دیه کبودی اعضای بدن در قانون

دیه کبودی اعضای بدن در قانون

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

برخی از حوادث و آسیب ها ممکنست باعث تغییر رنگ پوست شوند بدون آنکه جراحتی ایجاد نمایند. انواع تغییر رنگ پوست در اثر آسیب شامل سیاه شدن، کبود شدن و سرخ شدن می باشد. سیاه شدن حالتی است که پوست به نحوی تغییر رنگ می دهد که به راحتی می توان گفت سیاه شده است. منظور از سرخ شدن هم که واضح است. اما کبودی تلفیقی از سیاهی و سرخی می باشد که تقریبا به بادنجانی مایل است.

هرچه آسیب شدید تر باشد، پوست به سیاهی نزدیکتر می شود و بنابراین دیه آن نیز بیشتر می شود.
در این مقاله ما قصد داریم دیه یکی جنایت یکی از انواع تغییرات ایجاد شده بر رنگ پوست یعنی کبودی را بررسی و سپس مطابق دیه سال ۹۹ محاسبه نماییم. به این منظور ابتدا به دیه کبودی صورت می پردازیم و سپس کبودی سایر اعضای بدن را محاسبه می نماییم.

 

دیه کبودی صورت وفق قانون

در ماده ۷۷۷ قانون مجازات اسلامی، میزان دیه کبودی صورت مقرر شده است که معادل سه هزارم دیه کامل است.
برای محاسبه دقیق آن میبایست سه هزارم دیه کامل یعنی ۳۳۰ میلیون توامان را محاسبه نماییم.

بدین ترتیب میزان کبودی صورت معادل ۹۹۰ هزار تومان می باشد. که البته این میزان بسته به وسعت کبودی برحسب نظر کارشناس قابل تغییر است.

میزان دیه کبودی در اعضای بدن

در سایر اعضای بدن به دلیل اینکه کمتر نمایان می باشد میزان دیه نیز کمتر است و به موجب ماده ۷۷۷ قانون مجازات، نصف مقدار دیه کبودی صورت یعنی یک و نیم هزارم دیه کامل می باشد.
که البته این میزان برحسب اینکه در کدام قسمت بدن کبودی رخ دهد و چقدر نمایان باشد متفاوت است.
بنابراین چنانچه بر روی دست شخصی کبودی رخ دهد میزان آن بر طبق دیه سال ۹۹ معادل ۴۹۵ هزار تومان می باشد.

مطلب پیشنهادی ⬅  دیه دندان مصوبه 99 دیه دندان عقل، شیری و...