (۰۷۶)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۲۶۶۳
آدرس: هرمزگان – سيريك – استان آدرس: هرمزگان – شهرستان سیریك – بلوار امام حسین – كوچه تعاون یك.

کدپستی: ۷۹۴۶۱۱۶۴۶۵

تلفن:۴۲۳۷۴۷۹۹  (۰۷۶)

نمابر: ۴۲۳۷۴۷۹۹ (۰۷۶)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۴۷۵۵۱۱۳
آدرس: هرمزگان – ميناب – هرمزگان-شهرستان میناب میدان استقلال ساختمان زرین ط اول پ۴

کدپستی: ثبت نشده است

تلفن:۴۲۲۳۱۱۱۴ (۰۷۶)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۴۷۶۴۱۱۳
آدرس: هرمزگان – قشم – شهرستان قشم-میدان ولایت-بلوار شهید باهنر-روبروی كلانتری مركزی

کدپستی: ۷۹۵۱۸۹۵۹۹۳

تلفن:۳۵۲۲۵۲۴۵  (۰۷۶)

نمابر: ۳۵۲۲۵۲۴۴ (۰۷۶)