شماره تلفن دادگاه خانواده بندرعباس

آدرس نشانی تلفن شعب دادگاه و دادگستری کل اجرای احکام حقوقی کیفری دادسرا شورای حل اختلاف هرمزگان بندرعباس وکیل

مجتمع قضایی شهید بهشتی بندرعباس

whatsapp

WhatsApp Image 1 1

لیست آدرس و تلفن شعب دادگاه ها و مجتمع قضایی شهید بهشتی بندرعباس شماره تلفن دادگستری بندرعباس شماره تلفن دادگاه خانواده بندرعباس

دادگستری کل استان هرمزگان

آدرس : بندرعباس بلوار شهید چمران دادگستری کل استان هرمزگان
تلفن : 076-33317850 الی 4
تلفن روابط عمومی : 076-33317878

 

دادگستری شهرستان بندر عباس

مجتمع قضایی شهید بهشتی بندرعباس

بندرعباس –   چهار راه رسالت رسالت جنوبی پشت فروشگاه رفاه
 

 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندر عباس

بندرعباس –  چهار راه مطهری – پشت مصلی روبروی بیمارستان دکتر شریعتی

 

شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان

آدرس : بندرعباس ، میدان ابوذر ، اتوتاج سابق

 

 

 

آدرس دادگستری شهرستان بندر عباس کجاست؟

بندرعباس –   چهار راه رسالت رسالت جنوبی پشت فروشگاه رفاه

آدرس دادسرا شهرستان بندر عباس کجاست؟

بندرعباس –  چهار راه مطهری – پشت مصلی روبروی بیمارستان دکتر شریعتی

آدرس شوراهای حل اختلاف بندر عباس کجاست؟

آدرس : بندرعباس ، میدان ابوذر ، اتوتاج سابق