دیه خراشیدگی صورت و بدن

دیه خراشیدگی صورت و بدن

برای همه انسانها ممکن است پیش آمده باشد که بر اثر عمل فردی دیگری دچار صدمه و آسیب جسمی شوند . این آسیب می تواند از یک خراشیدگی سطحی روی پوست باشد تا شکستگی یا قطع و از بین رفتن یک عضو از بدن  تا از دست دادن یک توانایی و یا از دست دادن جان .

قانون گذار برای کسانی که عمدی یا غیر عمدی به سلامت جسمی و روانی دیگران صدمه وارد می کنند مجازات تعیین کرده است تا افراد در حفظ حقوق شخصی و جسمانی دیگران دقت کافی کنند . این مجازات قطعا یکی از مجازات های اصلی مشخص شده در قانون است .

یکی از انواع مجازات های اصلی ، مجازات دیه است . دیه مقدار پولی است که توسط مرتکب به قربانی پرداخت می شود . در این جا می خواهیم دیه کمترین صدمه ای که ممکن است به افراد وارد شود یعنی دیه خراشیدگی بپردازیم . از این رو در این مقاله به بررسی خراشیدگی پوست ، دیه خراشیدگی صورت و دیه خراشیدگی بدن بپردازیم . آنچه در این مقاله به عنوان مبلغ دیه ذکر شده است بر اساس مبلغ دیه سال 97 است .

” ملاک تشخیص اینکه یه جراحت خراشیدگی است عمق آن است نه طول و عرض آن “

خراشیدگی پوست
در قانون به خراشیدگی ، حارصه گفته می شود . حارصه از ریشه کلمه حرص است . حرص در لغت به معنای پوست است . بنابراین به خراشیدگی های سطحی پوست بدون اینکه خونی جاری شود ، حارصه گفته می شود .

ملاک تشخیص اینکه یه جراحت خراشیدگی است  عمق آن است نه طول و عرض آن ؛ یعنی در صورتی که جراحتی تنها به اندازه یک خراشیدگی بدون خونریزی باشد ، حارصه است و اینکه طول آن روی پوست به اندازه یک بند انگشت یا یک وجب باشد فرقی ندارد . دیه حارصه یا دیه خراشیدگی پوست در مورد جراحتی که به پوست صورت وارد می شود با جراحتی که به سایر اعضای بدن وارد می شود متفاوت است که در ادامه به آن می پردازیم .

مطلب پیشنهادی ⬅  وکیل دیه و تصادف

دیه خراشیدگی صورت
خراشیدگی صورت یکی از انواع جراحات صورت و دیه آن در دسته دیه جراحات صورت قرار دارد که در ماده 709 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است . در بند الف ماده 709 قانون مجازات اسلامی سال 92 ، میزان دیه خراشیدگی پوست صورت به ترتیب زیر آمده است :
دیه حارصه یا دیه خراش پوست بدون آنکه خونی جاری شود : یک صدم دیه کامل است . دیه کامل سال98  ، 270 میلیون تومان است که یک صدم آن معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان است .
نکته :  خراشی که روی بینی ، لب ، زبان و داخل دهان ایجاد می شود در حکم جراحت سر و صورت هستند ولی گردن جز سر و صورت نیست .

” خراشی که روی بینی ، لب ، زبان و داخل دهان ایجاد می شود در حکم جراحت سر و صورت هستند “

دیه خراشیدگی پوست بدن
در ماده 710 قانون مجازات اسلامی آمده است که هر گاه خراشیدگی پوست در غیر سر و صورت واقع شود دو حالت رخ می دهد :

1- برای آن عضو در قانون دیه مشخص ، تعیین شده است : که در این حالت دیه خراشیدگی پوست آن عضو به نسبت دیه آن عضو باید در نظر گرفته شود . یعنی اگر برای مثال در قانون دیه دست مشخص شده است و معادل 135 میلیون تومان است ، حال که دست در قانون دارای دیه مشخصی است ، دیه خراشیدگی پوست می شود یک صدم دیه خود دست یعنی یک صدم 135 میلیون تومان که معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان .

2- برای آن عضو در قانون دیه مشخص نشده است : که در این حالت ارش ثابت است . یعنی قانون گذار با توجه به نظر پزشکی قانونی درباره میزان و نوع جراحت ، مقدار دیه را تعیین می کند . که به این نوع دیه ، دیه ارش می گویند .