سفته ای که بابت ضمانت یا حسن انجام کار داده میشود قابل مطالبه میباشد؟

آیا سفته ای که بابت ضمانت یا حسن انجام کار داده میشود قابل مطالبه میباشد؟

نمونه سفته
نمونه سفته
وکیل دادگستری بندرعباس

با سلام و احترام

با یک شرکت خصوصی دو قرارداد نگهداری منعقد نمودیم و قرار شد که شرکت دویست میلیون تومان ضمانت نامه بانکی و مبلغ دویست میلیون تومان سفته بابت تضمین حسن انجام تعهد به اینجانب تحویل دهد بعد از 4 ماه که فعالیت نمود نتوانست ضمانت نامه بانکی بیاورد و فقط سفته به اینجانب تحویل داد و به همین دلیل مجبور به فسخ قرارداد شدم،متاسفانه در قرارداد هیچ گونه اشاره ای به سفته ها نشده است و هیچ مدرکی دال بر تعلق گرفتن این سفته ها به حسن انجام تعهد این قراردادها ندارم.به دلیل بدهکار شدن شرکت پیمانکار سفته ها را واخواست نمودم و در دادگاه حقوقی طرح دعوی نمودم،خوانده در دادگاه ادعا نمود که سفته ها رو بابت تضمیت قطعات به اینجانب تحویل داده که اکنون قطعات سالم تحویل شده اند و بابت حسن انجام تعهد نیستند و چون من نتوانستم مدرکی ارائه کنم دادگاه با استناد به مفهوم مخالف ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 آئین دادرسی مدنی رای بر بی حقی اینجانب صادر نموده است.قصد اعتراض در دادگاه تجدید نظر دارم خواهشمندم راهنمایی کنید که به چی استناد کنم؟ماده قانونی خاصی هست که بتوانم به آن استناد کنم؟ بدهی خوانده به من ثابت شده است و ایشان در دادگاه کتمان نکردند هر چند در مبلغ ادعای اعتراض داشتند آیا میتوانم به ماده 294 قانون مدنی استناد کنم؟ با تشکر

در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد سفته ها بابت ضمانت و حسن انجام کار سپرده شده است و طرف مقابل از انجام تعهدات سرپیچی نموده اند میتوانید نسیت به وصول وجه آنها اقدام نمایید و در سوال مطروحه با توجه به اینکه در قرارداد تضمینی بودن سفته قید نشده است شما میتوانید آنها را به اجرا بگذارید و تحت عنوان بدهی ایشان به شما از خودتان دفاع نمایید.

مطلب پیشنهادی ⬅  نکات حقوقی درباره سفته