شرکت سهامی و انواع آن

شرکت سهامی و انواع آن

یکی از انواع هفتگانه شرکت های تجاری که قانونگذار در ماده 20 قانون تجارت از آن نام برده ، شرکت سهامی است . امروزه شرکت سهامی یکی از رایج ترین شکل تاسیس شرکت در جهان می باشد . قانونگذار موادی را در قانون تجارت به شرکت سهامی و انواع آن و شرایط و ویژگی های آنها اختصاص داده است . شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و سهامی خاص تقسیم می گردد . شرکت سهامی مانند هر شرکت تجاری دیگر برای انجام امور تجاری به وجود آمده است اما در نحوه تشکیل ، اداره ، انحلال و ورشکستگی با سایر شرکت های بیان شده در قانون تجارت متفاوت است . در این مقاله به بررسی تعریف شرکت سهامی ، شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص می پردازیم .

تعریف شرکت سهامی
در تعریف شرکت سهامی قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 در ماده 1 ، شرکت سهامی را اینگونه تعریف می کند : « شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است . » و همچنین در ماده 2 همین قانون آمده ” شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد . ” و ماده 3 شرکت سهامی را به دو نوع تقسیم کرده و توضیحاتی درباره هریک داده است .
در توضیح مواد فوق می توان گفت شرکت سهامی از نوع شرکت های است که در آن مهم سرمایه شرکا است و در واقع شخصیت شرکا خیلی مهم نیست به دلیل انکه در شرکت سهامی هر شریک تا میزان سرمایه مسئول است . در این شرکت سرمایه را به قسمت های مختلف تقسیم می کنند که به آن سهم می گویند . هر یک از شرکا می توانند به هر اندازه که بخواهند سهم بخرند . این نوع شرکت به دو دسته شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می گردد .

مطلب پیشنهادی ⬅  تحدید اختیارات مدیران در شرکت های تجاری

شرکت سهامی عام
یکی از انواع شرکت های سهامی ، شرکت سهامی عام است . شرکت سهامی عام طبق قانون تجارت شرکتی است که موسسین آن سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند ، شرکت سهامی عام سهام خود را در بورس اوراق بهادار می فروشد . در اسم این شرکت باید حتما عبارت ( شرکت سهامی عام ) قبل یا بعد از اسم شرکت قید گردد .

شرکت سهامی خاص
تعریف شرکت سهامی خاص بر طبق قانون به این صورت بیان شده است : ”  شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن‌ها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است . این گونه شرکت‌ها شرکت سهامی خاص نامیده می‌شوند . ” در نام گذاری این شرکت نیز عبارت شرکت سهامی خاص باید قبل یا بعد از اسم شرکت بلافاصله آورده شود . تعداد شرکا شرکت برای ثبت آن نباید از سه نفر کمتر باشد .