قرارداد خرید زمین در شهرک صنعتی

سلام ،
من در محدوده شهرک صنعتی زمینی خریداری کردم که در نقشه شهرک کاربری آن مهمانسرا و تجاری قید شده است ، در قرارداد فروشی هم که از قضا بنده از مدیریت همین شهرک خریده ام نیز کاربری تجاری و مهمانپذیر مکتوب شده ، سند زمین را هم که بنده انتقال داده اند کاربری تجاری نوشته شده ، حال من جهت ساخت بایستی از سازمان گردشگری و میراث فرهنگی مجوز بگیرم که ایشان استعلامی به دفتر شهرک جهت استعلام ارسال کرده است که متاسفانه چون درگیری بین من و دفتر شهرک به وجود آمده در جواب نامه بیان کرده اند که این شهرک دارای زون گردشگری نمیباشد ، حال من بر اساس چه ماده و قانونی میتوانم از آنها شکایت بکنم ؟

 قرارداد خرید زمین در شهرک صنعتی
قرارداد خرید زمین در شهرک صنعتی

این شهرکها دارای نقشه جامع است و محدوده آنها در صورت طرح شکایت از طریق کارشناسی مشخص می شود.

مطلب پیشنهادی ⬅  تامین دلیل در قانون مدنی -- وکیل بندرعباس