شرکت تضامنی چیست و شرایط تشکیل و اداره آن چگونه است

شرکت تضامنی
شرکت تضامنی

شرکت تضامنی چیست و نحوه نام گذاری آن

شرکت تضامنی یکی از انواع هفتگانه شرکت های تجاری مذکور در قانون تجارت است . تضامنی در لغت به معنای کفیل و ضامن یکدیگر شدن بوده و در اصطلاح حقوقی به معنای نوعی تعهد و شراکت مالی که هریک از اعضا حق دریافت تمامی طلب ها و مسئولیت پرداخت تمامی بدهی ها را داشته باشد .
قانون تجارت از ماده 116 تا ماده 140 به شرکت تضامنی اختصاص داده شده است این موارد در رابطه با تعریف شرکت ، نحوه نامگذاری ، میزان مسئولیت شرکا ، انحلال شرکت ، ورشکستگی شرکت ، فوت شرکا و غیره می باشد . از این رو در این مقاله به بررسی شرکت تضامنی و نحوه نامگذاری شرکت تضامنی می پردازیم .

تعریف شرکت تضامنی
تعریف شرکت تضامنی طبق ماده 116 قانون تجارت : « شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسوولیت تضامنی تشکیل می شود : اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است . هر قراری بین شرکا خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود . »

شرکت تضامنی شرکتی است که حداقل میزان شرکا دو نفر است و برای امور تجارتی تشکیل می شود . اگر دارایی شرکت برای دادن قروض و بدهی های شرکت کافی نباشد شرکا به اندازه تمام دیون و تعهدات شرکت مسئولیت پرداخت دارد . هر شرطی مغایر میان شرکا بسته شود فاقد ارزش و اعتبار قانونی است ، به همین دلیل شخصیت و اعتبار شرکا بسیار مهم می باشد .

نحوه نامگذاری شرکت تضامنی
نحوه نامگذاری شرکت تضامنی در ماده 117 قانون تجارت اینگونه بیان شده است : « در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی ) و لااقل اسم یکی از شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ( و شرکاء ) یا ( برادران ) قید شود . »

مطلب پیشنهادی ⬅  تامین دلیل در قانون مدنی -- وکیل بندرعباس

انتخاب نام شرکت تضامنی حتما باید به صورت بیان شده در ماده فوق باشد . همانطور که بالا به ان اشاره کردیم اعتبار وشخصیت افراد بسیار مهم است و ذکر نام شرکا در اسم شرکت که ضامن تعهدات شرکت می باشد ، به این علت حایز اهمیت است . به عنوان مثال : شرکت تضامنی خسروی و برادران