طلاق توافقی از طرف زن در بندرعباس

whatsapp

WhatsApp Image 1 1

طلاق توافقی از طرف زن در بندرعباس

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

طلاق توافقی از طرف زن ۱۲ شرط دارد که اگر این شروط را داشته باشد میتواند شخصا یا از طریق وکیل درخواست خود را به دادگاه اراِیه کند و شکایت خود را به ثبت برساند .

این شروط ( ۱۲ گانه ) عبارتند از :
 1. اگر به مدت شش ماه مرد نتواند نفقه همسر خود را پرداخت کند.
 2. اثبات کردن رفتارهای زننده مرد توسط زن .
 3. داشتن بیماری لاعلاج مرد که قابل درمان نباشد .
 4. داشتن اختلالات روانی مرد که در آن شرایط نتواند عقدنامه را فسخ کند .
 5. داشتن شغلی که (مرد) از بین رفتن آبروی زن در میان باشد .
 6. خلاف کردن و در پی آن مجازات شدن و به زندان رفتن مرد به مدت ۵ سال و یا بیش ازآن .
 7. آسیب رساندن به زندگی به خاطر اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی .
 8. ترک کردن زندگی توسط مرد به مدت شش ماه متوالی .
 9. محکوم شدن مرد به دلیل هر نوع محکومیت و مجازاتی .
 10. اگر مرد بعد از مدت پنج سال نتواند بچه دار شود .
 11. اگر مرد بعد از مدت شش ماه از مراجعه زن به دادگاه مفقودالاثر شود .
 12. اگر مرد بدون اجازه زن ازدواج مجدد داشته باشد .
اگر طلاق زن توسط وکیل انجام شود دارای مزایای زیر میباشد :
 1. اگر شروط ۱۲ گانه را داشته باشد این طلاق به مدت ۵ ماه زمان میبرد .
 2. در دادگاه دیگر نیازی به حضور زن نیست .
 3. همچنین در جلسات داوری در دادگاه هم نیازی به حضور زن نیست .
 4. وکیل میتواند تمام حق و حقوق زن از جمله مهریه و نفقه را بگیرد .
 5. صیغه طلاق هم بدون زن اجرا میشود .
زن برای طلاق توافقی به چه مدارکی نیاز دارد :
 1. اصل سند ازدواج
 2. اصل و کپی کارت ملی
 3. اصل و کپی شناسنامه

نکته : در صورتی که اصل سند ازدواج در دسترس زن نبود میتواند با مراجعه به دفترخانه ای که درآن عقد کرده است رونوشت سند را دریافت کند .

مهمترین دلایل طلاق توافقی در جامعه :

 1. آگاهی نداشتن زن و مرد از اخلاق و رفتار همدیکر در دوران قبل ازدواج .(گاها خود خانواده هم به دلیل ازدواج سریع تر شناخت کافی را از زن یا مرد ندارد ) .
 2. نداشتن قدرت صحبت کردن و تفاهم میان زن و شوهر . متاسفانه خیلی از زوجین توانایی صحبت کردن برای حل مشکلات زندگی خود را ندارن که این امر باعث بوجود آمدن مشکلات اساسی بین آنها میشود .
 3. دخالتهای بیش از حد خانواده زن و شوهر در زندگی خصوصی آنها . این دخالت به دلیل وابستگی بیش از اندازه زن و شوهر به خانواده خود میباشد که اجازه میدهند خانواده ها از همان روزهای اول ازدواج در زندگی دخالت داشته باشند .

طلاق توافقی چگونه قابل اجرا میباشد ؟

طلاق توافقی به این شکل میباشد که زن و شوهر وقتی به نقطه ای از زندگی برسند که ادامه آنرا به صلاح ندانند میتوانند با توافق کردن در مساِیل حق و حقوق همدیگر ( مهریه و نفقه و اجرت المثل و حضانت فرزند ) برای طلاق توافقی اقدام کنند .

طلاق از طرف مرد چگونه صورت میگیرد ؟

همه میدانیم که مرد حق طلاق دارد و هر زمانی که بخواهد میتواند همسر خود را طلاق دهد اما در قبال این اتفاق ابتدا باید تتکلیف حق و حقوق همسر خود را که عبارتند ازمهریه نفقه اجرت المثل و همچنین شرط تصنیف دارایی مشخص و پرداخت کند .

