سفته حسن انجام کار

پشت نویسی سفته حسن انجام کار بدون قرارداد پرکردن سفته حسن انجام کار نحوه نوشتن سفته واخواست سفته – وکیل بندرعباس نحوه پس گرفتن سفته خیانت در امانت

نحوه نوشتن سفته جدید ۹۹
سفته چیست و نحوه صدور آن چگونه است؟

 

سفته حسن انجام کار

سفته مانند چک یک سند تجاری است اما از نظر ظاهر و هم چنین محتوا تفاوت زیادی با چک دارد . چک در واقع سندی است که به واسطه آن صادر کننده به بانک دستور پرداخت همه یا بخشی از پولش را به دارنده چک ، می دهد . اما در سند تجاری سفته صادر کننده متعهد می شود که مبلغی را که در سفته درج شده است را در تاریخ مشخص ، به کسی که نام او در سفته درج شده است ، پرداخت کند . در واقع این کاربرد ، کاربرد اصلی سفته است اما گاهی پیش می آید که سفته برای موارد دیگری صادر می شود ، یکی از این موارد سفته بابت حسن انجام کار است . در این مقاله به بررسی اینکه سفته حسن انجام کار چیست ، نکات مهم در پر کردن سفته حسن انجام کار می پردازیم .

سفته حسن انجام کار چیست
برای همه ما ممکن است پیش آمده باشد که وقتی برای استخدام به یک شرکت می رویم ، کارفرما از ما درخواست سفته می کند . معمولا این سفته تحت عنوان سفته بابت حسن انجام کار دریافت می شود . البته عنوان حسن انجام کار عنوان مبهمی است که در بسیار موارد منجر به بروز اختلافات و مشکلاتی می شود . در واقع کارفرما این سفته را دریافت می کند تا به واسطه آن از انجام کار توسط کارگر و تعهد او نسبت به کار مطمئن شود . با همه اینها در صدور سفته حسن انجام کار باید به چند نکته مهم توجه کرد تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کرد .

مطلب پیشنهادی ⬅  نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با تامین خواسته

نکات مهم در پر کردن سفته حسن انجام کار
سفته حسن انجام کار هم یک نوع سفته است که باید در صدور آن آنچه درباره نحوه صدور سفته است را در آن رعایت کرد اما در صدور سفته ضمانت انجام کار یا سفته حسن انجام کار باید چند مهم وجود دارد که باعث می شود تا شما با خیال راحت تری سفته را به دست کارفرما بسپارید .

مهمترین نکته در صدور سفته حسن انجام کار این است که در تاریخ پرداخت سفته ، به جای درج تاریخ حتما قید شود ” سفته بابت حسن انجام کار ”  و اصلا تاریخ پرداخت ذکر نشود . مثلا می توانید در سفته متن ” در وجه شرکت………. / آقای………. بابت تضمین حسن انجام کار قرارداد شماره .. ” را بنویسید . در هر صورت ذکر اینکه سفته به چه منظور صادر شده است بسیار مهم است . هم چنین حتما در سفته ذکر کنید که آن را وجه چه کسی یا چه شرکتی صادر کرده اید .

نکته مهم دیگر درباره سفته حسن انجام کار این است که در قرارداد کار خود از کارفرما بخواهید در صورت عدم ثبت ، حتما شماره سفته را در قرارداد درج کند . بعد از صدور سفته ضمانت انجام کار یک نسخه از آن را کپی و نزد خود نگه دارید تا در صورت امتناع کارفرما از استرداد آن بعد از قطع روابط کاری ، بتوانید از طریق مراجع قضایی اقدام کنید .