طلاق بائن و غیرمدخوله چیست؟

خواستم بدونم طلاق بائن چیه؟
غیر مدخوله یعنی چی؟

با تشکر

وکیل طلاق توافقی در بندرعباس
وکیل طلاق توافقی در بندرعباس

در “طلاق بائن” برای شوهر حق رجوع وجود ندارد و با اجرای صیغه طلاق رابطه زوجیت بین زوجین به طور کامل قطع خواهد شد. طلاق بائن خود به چند دلیل حاصل می‌شود که یکی از این دلایل، کراهتی است که زن از شوهر دارد یا هر دو از یکدیگر دارند. در صورتی که کراهت طرفینی باشد، طلاق از نوع مبارات است و اگر کراهت یک‌طرفه زن از شوهر باشد، طلاق از نوع خلع خواهد بود.

غیر مدخوله یعنی زوجه باکره باشد و دخول انجام نشده باشد.

مطلب پیشنهادی ⬅  نمونه دادخواست ملاقات فرزند