طلاق از طرف زن چگونه صورت میگیرد ؟

زن حق طلاق ندارد و تحت هیچ شرایطی نمیتواند بدون رضایت شوهر یا بدون دلیل (دلیل قانع کننده برای دادگاه) اقدام به گرفتن طلاق کند .

زن در چه صورتی میتواند نفقه خود را از مرد بگیرد ؟

زمانی که زن و مرد با هم عقد میکنند زن میتواند از شوهر خود درخواست نفقه کند و آن را بگیرد در طی دوران زندگی مشترک اگر زن نفقه اش را قبلا نگرفته باشد میتواند هم نفقه گذشته خود را از شوهر بگیرد و هم نفقه مربوط به زمان حال و آینده را همچنین اگز زن در سند ازدواج از مرد وکالت در طلاق و یا یکی از شروط ۱۲ گانه طلاق را داشته یاشد میتواند هم نفقه خود را بگیرد و هم درخواست طلاق کند و اگر غیر این بود فقط میتواند نفقه خود را بگیرد و نمیتواند طلاق بگیرد .

زن درچه صورتی میتواند اجرت المثل را از مرد بگیرد ؟

زن در ازای کارهایی که در منزل مشترک میکند دستمزدی دارد که به آن اجرت المثل میگویند که از طرف مرد پرداخت میشود .

اجرت المثل زمانی به زن تعلق میگیرد که درخواست طلاق از طرف مرد باشد ومرد بدون دلیل خواهان پایان یافتن زندگی مشترک باشد . در صورتیکه طلاق از طرف زن باشد هیچ احرت المثلی به زن پرداخت نمیشود .

طلاق به دلیل عسر و حرج چگونه صورت میگیرد ؟

عسر و حرج یعنی سختی و دشواری و به این صورت میباشد که اگر زن در زندگی زناشویی به سختی و دشواری برخورد کند که ادامه ان زندگی را نتواند ادامه دهد میتواند در دادگاه درخواست طلاق عسر و حرج بکند که اگر این درخواست از طرف دادگاه کامل تشخیص داده شود حکم طلاق صادر میشود .

دلایل عسر و حرج عبارتند از :
 1. ترک کردن زندگی زناشویی توسط شوهر به مدت شش ماه متوالی از سال یا نه ماه به صورت متناوب .
 2. اعتیاد داشتن شوهر به مشروبات الکلی و مواد مخدر طوری که زندگی زناشویی برای زن دشوار شده باشد .
 3. اگر شوهر برای مدت ۵ سال یا بیشتر به حبس محکوم شده یلشد .
 4. اگر مرد در زندگی زناشویی بدرفتاری و ظرب و شتم داشته باشد طوریکه ادامه زندگی ممکن نباشد .
 5. مبتلا بودن شوهر شوهر به بیماریهای لاعلاج که درمان آن مشکل باشد .
 6. ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت و اجازه زن.
 7. بچه دار نشدن شوهر در طول زندگی مشترک .

یکی از سخت ترین پرونده های مرتبط با خانواده و طلاق ، دادخواست طلاق از طرف زوجه ( زن ) است. با این وجود خانومی که چنین خواستی دارد می تواند با داشتن مدارک لازم به دادگستری و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی محل مراجعه کنند. عمدتا در کلان شهرها طلاق به خواست زن چیزی بین چهار تا هشت ماه طول میکشد.

طلاق توافقی از طرف زن شامل سه فاز است: در فاز اول دادخواست طلاق در دادگاه خانواده بررسی می شود و دادگاه طرفین را به داوری برای ایجاد سازش ارجاع می دهد.در فاز دوم داوران پس از رسیدگی به موضوع گزارش خود را به دادگاه ابلاغ میکنند و دادگاه رای خود را صادر میکند.پس از صدور رای دادگاه ، هر کدام از طرفین متضرر شده باشد میتواند ظرف بیست روز درخواست تجدید نظر کند.در فاز سوم دادگاه تجدید نظر برگزار میشود و رای صادر میشود که معمولا بدون حضور طرفین است . باز هم برای مرحله سوم متضرر بیست روز فرصت درخواست تجدید نظر دارد. اگر درخواست تجدید نظر کند پرونده برای بار سوم اینبار توسط دیوان عالی کشور رسیدگی میشود. اگر رای تایید شود که هیچ در غیر این صورت پرونده دوباره برای رسیدگی به دادگاه ارجاع داده میشود.

