قانون جدید چک برگشتی – قانون چک سال 99 

قانون جدید چک برگشتی - قانون چک سال 99 
قانون جدید چک برگشتی – قانون چک سال 99 

بخشنامه چک برگشتی سال 99 ۹۹

لغو سه ماهه محرومیت‌های بانکی دارندگان چک‌های برگشتی

افرادی که از اول اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹ چک برگشتی دارند، از تاریخ برگشت خوردن چک به مدت سه ماه محرومیت های بانکی که شامل حال آن ها می شد معلق و اعمال نخواهد شد.

هنگامی که فردی چک برگشتی دارد، براساس ماده ۵ قانون مکرر چک، بانک ها مکلف هستند گواهی عدم پرداخت چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کنند تا به صورت آنلاین کلیه بانک‌ها محرومیت‌های خدمات بانکی را برای آن ها اعمال کنند.

اولین محرومیت، این است که پس از ۲۴ ساعت هیچ بانکی به دارنده چک برگشتی خدمات ارائه نمی‌کند و شامل ۴ محرومیت بانکی می‌شوند،بر همین  اساس  علاوه بر اینکه حساب و کارت جدید بانکی افتتاح نمی شود ، کلیه حساب های بانکی به میزان کسری چک برگشتی نزد بانک صادرکننده چک نیز  مسدود شد.

سومین محدودیت عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی و صدور ضمانت نامه های ارزی و ریالی و در آخرین محرومیت، عدم گشایش اعتبار اسنادی و ال سی است.

رییس کل بانک مرکزی از ابلاغ این بخشنامه ظرف یکی دو روز آینده به شبکه بانکی خبر داده است، افزود: اتفاقی که خواهد افتاد برخی از محرومیت های ماده ۵ قانون مکرر لغو می شود و می‌توانید اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی را استفاده کنید اما براساس بند ب که بحث مسدود شدن کلیه حساب های دارنده چک نزد بانک است، قطعا بانک مرکزی امکان لغو این محدودیت را ندارد و درباره ۳ بند دیگر امکان رفع محرومیت وجود دارد.

نکته دیگر اینکه رابطه حقوقی بین ذی نفع و صادر کننده چک محفوظ است و کماکان براساس ماده ۲۳ قانون چک فردی که چک برگشتی دارد امکان شکایت و ایفای حق و حقوق خود را دارد.

قانون جدید چک برگشتی – قانون چک سال 99 
قانون جدید چک برگشتی 99
طبق قانون جدید چک، نقد شدن سریع چک برگشتی بدون دریافت کد رهگیری ممکن نیست اما برخی بانک ها در اقدامی عجیب که بر خلاف قانون و بخشنامه بانک مرکزی است، این کد را تنها با رضایت صادر کننده چک به دارنده آن تحویل می دهند.

بر اساس نظر شورای نگهبان، خسارت تاخیر تادیه چک های برگشتی از طریق صدور اجرائیه مستقیم توسط دادگاه (موضوع ماده 23 قانون صدور چک جدید) امکان پذیر نیست.

ذی نفع چک برگشتی می تواند کماکان حسب مصوبه مجمع تشخیص و مصلحت نظام خسارت تاخیر تادیه خود را از طریق شکایت نزد مراجع قضایی دریافت نماید.

ماده واحد قانون استحضاریه (نظر جمع تشخیص) مورخ 21/9/1377 :
منظور از عبارت « کلیه خسارت و هزینه های وارد شده … مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است» / حقوق بانکی

خلاصه تغییرات قانون جدید چک
1)ثبت آنی برگشتی و رفع برگشتی در بانک مرکزی

2)ممنوعیت افتتاح هرگونه حساب، اعتبار اسنادی ارزی و ریالی، صدور کارت بانکی، اعطای هرگونه تسهیلات و ضمانتنامه برای اشخاص که برگشتی دارند

3)مسدودی کلیه حسابها، کارتها و وجوهی که تحت هر عنوان صاحب حساب در کلیه شبکه بانکی و موسسات مالی دارد به میزان مبلغ چک

مطلب پیشنهادی ⬅  نحوه شکایت کیفری از چک برگشتی و مهلت آن

4)لزوم امضاء و مهر گواهینامه عدم پرداخت و ارسال یک نسخه آن به نشانی صاحب، حتی در مورد پرداخت بخشی چک

5) موارد خاص با نظر شورای تامین از موارد فوق قشنی است

6)انسداد مبلغ چک در حساب جهت رفع سوء چک، یک سال است

7)گذشت سه سال از برگشت شدن چک سبب رفع سوء آن می شود.

8)علاوه بر رضایت محضری، نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی می تواند سبب رفع سو چک شود.

9)برگشتی به دلیل دستورعدم پرداخت، سوء اثر محسوب نمی شود.

10)اعتبار چک از زمان دریافت چک و چاپ چک سه سال است.

11)ایجاد زیر ساخت برای چک موردی و چک الکترونیکی

12)اتصال سامانه های بانک مرکزی و قوه قضاییه

13)ممنوعیت صدور چک حامل وامکان ثبت مشخصات دارنده چک در سامانه صیاد توسط صادر کننده چک

15)صدور سریع اجراییه در مورد چک های بی محل

قانون جدید چک
مشاوره در مورد چک قانون جدید چک نکات اساسی و کاربردی قانون اصلاح قانون صدور چک به شرح ذیل و در چند نکته در ذیل تقدیمتان می گردد.

۱ ) طبق ماده ۴ این قانون در صورت برگشت چک فوراً در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت می گردد و در گواهی نامه ای که به فرد دارنده تقدیم می شود می بایست علت عدم پرداخت ذکر گردید و همراه با کد رهگیری به شخص دارنده داده شود و در صورت عدم کد رهگیری و عدم مهر شخص حقوقی  ( بانک ) فاقد اثر می باشد. و همچنین مطابقت امضای صادرکننده با چک قید گردد و برگی مشابه گواهینامه مذکور به آدرس صادرکننده ارسال می گردد.قانون جدید چک

۲ ) طبق ماده ۵ این قانون در صورت کسری مبلغ چک بانک در صورت درخواست دارنده چک مکلف است که مبلغ موجودقانون جدید چک در حساب را به شخص ذی نفع تحویل دهد و در پشت چک این امر را ذکر کند و در گواهینامه مخصوص که به منزله همان گواهی عدم پرداخت می باشد گواهی صادر کننده که در حاکم اصل همان چک می باشد . ۳ ) طبق ماده ۵ مکرر پس از ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ظرف ۲۴ ساعت تا زمان سؤاثر از چک اقدامات ذیل به صورت کاملاً سیستمی انجام می شود. الف – عدم افتتاح هرگونه حساب و یا کارت جدید ب – مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت ها بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزیقانون جدید چک ج – عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه د – عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی طبق ماده ۲۳ دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید به شرطی که در متن چک قید تضمین انجام معامله تعهدی نشده باشد یا شرطی برای پرداخت نشده باشد و گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت صادر نشده باشد در صورت شکایت برمبنای خیانت در امانت و کلاهبرداری یا دیگر موارد علیه دارنده یا کلاً اقامه شده باشد

دلیلی بر ممانعت از جریان عملیات اجرایی نمی باشد مگر این که مرجع قضایی قوی پیدا کند یا از اجرای سند ضرر جبران ناپذیری وارد شود که در این صورت با اخذ تأمین قرار توقف عملیات اجرای صادر می شود در صورتی که دلیل براساس سند رسمی باشد یا صادر کننده ادعای مفقود شدن چک را داشته قرار توقف عملیات اجرای بدون اخذ تأمین صادر خواهد شد