سازمان پزشکی قانونی کشور کجاست و وظایف آن

پزشکی قانونی چیست معاینات پزشکی قانونی وظایف پزشکی قانونی – وکیل بندرعباس -چگونه پزشک قانونی شویماطلاعات پزشکی قانونی پزشکی قانونی تهران

پزشکی قانونی کشور و وظایف آن
پزشکی قانونی کشور کجاست و وظایف آن

 

سازمان پزشکی قانونی کشور کجاست و وظایف آن

سازمان پزشکی قانونی کشور ، یک سازمان مستقل است که زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می کند . این سازمان ، یک سازمان تخصصی است که به کشف حقیقت در وقوع جرائم کمک می کند . این سازمان با استفاده از تجارب و تخصص کارشناسان و هم چنین بهره گیری از فناوری نوین بسیار نقش تاثیر گذاری در استقرار عدالت دارد ؛ به این ترتیب که امروزه با وجود جعل و تقلب های زیاد و پیچیده و گسترده تر شدن مفهوم جرم ، این سازمان با تبحر خود در شاخه های مختلف از جمله پزشکی و استفاده از تکنولوژی و علوم جدید به فرآیند کشف حقیقت که در مواردی بسیار دشوار و سخت است ، کمک می کنند . از این رو در این مقاله به بررسی وظایف سازمان پزشکی قانونی ، خدمات سازمان پزشکی قانونی و آدرس سازمان پزشکی قانونی می پردازیم .

وظایف سازمان پزشکی قانونی
از جمله اصلی ترین وظایف سازمان پزشکی قانونی می توان به موارد زیر اشاره کرد :

– انجام امور کارشناسی در حوزه معاینات بالینی عمومی و تخصصی

– انجام امور کارشناسی در حوزه متوفیات از جمله کالبد شکافی قانونی ، تعیین علت مرگ ، تشخیص هویت ، تقدم و تاخر فوت و …

– انجام امور کارشناسی در حوزه امور آزمایشگاهی از جمله سم شناسی ، آسیب شناسی ، سرولوژی و DNA

– تشکیل کمیسیون پزشکی

– انجام امور کارشناسی در زمینه بررسی قصور پزشک ، صدمات جسمانی ، علت فوت و موضوعات روان پزشکی

مطلب پیشنهادی ⬅  آدرس و تلفن کانون های وکلای دادگستری

– ساماندهی اجساد در حوادث و بالایای جمعی

– انجام فعالیت های پژوهشی

– انجام فعالیت های آموزشی داخلی سازمانی و آموزشی دانشجویان پزشکی ، دستیاران پزشکی قانون و سایر رشته های مرتبط .

خدمات سازمان پزشکی قانونی
این سازمان در راستای انجام وظایف خود یک سری خدمات ارائه می دهد . این خدمات بیشتر مرتبط با همان حوزه کار سازمان یعنی معاینات پزشکی است  . خدمات سازمان پزشکی قانونی کشور عبارتند از :

معاینات در حال نزاع

معاینات سقط جنین

معاینات سوختگی

معاینات غرق شدگی

معاینات مصدومان و متوفیات حوادث کار

معاینه مسمومیت ها

معاینه برق گرفتگی

معاینه مصدومان و متوفایت تصادف

معاینات سوء مصرف مواد .

آدرس سازمان پزشکی قانونی
آدرس سازمان پزشکی قانونی کشور در تهران :
تهران، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت