شرکت نسبی چیست و نحوه نام گذاری آن

یکی از انواع شرکت های تجاری ، شرکت نسبی است که این شرکت بر طبق قانون تجارت شرکتی است که شخصیت شریک علت عمده عقد است ، شرکت تضامنی و شرکت نسبی از انواع شرکت شخصی هستند که یعنی در شرکت نسبی شخصیت شرکا بسیار مهم است و به این دلیل که اگر کسی بخواهد به شرکت وارد شود باید تمام شرکا شرکت راضی باشند و همچنین در شرکت های شخصی اگر دارایی شرکت کفاف بدهی های شرکت را ندهد به سراغ اموال شخصی شرکا می روند در این خصوص در مواد 183 تا 189 قانون تجارت به شرکت نسبی پرداخته است .
به همین دلیل در این مقاله به بررسی شرکت نسبی و نحوه نام گذاری آن می پردازیم .

تعریف شرکت نسبی
ماده 1863 قانون تجارت در تعریف شرکت نسبی بیان می دارد : ” شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شر کت گذاشته ” .
همانطور که از نام این شرکت نمایان است نام شرکت نسبی از میزان مسئولیت شرکای آن گرفته شده است . منظور از مسئولیت هر یک از شركا به نسبت سرمایه این است كه هر شریك در صورتی كه دارایی شركت نسبی پس از انحلال و تصفیه برای تادیه تمام قروض شركت كافی نباشد به نسبت سرمایه خود از كل قروض شرکت در مقابل طلبكاران مسئولیت مدنی دارد . حداقل تعداد شرکا در این شرکت دو نفر می باشد .
به عنوان مثال : اگر شخص الف 10 درصد از کل سرمایه را برای شرکت اورده باشد به نسبت همان 10 درصد مسول پرداخت بدهی شرکت می باشد .

نحوه نام گذاری شرکت نسبی
نامگذاری شرکت ها بر اساس ماهیت و نوع شرکت تعیین می شود . نحوه نام گذاری شرکت نسبی طبق ماده ۱۸۴ قانون تجارت « در نام شرکت نسبی عبارت ( شرکت نسبی ) و لااقل نام یک نفر از شرکا باید ذکر شود و در صورتی که اسم شرکت شامل تمام شرکا نباشد پس از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شد عباراتی مانند (شرکا) و یا (برادران) الزامی است » .
انتخاب نام شرکت نسبی حتما باید به صورت بیان شده در ماده فوق باشد ، به عنوان مثال : شرکت نسبی علیپور و شرکا یا شرکت نسبی علیپور و برادران .
نام انتخابی شرکت باید دارای شرایطی باشد تا در اداره ثبت شرکت ها مورد تایید قرار گیرد ، برای مثال واژه های که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشد ، پذیرفته نمی شود . اسم شرکت نباید لاتین باشد و غیره .