دیه پارگی لب

دیه پارگی لب

لب یکی از اعضای بدن است که از دو قسمت تشکیل شده است که هر دوی این قسمت ها نرم و قابل تحرک است . لب ها اولین عضو بدن هستند که با غذا خوردن در ارتباط است و هم چنین در صحبت کردن نیز اثر گذار است . علاوه بر این لب در زیبایی چهره انسان تاثیر زیادی دارد . از این رو سلامت این عضو برای همه انسانها مهم است .

از این رو قانون گذار برای جراحاتی که به این عضو از بدن وارد شود ، مجازات تعیین کرده است . مجازات دیه تعیین شده برای لب شامل دیه از بین رفتن لب ، دیه فلج شدن لب ها و دیه پارگی لب است . مجازات دیه تعیین شده برای این صدمات از منابع فقهی گرفته شده است . طبق قانون مبلغ دیه باید در مهلت مشخص پرداخت دیه توسط کسی که باید دیه را بپردازد ، پرداخت شود . در صورت امتناع از پرداخت مبلغ دیه می توان از مسئول پرداخت دیه شکایت کرد . از این رو در این مقاله به بررسی دیه پارگی هر دو لب و دیه پارگی یکی از دو لب می پردازیم .  آنچه در این مقاله به عنوان مبلغ دیه ذکر شده است بر اساس مبلغ دیه سال 98 است .

دیه پارگی هر دو لب
دیه شکافتن لب در ماده 610 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است . بر اساس این ماده دیه پارگی هر دو لب با دیه پارگی یک لب متفاوت است . دیه پارگی هر دو لب  به ترتیب زیر مشخص شده است :
دیه پارگی هر دو لب به نحوی که پارگی لب باعث نمایان شدن دندان ها شود : یک سوم دیه کامل است یعنی مطابق نرخ دیه سال 98 ، 90 میلیون تومان خواهد بود .
دیه پارگی هر دو لب در صورتی که لب ها بدون عیب ، بهبود پیدا کنند : یک پنجم دیه کامل است ، این مقدار مطابق ترخ دیه سال 98 ، 54 میلیون تومان خواهد بود .

پیشنهادی میشود این مطلب را نیز مشاهده نمایید ⬅  دیه پاره شدن پرده گوش

دیه پارگی یکی از دو لب
در صورتی که آسیب به یکی از دو لب وارد شود ، فرقی ندارد که لب بالا و یا لب پایین باشد ، نرخ دیه با پارگی هر دو لب متفاوت است . مقدار دیه پارگی یک لب در قانون مجازات اسلامی در ماده 610 مشخص شده است . بر اساس این ماده دیه شکافتن یک لب به ترتیب زیر مقرر می شود :
دیه پارگی یک لب : موجب یک ششم دیه کامل است که معادل 45 میلیون تومان خواهد بود .
دیه پارگی یک لب در صورت بهبودی بدون عیب : موجب یک دهم دیه کامل است که این مقدار بر اساس نرخ دیه سال 98 معادل 27 میلیون تومان خواهد بود .