شرکت مسئولیت محدود و نحوه نام گذاری آن

یکی از هفت نوع شرکت های تجاری که طبق ماده 20 قانون تجارت بیان گردیده شرکت مسئولیت محدود است . برای ایجاد شرکت های تجاری نیاز به ثبت آن در مرجع ثبت شرکت ها می باشد ، زیرا همانطور که در مقاله ثبت شرکت بیان کردیم ، شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی و اقامتگاه مستقل می باشند . در نوع شرکت ها با توجه به میزان مسئولیت ها و نحوه نام گذاری ، میزان سرمایه ، تعداد شرکا و غیره تفاوت های بسیاری وجود دارد . برای تفکیک شرکت با مسئولیت محدود از سایر شرکت های نام برده در قانون تجارت داشتن اطلاعاتی درباره آن لازم و ضروری است . به همین دلیل در این مقاله به بررسی شرکت با مسئولیت محدود چیست و نحوه نام گذاری شرکت با مسئولیت محدود می پردازیم .

شرکت با مسئولیت محدود چیست ؟
برای بیان اینکه شرکت با مسئولیت محدود چیست ، ماده 94 قانون تجارت اینگونه بیان کرده است که : « شركت با مسئوليت محدود شركتی است كه بين دو يا چند نفر برای امور تجارتی تشكيل شده و هر يك از شركاء بدون اينكه سرمايه به سهام و قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه ی خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است . »
همانطور که در تعریف فوق بیان گردیده ، شرکت مسئولیت محدود شرکتی است که با حداقل تعداد دو شریک قابل ثبت در مرجع ثبت شرکت ها می باشد مسئولیت شرکا تا میزان سرمایه ای است که به شرکت اورده اند یعنی اگر شرکت ورشکسته شود فقط تا میزان سرمایه ای که به شرکت آورده اند مسئول می باشند و طلبکاران نمی توانند بدهی های خود را از دارای و اموال شخصی شرکای شرکت مطالبه کنند ، حتی اگر سرمایه شرکت کفاف دیون طلبکاران را ندهد .

مطلب پیشنهادی ⬅  تامین دلیل در قانون مدنی

نحوه نام گذاری شرکت با مسئولیت محدود
نحوه نام گذاری شرکت با مسئولیت محدود ، طبق ماده 95 اینگونه بیان شده است : « در اسم شركت بايد عبارت (با مسئوليت محدود) قيد شود و الا آن شركت در مقابل اشخاص ثالث شركت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود .اسم شركت نبايد متضمن اسم هيچ يك از شركاء باشد والا شريكی كه اسم او در اسم شركت قيد شده در مقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن در شركت تضامنی را خواهد داشت . »

در توضیح ماده فوق همانطور که بیان شد یکی از راه های تشخیص شرکت ها نحوه نام گذاری آن است ، درمورد شرکت با مسئولیت محدود نیز همانند سایر شرکت ها بردن نام شرکت بسیار ضروری است از این باب که اگر نام شرکت درست ثبت نشود ماهیت شرکت متفاوت می شود ، میزان مسئولیت شرکا و نحوه انحلال  و ورشکستگی آن متفاوت می گردد . نام شرکت با مسئولیت محدود حتما باید در نام شرکت ذکر شود در غیر این صورت مسئولیت شرکا در برابر طلبکاران مانند شرکت تضامنی محسوب می گردد . برای مثال : شرکت راهبردی قدس (با مسئولیت محدود)