برای گرفتن طلاق درخواست کننده باید صبر زیادی بخرج دهد زیرا رسیدگی به پرونده طلاق کمی طولانیست مگر زوجین توافق کنند وطلاق توافقی انجام دهند و یا مرد در دادگاه حاضر نشودکه طلاق به صورت غیابی صادر میگردد.

مواردی که زن می تواند موفق به گرفتن طلاق شود:

اگر مرد شرایط دوازده گانه عقد نامه را امضا کرده باشد

شرایط دوازده گانه عقد نامه

 • مرد بعد از شش ماه از مراجعه زن به دادگاه مفقود الاثر شود.
 • مرد بدون اجازه همسشرش تجدید فراش کند.
 • مرد بعد از گذشت پنج سال از شروع زندگی نتواند بچه دار شود.
 • اگر شوهر به مجازات تعزیری و حدی محکوم شده باشد.
 • اگر شوهر شش ماهمتوالی بدون عذر موجه زندگی زناشویی را ترک کرده باشد.
 • اگر شوهر به حبس برای مدت پنج سال یا بیشتر محکوم شده باشد.
 • اگر اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا الکل به طوری باشد که زندگی برای زن سخت شود.
 • اشتغال مرد به شغلی که باعث آبروریزی برای زن شود.
 • اثبات جنون زن زمانی که امکان فسخ ازدواج نباشد.
 • اگر مرد به بیماری لاعلاجی مبتلا شود.
 • زن اثبات کند که همسرش بدرفتار و بدخو است
 • زن اثبات کند که شش ماه نفقه دریافت نکرده است.

تاکید: موارد فوق زمانی قابل استناد هستند که مرد در عقدنامه ان ها را امضا کرده باشد.

در صورتی که ادامه زندگی مشترک باعث عسر و حرج زن باشد

عبارت عسر و حرج به معنی سختی و دشواری است و در اصطلاح به این معنی است که زن در زندگی زناشویی دچار مشکلات وسختی شده به طوریکه ادامه زندگی برای او غیر قابل تحمل و غیر ممکن است. در طلاق به علت عسر و حرج تنها کافیست زن، عسر و حرج خود را در دادگاه ثابت کند.

مواردی که شامل عسر وحرج است

 • شوهر زندگی زناشویی را به مدت ۶ ماه یا ۹ ماه متناوب در طول زندگی بدون عذر موجه ترک کرده باشد.
 • اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا الکل طوری که ادامه زندگی زناشویی را دشوار کند.
 • اگر شوهر به حبس برای مدت پنج سال یا بیشتر محکوم شده باشد.
 • بد رفتاری و ضرب و شتم که ادامه زندگی را برای زوجه غیر ممکن کند.
 • ابتلای شوهر به بیماری روانی یا بیماری هایی که درمان آن دشوار و یا لاعلاج است.
 • اگر مرد بدون اجازه همسر اولش تجدیدفراش کند.
 • اگر مرد توانایی بچه دار شدن نداشته باشد.

موارد فوق تنها برخی از نمونه های عسر و حرج است .م وارد دیگری هم هستند که زندگی را برای زوجه مشکل و سخت میکند.

پیشنهاد به خانم هایی که می خواهند ازدواج کنند:

با وجود همه نکات ذکر شده باز هم در بسیاری از مواقع، یکی از دشوارترین مشکل بانوان، موفقیت در پرونده ی طلاق است.همین مشکلات باعث شده تا خانوم ها و خانواده انها به فکر بالا بردن مهریه بیافتند. بات وجه به تجربه باید بگویم که مهریه سنگین به هیچ وجه نمی‌تواند در بسیاری از موارد مرد را مجبورکند تا همسرش را طلاق بدهد ؛ چرا که اگر مرد دادخواست اعسار و تقسیط مهریه را به دادگاه تقدیم کند از زیر بار پرداخت یکجای آن فرار می‌کنند و تقسیط مهریه نیز تنها تا ۱۱۰ سکه قابل پذیرش است و فراتر از آن را، فقط مرد در صورتی ملزم به پرداخت است که اموالی غیر از مستثنیات دین داشته باشد. در نتیجه خانوم باید به جای بالا بردن مهریه به فکر گرفتن حق طلاق در هنگام عقد باشند.

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس