معرفی وکیل شكايات شهرداری بندرعباس

معرفی سامانه پاسخگويي به شكايات شهرداري بندرعباس

راه های ارتباطی

 

 سامانه پاسخگويي به شكايات شهرداري بندرعباس

سامانه پیامک 3000761700         پست الکترونیک info@bandarabbas.ir

بندرعباس بلوار امام خمینی (ره) شهرداری مرکزی کد پستی 97849-79146 صندوق پستی 791454519

076-32223021  /  076-32223022  /  076-32221477