صدور گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف و اعتبار آن

صدور گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف و اعتبار آن
گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف

وکیل بندرعباس هزینه مراحل شکایت در شورای حل اختلاف عواقب عدم حضور در جلسه شورا عدم سازش هزینه دادرسی فرق شورا با دادگاه صدور رای ۹۹ گزارش اصلاحی 99

صدور گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف و اعتبار آن

از دیر باز مردم برای حل اختلافات به واسطه ریش سفیدان و بزرگان قوم خود ، احترام زیادی قائل بودند . با گذشت زمان و تغییرات گسترده ای که در روابط رخ داده است ، اگرچه همچنان پا در میانی اهمیت بسیار زیادی دارد اما دیگر رواج قبل را ندارد . از این رو قوه قضاییه با ایجاد نهادی قضایی به مردم فرصتی داده است تا برای سازش و صلح به این نهاد مراجعه کنند . به این نهاد شورای حل اختلاف و یا شورا می گویند . مطابق مواد قانون شورای حل اختلاف این نهاد به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی … تشکیل می¬شود . شورا بعد از رسیدگی به اختلاف و صلح و سازش اقدام به صدور گزارش اصلاحی می کند . از این رو در این مقاله به تعریف گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف ، موارد صدور گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف و اعتبار گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف می پردازیم .

” صدور گزارش اصلاحی تنها در مواردی است که طرفین خواهان برقراری صلح و سازش هستند . “

گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف
یکی از وظایف اصلی شورای حل اختلاف ، همانطور که از نام این نهاد قضایی بر می آید ، حل اختلاف و صلح و سازش و آشتی است . گاهی دو نفر با هم اختلافی دارند و بابت سازش به شورا مراجعه می کنند . شورا در این موارد اقدام به رسیدگی می کند و بر برقراری آشتی میان دو طرف اهتمام می ورزد . بعد از حصول سازش ، شورا اقدام به صدور گزارش اصلاحی می کند . البته گزارش در دادگاه ها نیز صادر می شود . بعد از اینکه گزارش اصلاحی صادر شد و قاضی شورا  آن را تایید کرد ، ابلاغیه ای برای طرفین ارسال می شود . دریافت کنندگان ابلاغیه می توانند متن ابلاغیه شورای حل اختلاف را در سامانه ثنا مشاهده کنند .
در صورتی که شورای حل اختلاف نتواند بین طرفین صلح برقرار کنند ، موضوع و آنچه برای سازش انجام داده شد است ، در صورت جلسه ای نوشته می شود و مراتب به مرجع قضایی صالح فرستاده می شود .
البته صدور گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف مربوط به موارد خاصی است که در ادامه به آن می پردازیم .

مطلب پیشنهادی ⬅  ابلاغیه الکترونیکی شورای حل اختلاف

موارد صدور گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف
طبق ماده 8 قانون شورای حل اختلاف ، در موارد مشخصی شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می کند . موارد صدور گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف از قرار زیر است :

1- کلیه امور مدنی و حقوقی
2- کلیه جرائم قابل گذشت
3- جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت .

” گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی باشد و قطعی است “

اعتبار گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف
برای تعیین اعتبار گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف ،  تبصره 1 ماده 8 قانون شورای حل اختلاف بیان می دارد که ” گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی باشد و قطعی است ” . یعنی امکان اعتراض و تجدید نظر خواهی نسبت به گزاراشات اثلاحی شورا وجود ندارد . در واقع بعد از صدور گزارش اصلاحی واحد اجرای احکام شورا اقدام به اجرای آن می کند .
البته گزارش اصلاحی شورا می تواند به درخواست طرفیت لغو و یا ابطال شود .